Stäng

En del förändringar i portföljen

Vi noterade en relativt lugn ränteutveckling under april månad med fortsatt konsolidering av de nivåer som etablerats efter den större rörelse som vi såg under inledningen av året. Den svenska 10-åringen pendlar nu kring 0,4 procent jämfört med att den vid årsskiftet handlats kring 0-strecket.

Tillgångsköpen från Riksbanken fortsätter och det penningpolitiska beslut som meddelades i slutet av månaden innebar som väntat ingen förändring av styrräntan samtidigt som köpen av framför allt bostadsobligationer fortsätter inom ramen för redan annonserade 700 miljarder kronor i tillgångsköp. Påhejade av Riksbankens köp har kreditmarginalerna för bostadsobligationer krympt ordentligt och ligger nu omkring noll för en femårig obligation emitterad av exempelvis Stadshypotek. Carnegie Obligationsfond uppvisade förhållandevis små rörelser under månaden och gick ned med 0,06 procent.

Under månaden har vi gjort en del förlängningar i portföljen. Både i segmentet för bostadsobligationer, Kommuninvest samt i svenska staten. Framför allt har vi sålt obligationer där vi har omkring året kvar till förfall och i stället köpt lite längre obligationer med en positiv underliggande yield till förfall. Nordea Hypotek är ett namn där vi sålt av i deras numrerade obligationer med förfall 2022 och 2023 och i stället investerat i obligationer med 2024 förfall.

Under den närmste månaden sker en större durationsförlängning i flera ledande index. Ser vi till OMRX Treasury Bond är det statsobligationen med förfall i början av juni 2022 som exkluderas ur index i samband med att den endast har ett års löptid kvar. Det innebär att durationen i OMRX Treasury Bond kommer öka med ett drygt år. Vi såg en liknande förlängning i slutet av 2019 och då skedde förändringen så att settlementdagen matchade att det var mindre än ett år kvar på obligationens löptid. Med samma förfarande förväntas därför förändringen att ske den 28:e maj denna gång.

Carnegie Obligationsfond är en fond med förhållandevis lång räntebindning. Fondens fokus är obligationer utgivna av stat, region och kommun samt på bostadsobligationer emitterade i svenska kronor.

 

Mer om fonden

Carnegie Obligationsfond A

Carnegie Obligationsfond finns även i andelsklassen: B Carnegie Obligationsfond är en räntefond som huvudsakligen investerar i värdepapper utgivna av stat, kommun eller kreditinstitut med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fondens...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Ökad exponering mot bolaget Specialfastigheter
Carnegie Obligationsfond

Ökad exponering mot bolaget Specialfastigheter

Efter markant högre räntor under februari noterade vi väsentligt lugnare utveckling under mars. Månadens inflationssiffror kom in lägre än väntat vilket kan skapa en del huvudbry för Riksbanken. Samtidigt kommer...

Mona Stenmark, Mikael Engvall 8 april 2021
”Kortare duration i portföljen jämfört med hur vi låg positionerade för ett år sedan”
Carnegie Obligationsfond

”Kortare duration i portföljen jämfört med hur vi låg positionerade för ett år sedan”

Uppgången i svenska räntor accelererade under februari och vi såg framför allt uppställ i lite längre räntor. Med fortsatta penningpolitiska stimulanser och en reporänta på 0 är det rimligt att...

Mikael Engvall 3 mars 2021
”Delikat balansgång för Riksbanken att hantera de penningpolitiska stimulanserna”
Carnegie Obligationsfond

”Delikat balansgång för Riksbanken att hantera de penningpolitiska stimulanserna”

I mitten av januari fick vi nya siffror avseende svensk inflation som kom in en bit högre än väntat. Energipriser var drivande för månadsökningen, men även rensat för detta överraskade...

Mikael Engvall 3 februari 2021