Stäng

En bank med tillväxtmöjligheter

Carnegie Emerging Markets sjönk 0,8 procent men summerar 2016 till en uppgång om 11,8 procent. Vi ökar i fillipinska banken BDO.

I december höjde som förväntat Fed, den amerikanska centralbanken, styrräntan med 25 punkter och flaggar för ytterligare tre höjningar under 2017. Dollarn höll sig på starka nivåer men stärktes inte ytterligare under december. Den 20 januari tillträder Donald Trump som president och det återstår att se vad som sker under hans styre.

En stark dollar gynnar sällan tillväxtmarknaderna och flertalet av tillväxtmarknadernas börser hade en negativ utveckling i december. En av de börser som slutade på plus var Rysslands. En annan börs var Colombias där ett reviderat fredsförslag godkändes i kongressen samtidigt som ett beslut om en serie av skattehöjningar godkändes. Detta är viktigt för Colombias statsfinanser som påverkats negativt av ett oljepris på låga nivåer de senaste åren.

Under månaden gjordes inga större förändringar i fonden. En mindre kvarvarande position i det indiska cementbolaget Ultratech Cement avyttrades helt. Innehavet började säljas föregående månad efter att reformer påverkat förutsättningarna för konsument- och fastighetssektorn.

Istället ökades positionerna i filippinska banken BDO, indonesiska konglomeratet Astra International och koreanska sökmotorn Naver.

BDO är en bank med stora tillväxtmöjligheter. Filippinerna är det land i ASEAN som har lägst bankpenetration. Endast 31,3 procent av befolkningen har ett bankkonto och av de 81 procent som någonsin tagit upp ett lån var bara 4 procent ett lån från en bank, övriga lånar informellt. Filippinerna har också högst BNP-tillväxt i Asien (6.5 procent 2017) och förväntas ha en lånetillväxt på minst 15 procent och då lån med hög marginal, exempelvis till små- och medelstora företag.

Den koreanska sökmotorn Naver växer inom bland annat e-handel, online-betalningslösningar och web-baserade serier.

Fler artiklar

Minskad exponering mot Mexiko

Minskad exponering mot Mexiko

I november kom så det oväntade resultatet i det amerikanska presidentvalet som fick den amerikanska börsen att gå upp på förväntningar om mer expansiv politik och räntehöjningar, men som skakade...

Mona Stenmark 5 december 2016
Latinamerika starkast

Latinamerika starkast

I oktober fortsatte fokus att ligga på spekulationer kring det amerikanska presidentvalet. Sannolikheten för en räntehöjning i december ökade efter hökaktiga kommentarer från USA:s centralbank tillsammans med BNP-siffror för tredje...

Mona Stenmark 8 november 2016
Ryssland gynnas av minskad oljeproduktion

Ryssland gynnas av minskad oljeproduktion

Tillväxtmarknaderna bjöd på fortsatta uppgångar i september bl.a. med hjälpt av Feds avvaktande hållning kring räntehöjningar. Mona Stenmark, som förvaltar Carnegie Emerging Markets, sammanfattar händelserna under perioden. OPEC kom överens...

Mona Stenmark 1 oktober 2016