Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Investment Grade

En mer stabil månad

I jämförelse med föregående månad blev oktober en mer stabil månad. Vi såg generellt inga stora rörelser i kreditmarginalerna, med undantag för fastighetssektorn där det fortfarande råder viss oro för utvecklingen framgent. I primärmarknaden har det varit relativt lugnt, man kan skönja att vissa segment varit mer motvilliga att finansiera sig på nuvarande nivåer där både räntan och kreditmarginalerna stigit till högre nivåer.

Kvartalsrapporterna har börjat komma och flertalet av bolagen i portföljen har rapporterat. Överlag ser det fortsatt stabilt ut samtidigt som effekterna av högre räntor och inflation har börjat leta sig in bland siffrorna, något vi inte såg i rapporterna från andra kvartalet. Vi ser fortsatt en utmanande miljö för bolagen, men många har också tagit höjd för detta och kan navigera sig igenom tuffare tider.

Tomra, som är världsledande inom automatiserad returhantering och sensorbaserad sortering, är ett av fondens större innehav. De emitterade sina första gröna obligationer under månaden där vi valde att delta. Vi förlängde oss därmed i namnet med positioner i en obligation som löper på 3 år och en som löper på 5 år, båda med rörlig ränta.

Vi fortsätter att selektivt addera i andrahandsmarknaden då vi ser många kvalitetsbolag vars obligationer nu handlar på attraktiva nivåer.

Exempelvis har vi ökat i namn som Husqvarna Lundbergs och Tele2. Ett nytt namn i portföljen är Assa Abloy, som tillverkar lås- och säkerhetslösningar där vi investerade i en 4-årig obligation som emitterades under månaden. Utöver det adderade vi ytterligare en position med kortare löptid i andrahandsmarknaden.

Stibor har fortsatt rört sig uppåt under månaden, vilket bidrar positivt till den löpande avkastningen i fonden. Blickar vi framåt ser vi fortsatt fokus på inflation och kommande räntehöjningar från centralbankerna. Kriget i Ukraina pågår fortsatt i bakgrunden och det är risken för fortsatt volatila marknader kvarstår. Vi står konsekvent fast vid vår defensiva investeringsfilosofi med fokus på stabila bolag, hållbarhet, likviditet och diversifiering.

Mona Stenmark

Författare

Mona Stenmark

Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 2003 och anställd sedan 2003.