Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Strategifond, Carnegie Strategy Fund

En månad i moll för nordiska börserna

September blev en månad i moll för nordiska börserna där Stockholmsbörsen sjönk 1,9 procent samtidigt som de svenska och utländska långräntorna fortsatte att stiga, drivet av att förväntningar på räntesänkningar skjuts längre fram i tiden. Det var dock stor spridning bland börsbolagen där vi såg en rekyl för byggbolag och banker, samtidigt som fastighetsbolag och industribolag hade en sämre utveckling. För svenskt vidkommande kom inflationssiffrorna in något lägre än väntat vilket kan ge lite andrum för Riksbanken där vi börjar närma oss sluttampen på höjningar av styrräntan. Vi såg även tecken på en återhämtning i transaktionsmarknaden där ett flertal bolag utförde nyemissioner under månaden. Då kapitalbehovet hos många bolag fortsatt är högt, ser vi framför oss en fortsatt hög aktivitet.

Under månaden deltog fonden i några väl utvalda emissioner. Bulk Infrastructure emitterade en ny 4-årig obligation på ca. 10 procent där pengarna ska användas för fortsatt tillväxt i fiber- och datacentersverksamheten där efterfrågan på grön datakapacitet växer allt starkare. Bolaget gynnas av det globalt ökade behovet av datakapacitet i takt med att digitaliseringen ökar och bolaget har dessutom fördelen att ha tillgång till grön energi i överkapacitet i norska Kristiansand. I kombination med infrastruktur innebär detta att man kan processera data i exempelvis London utan att belasta det lokala nätet, till en betydligt lägre kostnad.

Därutöver har vi ökat exponeringen mot investmentbolaget Bonheur som erbjuder en attraktiv verksamhetsmodell mot förnybar energi både genom egna parker men även via installations- och servicemarknaden mot vindkraft. Bolaget emitterade en ny 5-årig obligation på 7,5 procent och har nettokassa i strukturen. För att finansiera köpen har vi avyttrat vår exponering i Kährs då vi tror att konjunkturen kommer att vara tuff för bolaget samt avyttrat vårt innehav i Altera Shuttle Tankers som efter årets kursutveckling blivit mer marknadsprissatt och därmed är fondens sista exponering mot olje- och gassektorn avyttrad.

Författare

John Strömgren

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 1996. Marknadsekonom och CEFA. Förvaltar Carnegie Strategifond.