Stäng

En lugn månad för ”Oblis”

Längre svenska marknadsräntor rörde sig något högre under månaden samtidigt som de kortare räntorna gick i motsatt riktning. Den svenska tioåringen stängde månaden på 0,71 procent. Stibor handlades i princip oförändrat och avslutade april på -0,36 procent.

Riksbanken lämnade som väntat styrräntan oförändrad och ser nu att en första höjning kan komma först i slutet av 2018 vilket är senare än vad som tidigare prognostiserats. Även ECB lämnade räntan oförändrad och sa att programmet för tillgångsköp fortsätter, åtminstone fram till september. I USA har marknadsräntorna fortsatt upp under april och 10-åringen bröt 3-procentsnivån i slutet av månaden.

Ur ett portföljperspektiv blev det en mycket lugn månad för obligationsfonden. Portföljen påverkades endast marginellt av rörelsen i marknadsräntor samtidigt som kreditspreadar på bostadsobligationer gick ihop något vilket bidrog positivt. Totalt sett steg Carnegie Obligationsfond med 0,06 procent under månaden.

Carnegie Obligationsfond investerar i stat, bostad, kommun och landstingsobligationer med en portföljlöptid på 3-10 år. Fonden är beroende av ränteutvecklingen även om vi nu har en för mandatet relativt kort duration. Med delar av segmentet för stat- och bostadsobligationer som handlas till yield till förfall bör förväntningsbilden anpassas utifrån rådande ränteläge.

 

 

Mer om fonden

Investment­ Grade A

Grafen ovan visar data för Carnegie Investment Grade A. Carnegie Investment Grade finns även i andelsklasserna: H och B (NOK). Carnegie Investment Grade investerar i obligationer utgivna av nordiska företag....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Samtliga fonder öppna för handel igen

Samtliga fonder öppna för handel igen

Här kommer uppdaterad information om öppning av fonderna som vi fredags senarelade för handel. I fredags beslutade Carnegie Fonder att senarelägga handeln i fonder som investerar i företagsobligationer. Som en...

Erik Amcoff 22 mars 2020
Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019
Flyttlasset går från GBG till STHLM

Flyttlasset går från GBG till STHLM

Svenska marknadsräntor föll tillbaka något under efter svag inflationsstatistik för att sedan åter stiga efter en stark BNP-siffra i slutet av februari. Stibor noterades marginellt högre och avslutade månaden på...

Mikael Engvall 4 mars 2019