Stäng
Språk
Meny

En allt grönare IG-portfölj

Riksbanken lämnade som väntat räntan oförändrad i början av månaden och kommunicerade att höjningar med all sannolikhet kommer att ske i en långsammare takt än vad som tidigare prognosticerats, med tanke på låga räntor utomlands och ett sämre sentiment.

ECB återinförde tillgångsköp om 20 miljarder euro per månad, men behöll räntan oförändrad. Fed sänkte räntan med 25 punkter. Geopolitisk oro uppstod i och med attacken på saudisk oljeproduktion och långa USA-räntor föll på ökad osäkerhet.

I september var det hög aktivitet på marknaden, vi såg ett antal primärtransaktioner under månaden. Fonden deltog i tre nyemissioner; NCC och SKB. NCC satsar på en ökad andel investeringar i gröna projekt och där investerade vi i en grön treårig obligation som ger oss Stibor +75 punkter. SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening emitterade även de en grön obligation på fyra år som betalar Stibor + 39 punkter.

SKB har en AA- rating från S&P, har idag ca 8000 hyresrätter i Stockholms stad och är lågt skuldsatta. De har tydliga hållbarhetsmål och kommer successivt att öka sin gröna finansiering. Även Stockholm Exergi emitterade en grön fyraårig obligation som betalar Stibor +45 punkter. Bolaget har en BBB+ rating.

Vi ökade vår exponering och kreditduration mot energibolaget Kraftringen och Nibe genom att investera i fyraåriga obligationer i respektive namn. Kraftringen har en rating på BBB+ medan Nibe är utan officiell rating. Carnegie Investment Grade gick upp 0,02 procent under september.

Marknaden har hittills i år karaktäriserats av en stark efterfrågan hos investerarna och allt tightare kreditmarginaler. Nu går vi in i årets sista kvartal och det är möjligt att vi får se en mindre aktiv marknad och ett mer avvaktande sentiment.

Carnegie Investment Grade är en fond med fokus mot nordiska företagsobligationer med hög kreditvärdighet. Vi befinner oss i en lågräntemiljö vilket naturligtvis utgör en utmaning, men starka och stabila bolag som har ett hållbarhetsfokus är en attraktiv kombination, och vi ser goda förutsättningar att över tid uppnå en god avkastning.

 

 

Mer om fonden

Investment­ Grade A

Grafen ovan visar data för Carnegie Investment Grade A. Carnegie Investment Grade finns även i andelsklasserna: H och B (NOK). Carnegie Investment Grade investerar i obligationer utgivna av nordiska företag....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019
Tydliga hållbarhetsmål hos nya innehav
Carnegie Investment Grade

Tydliga hållbarhetsmål hos nya innehav

I augusti kom aktiviteten på marknaderna igång. Långräntorna har fortsatt falla och med tanke på att konjunkturen är svag talar det inte för att räntorna kommer få något stöd från...

Mona Stenmark, Mikael Engvall 4 september 2019
Stabila bolag med hållbarhet i fokus
Carnegie Investment Grade

Stabila bolag med hållbarhet i fokus

Den 2 juli höll Riksbanken sitt penningpolitiska möte och beslutade, som förväntat, att lämna reporäntan oförändrad på -0,25 procent för att ge stöd åt inflationen. Samtidigt indikerades att räntan höjs...

Mona Stenmark 6 augusti 2019