Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Listed Private Equity

En fond, ett helt universum av investeringar!

Med fonden Carnegie Listed Private Equity får du exponering mot en handfull av världens ledande private equity-bolag och deras otaliga underliggande investeringar. Allt ifrån spelmotorer, sport, släktforskning till utbildning och proteinforskning.

Det är vad vi kallar effektiv diversifiering!

Carnegie Listed Private Equity är en global aktiefond med inriktningen noterade PE-bolag. Fonden investerar i cirka 40 börsnoterade bolag, däribland fondbolag (såsom KKR, EQT och Blackstone), investmentbolag (exempelvis Berkshire Hathaway) och noterade fonder (exempelvis HarbourVest). Genom dessa bolag får man som andelsägare i Carnegie Listed Private Equity sedan exponering mot över 2000 underliggande portföljbolag.

Vi ser positivt på förutsättningarna för private equity och hoppas på en normalisering framåt. Med långsiktig placeringshorisont och god historik är vi glada att ha levererat en konsekvent hög avkastning till våra många andelsägare.

+ 573% sedan starten 2009. Det motsvarar en årlig avkastning på 14,2%.
+ 118% de senaste fem åren. Det motsvarar en årlig avkastning på 16,9%.
Siffror per den 29 februari 2024.

Aktuell utveckling och innehav hittar du här.

Fonden finns även tillgänglig hos Pensionsmyndigheten, här ligger den högt upp på alla tidsperioder bland globalfonder. På den längsta tidsperioden, snitt fem år, har aktiefonden Carnegie Listed Private Equity gått bästa bland samtliga globalfonder (+16,9%), med 2,8% högre årsavkastning än AP7:s populära globalfond.

Det går att investera i Carnegie Listed Private Equity hos de flesta banker och fond- och pensionsplattformar. Sedan en tid finns fonden även valbar i Skandia Link och inom Länsförsäkringars pensionsdel.

Välkommen att höra av dig till oss för att veta mer om Carnegie Listed Private Equity.