Stäng

En allt grönare IG-portfölj

Riksbanken lämnade som väntat räntan oförändrad i början av månaden och kommunicerade att höjningar med all sannolikhet kommer att ske i en långsammare takt än vad som tidigare prognosticerats, med tanke på låga räntor utomlands och ett sämre sentiment.

ECB återinförde tillgångsköp om 20 miljarder euro per månad, men behöll räntan oförändrad. Fed sänkte räntan med 25 punkter. Geopolitisk oro uppstod i och med attacken på saudisk oljeproduktion och långa USA-räntor föll på ökad osäkerhet.

I september var det hög aktivitet på marknaden, vi såg ett antal primärtransaktioner under månaden. Fonden deltog i tre nyemissioner; NCC och SKB. NCC satsar på en ökad andel investeringar i gröna projekt och där investerade vi i en grön treårig obligation som ger oss Stibor +75 punkter. SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening emitterade även de en grön obligation på fyra år som betalar Stibor + 39 punkter.

SKB har en AA- rating från S&P, har idag ca 8000 hyresrätter i Stockholms stad och är lågt skuldsatta. De har tydliga hållbarhetsmål och kommer successivt att öka sin gröna finansiering. Även Stockholm Exergi emitterade en grön fyraårig obligation som betalar Stibor +45 punkter. Bolaget har en BBB+ rating.

Vi ökade vår exponering och kreditduration mot energibolaget Kraftringen och Nibe genom att investera i fyraåriga obligationer i respektive namn. Kraftringen har en rating på BBB+ medan Nibe är utan officiell rating. Carnegie Investment Grade gick upp 0,02 procent under september.

Marknaden har hittills i år karaktäriserats av en stark efterfrågan hos investerarna och allt tightare kreditmarginaler. Nu går vi in i årets sista kvartal och det är möjligt att vi får se en mindre aktiv marknad och ett mer avvaktande sentiment.

Carnegie Investment Grade är en fond med fokus mot nordiska företagsobligationer med hög kreditvärdighet. Vi befinner oss i en lågräntemiljö vilket naturligtvis utgör en utmaning, men starka och stabila bolag som har ett hållbarhetsfokus är en attraktiv kombination, och vi ser goda förutsättningar att över tid uppnå en god avkastning.

 

 

Mer om fonden

Investment­ Grade A

Grafen ovan visar data för Carnegie Investment Grade A. Carnegie Investment Grade finns även i andelsklasserna: H och B (NOK). Carnegie Investment Grade investerar i obligationer utgivna av nordiska företag....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Tecken på uthållighet och stabilitet i fastighetssektorn
Carnegie Investment Grade

Tecken på uthållighet och stabilitet i fastighetssektorn

Högsommarmånaden juli blev som förväntat lugn och vi såg begränsad aktivitet i primärmarknaden. Marknaden domineras av köpare vilket driver upp priserna och ger allt tightare kreditspreadar. Bolagens rapporter för andra...

Mona Stenmark 5 augusti 2020
Fokus blir bolagens Q2-rapporter
Carnegie Investment Grade

Fokus blir bolagens Q2-rapporter

Kreditmarknadens utveckling i juni följde den vi såg i maj med en hög aktivitet och allt tightare kreditmarginaler. Coronaviruset är i fortsatt fokus, men på många håll kan man se...

Mona Stenmark 2 juli 2020
Stark månad för krediter
Carnegie Investment Grade

Stark månad för krediter

Coronaviruset fortsätter att dominera nyhetsflödet globalt. Flertalet länder öppnar successivt upp och viss inbromsning av spridningen verkar kunna skönjas. Kreditmarknadens utveckling i maj följde den vi såg i april –...

Mona Stenmark 2 juni 2020