Stäng

En dansk hörselspecialist

Sista månaden på 2019 bjöd inte på några större överraskningar. I december kom det högst förväntade beskedet från Riksbanken att de höjer räntan med 25 punkter till 0 procent. Beslutet togs mot bakgrund av att utsikterna för konjunkturen och inflationen är oförändrade. Räntebanan väntas därefter vara flack, det vill säga räntan kommer ligga kvar på noll de närmsta åren.

Första halvan av december fanns fortsatt en del aktivitet i marknaden i form av primärtransaktioner som skulle hinnas med innan marknaden mattades av inför jul och nyår.

Fonden deltog i en emission från det danska bolaget GN Store Nord som tillverkar kommunikationslösningar som trådlösa högtalare och headsets (GN Audio) men också utrustning för hörselskadade (GN Hearing). Bolaget distribuerar sina produkter globalt och flera megatrender talar för att deras produkter fortsatt kommer att vara efterfrågade. Andelen äldre av den totala befolkningen ökar samtidigt som ”noise pollution” skapar fler hörselskador, dessutom är marknaden fortfarande relativt underpenetrerad.

Utöver denna emission gjordes enbart några mindre köp ibland annat Heimstaden Bostad, Storebrand och Kraftringen. Under månaden kom nyheter att Folksam och KPA blir ägare i Heimstaden Bostad vilket stärker ägarstrukturen och bidrar positivt till deras resa mot BBB (idag BBB-). I övrigt gjordes inga större förändringar portföljen.

Carnegie Investment Grade är en fond med fokus mot nordiska företagsobligationer med hög kreditvärdighet. Vi befinner oss i en lågräntemiljö vilket naturligtvis utgör en utmaning, men starka och stabila bolag som har ett hållbarhetsfokus är en attraktiv kombination, och vi ser goda förutsättningar att över tid uppnå en god avkastning.

 

Mer om fonden

Investment­ Grade A

Grafen ovan visar data för Carnegie Investment Grade A. Carnegie Investment Grade finns även i andelsklasserna: H och B (NOK). Carnegie Investment Grade investerar i obligationer utgivna av nordiska företag....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Tecken på uthållighet och stabilitet i fastighetssektorn
Carnegie Investment Grade

Tecken på uthållighet och stabilitet i fastighetssektorn

Högsommarmånaden juli blev som förväntat lugn och vi såg begränsad aktivitet i primärmarknaden. Marknaden domineras av köpare vilket driver upp priserna och ger allt tightare kreditspreadar. Bolagens rapporter för andra...

Mona Stenmark 5 augusti 2020
Fokus blir bolagens Q2-rapporter
Carnegie Investment Grade

Fokus blir bolagens Q2-rapporter

Kreditmarknadens utveckling i juni följde den vi såg i maj med en hög aktivitet och allt tightare kreditmarginaler. Coronaviruset är i fortsatt fokus, men på många håll kan man se...

Mona Stenmark 2 juli 2020
Stark månad för krediter
Carnegie Investment Grade

Stark månad för krediter

Coronaviruset fortsätter att dominera nyhetsflödet globalt. Flertalet länder öppnar successivt upp och viss inbromsning av spridningen verkar kunna skönjas. Kreditmarknadens utveckling i maj följde den vi såg i april –...

Mona Stenmark 2 juni 2020