Stäng

”En av de svagaste månaderna på länge”

Efter ett trevande år med ömsom sommarvärme och ömsom höstrusk kom november att välkomna den råaste vinterkylan. Handelsspänningar, tullkrig och politisk oro har tagits som anledningar till att bolagens obligationskurser har sjunkit om kvartalsrapporterna inte varit rekordstarka. Carnegie Corporate Bonds förvaltare Niklas Edman rapporterar.

Detta har bidragit till en av de svagaste månaderna på länge för globala krediter och fortsätter december på inslagen väg riskerar 2018 att bli det sämsta året för globala krediter sedan finanskrisen 2008. Dessutom har ECB fortsatt att cementera sin hållning om att fasa ut stimulansåtgärderna, vilket tillsammans med globala utflöden under merparten av året har spätt på det negativa sentimentet och därmed bidragit till ökade kreditmarginaler över hela tillgångsslaget.

Den breda omprisningen som skett av krediter på den europeiska och globala marknaden har till viss del påverkat även Norden där vi sett priskorrigeringar under månaden. Sett till hela 2018 har Norden dock haft en förhållandevis stabil och konkurrenskraftig avkastning relativt både Europa och globalt. Under november månad emitterade fastighetsföretagen Castellum och Heimstaden stora volymer till en högre marginal jämfört med sektorn som helhet, vilket var den stora katalysatorn till ökande marginaler inom segmentet investment grade i Norden. Även om kreditmarginalerna kommit upp under året ser vi med tillförsikt fram emot Riksbankens decembermöte och en potentiell första räntehöjning på 0,25 procentenheter vilket skulle ge en högre löpande avkastning för främst investment grade krediter.

Carnegie Corporate Bond

Under november har krediter haft sin svagaste månad på länge och Carnegie Corporate Bond A sjönk med 0,44 procent under månaden och är ned 0,11 procent sedan årsskiftet. Vi har under månaden varit aktiva i både primär- och sekundärmarknaden. I primärmarknaden deltog vi i både bekanta namn som Castellum och Heimstaden men även nya namn som Epiroc och Songa Container. I sekundärmarknaden har vi gjort mindre justeringar och utnyttjat den svaga prisutvecklingen till att köpa i namn som vi bedömer handlat ned omotiverat mycket.

Framtiden

En fortsatt stor osäkerhet gällande de globala utsikterna för risktillgångar kombinerat med en kraftig korrektion för krediter under året gör att vi fortsatt ämnar bibehålla en balanserad portfölj. Centralbanker som avslutar sina kvantitativa lättnadsprogram och successivt höjer räntan gör att vi lägger än mer vikt vid balansen mellan rörlig och fast ränta. Historiskt har avkastningen drivits av ett gynnsamt riskklimat och framgent förväntar vi oss en mer normaliserad avkastning baserad på kuponger.

Fler artiklar

Fortsatt stark utveckling för Corporate Bond
Carnegie Corporate Bond

Fortsatt stark utveckling för Corporate Bond

Efter ett par lugna sommarmånader började marknadsaktiviteten sakta men säkert att stiga igen under slutet av augusti. Mot bakgrund av bristande utbud, starka fondflöden och överlag godkända rapporter har risksentimentet...

Maria Andersson 9 september 2019
Ökad volatilitet ger utrymme för trygga innehav
Carnegie Corporate Bond

Ökad volatilitet ger utrymme för trygga innehav

Med oktober kom hösten och i takt med det övergick börserna snabbt i vinterfrost. Globalt har fokus legat på eskaleringen av handelstullar, eventuell avmattning i ekonomin och bolag som inte...

Niklas Edman 5 november 2018
Trump skapar oro för europeiska krediter
Carnegie Corporate Bond

Trump skapar oro för europeiska krediter

Efter maj som överlag präglades av högtryck på marknaderna har vi nu gått in i en svalare period där sommar och semester påverkar både primär- och sekundärmarknaden, dock inte utan...

Niklas Edman 5 juli 2018