Stäng

Emissioner i Stockholm Exergi, SCA, Hexagon

Sista månaden i det tredje kvartalet är slut och vi lämnar en förhållandevis stabil månad bakom oss. Viss volatilitet har vi sett då oron för en andra coronavåg har blossat upp på sina ställen runt om i världen och mot slutet av månaden noterades ett något svagare och mer avvaktande sentiment.

Med undantag för viss återhållsamhet mot slutet av september har efterfrågan hos investerare varit fortsatt stark och vi har generellt sett kreditmarginalerna minska ytterligare. Det speglas även i att det överlag varit ett relativt stort intresse i primärtransaktionsmarknaden.

Riksbanken lämnade räntan oförändrad på 0 procent och väntas ligga kvar på den nivån de närmaste åren. De menar att även om vi ser en återhämtning är osäkerheten stor och stimulanser kommer att behövas. En av åtgärderna är Riksbankens köp av företagsobligationer, vilket inleddes under månaden och uppgick till 300 miljoner kronor per den 28 september.

Det blev en aktiv månad i primärmarknaden och fonden deltog i följande emissioner; Stockholm Exergi, SCA, Hexagon och på fastighetssidan; Humle, och Compactor, ett ägarbolag som investerar via sina dotterbolag där det största är FastPartner. Utöver dessa ökades positionerna i fastighetsservicebolaget COOR och Tele2. Fonden minskade exponeringen i vissa löptider mot bl.a Akelius, ICA och Husqvarna. I dessa namn har utvecklingen varit god sedan turbulensen i våras och trots minskad exponering är det emittenter som vi fortsatt ser positivt på.

Kvartalet avslutades med ännu en positiv månad och Carnegie Investment Grade noterade en uppgång om 0,23 procent.

Hösten bjuder på presidentval i USA och fortsatt fokus på utvecklingen av coronaviruset. I skrivande stund ser vi ett försiktigt sentiment men förhoppningsvis kan vi ändå få en stabil höst för kreditmarknaden. Carnegie Investment Grade investerar i välskötta, stabila och hållbara bolag. Vi prioriterar en defensiv och diversifierad portfölj, i linje med vår förvaltningsfilosofi.

Mer om fonden

Investment­ Grade A

Grafen ovan visar data för Carnegie Investment Grade A. Carnegie Investment Grade finns även i andelsklasserna: H och B (NOK). Carnegie Investment Grade investerar i obligationer utgivna av nordiska företag....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Mer aktivitet i marknaden framöver
Carnegie Investment Grade

Mer aktivitet i marknaden framöver

Förra månaden avslutades med ett svagare och mer försiktigt sentiment vilket upprepades i oktober. Coronavirusets spridning har återigen eskalerat och vi har sett nya nedstängningar runtom i världen. Detta tillsammans...

Mona Stenmark 6 november 2020
Sommaren avslutades med en positiv månad
Carnegie Investment Grade

Sommaren avslutades med en positiv månad

Under augusti tog marknaderna fart igen och det finns en betydande efterfrågan hos investerare som en följd av inflöden och växande kassapositioner. Detta speglades förstås i stort intresse i de...

Mona Stenmark 3 september 2020
Tecken på uthållighet och stabilitet i fastighetssektorn
Carnegie Investment Grade

Tecken på uthållighet och stabilitet i fastighetssektorn

Högsommarmånaden juli blev som förväntat lugn och vi såg begränsad aktivitet i primärmarknaden. Marknaden domineras av köpare vilket driver upp priserna och ger allt tightare kreditspreadar. Bolagens rapporter för andra...

Mona Stenmark 5 augusti 2020