Stäng
Språk
Meny

En konsekvens av krig och höga inflationssiffror

Ryssland har invaderat Ukraina – det är krig i Europa. Det är en stor tragedi som pågår och värst drabbad är den civila befolkningen i Ukraina. Vladimir Putin uppvisar en klar beslutsamhet att erövra hela Ukraina, oavsett pris. Världens aktiemarknader fortsatte att falla under februari, som en konsekvens av krig och höga inflationssiffror.

I den globala delen av portföljen var det sektorer som hälsovård och kommunikationstjänster som höll emot bra under perioden. Bäst utveckling bland bolagen under månaden var Check Point Software (+19,7%), Bristol-Myers Squibb (+5,8%) och Reckitt (+5,2%). Sämst utvecklades Taiwan Semiconductor (-13%) och Garmin (-11,2%). Check Point som är en utvecklare av IT-säkerhetslösningar levererade en stark resultatrapport i början på månaden. De gynnas av ökade investeringar inom IT-säkerhet. Bristol-Myers uppvisar styrka, de rapporterade ett imponerande rörelseresultatet och fortsätter återköpa aktier. Bolaget har även ett flertal nya produktlanseringar under 2022, med potential att generera miljardbelopp i årlig omsättning.

Bland bolagen med svagare utveckling fanns Garmin och TSMC. Garmin levererade en bra rapport – försäljningen växte med 19% och rörelseresultatet med 15%. Ledningen flaggade dock för fortsatt hög råvaruinflation, vilket kommer att pressa marginalerna. De kommunicerade även fortsatta logistikproblem som begränsar deras förmåga att möta en stark efterfrågan.

Nuvarande börsoro skapar tillfällen att köpa bolag till attraktiva värderingar. Vi har under månaden bland annat investerat i Thermo Fischer Scientific och SAP. Thermo Fisher är ett bolag som erbjuder en bred palett av tjänster och produkter till läkemedelssektorn, bland annat labbutrustning och analysprogram. Bolaget uppvisar en hög och uthållig lönsamhet i kombination med låg skuldsättning. För att finansiera våra köp har vi avyttrat innehaven CVS, SGS och Nestlé. CVS uppvisade ett väldigt starkt 2021, men handlas nu på höga värderingsmultiplar, samtidigt som intäkter från testning och vaccinering mot covid-19 troligtvis kommer att sjunka under 2022.

Den svenska delen av portföljen hade en sämre utveckling än den globala delen under månaden. Många av verkstadsbolagen utvecklades svagt under februari. Bäst avkastande bolag under månaden var SSAB (+8%), AstraZeneca (+8%) och OX2 (+5%). Sämst utvecklades Re:Newcell (-21%) och JM (-16%). Vi har under månaden ökat vikten något i SSAB och Holmen. Vi är långsiktiga och har en god diversifiering i portföljen, vilket medför handlingsutrymme och minskar risken för dåliga investeringsbeslut i pressade lägen.

Mer om fonden

Carnegie SPAR Balanserad

Carnegie SPAR Balanserad är en aktivt förvaltad blandfond för dig som vill ha en variation av bolag, branscher och tillgångsslag. I Carnegie SPAR Balanserad finns både aktier (60%) och räntor...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

”Både försäljning och vinster överträffade förväntningarna”
Carnegie SPAR Balanserad

”Både försäljning och vinster överträffade förväntningarna”

Maj blev en volatil månad där oron för inflation och räntor stod i fokus. Den amerikanska aktiemarknaden var ner som mest 5,5% under maj men återhämtade nedgången under slutet av...

Magnus Gustafsson 7 juni 2022
”Negativa bolagsrapporter straffades betydligt hårdare än vad de positiva belönades”
Carnegie SPAR Balanserad

”Negativa bolagsrapporter straffades betydligt hårdare än vad de positiva belönades”

April blev trots relativt starka kvartalsrapporter en svag börsmånad. Den amerikanska börsen (S&P500) föll med 8,8 procent och uppvisade den svagaste aprilmånaden sedan 70-talet. Negativa bolagsrapporter straffades betydligt hårdare än...

Magnus Gustafsson 5 maj 2022
”Gynnas av renoveringstrenden och den gröna omställningen”
Carnegie SPAR Balanserad

”Gynnas av renoveringstrenden och den gröna omställningen”

Världens börser utvecklades starkt under december. Världsindex steg med 4,4% (MSCI World), den amerikanska börsen med 4,6% (S&P 500) och slutligen den svenska börsen som även den drogs med i...

Magnus Gustafsson 7 januari 2022