Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie All Cap

”En mjuklandning i konjunkturen ligger i aktiekurserna”

En mjuklandning i konjunkturen ligger nu definitivt i aktiekurserna när vi lämnar månaden och därmed den första halvan av året bakom oss. Fallande inflation gör att FED tar en paus i räntehöjningarna, arbetsmarknaden visar på fortsatt styrka och bolagens vinster har hitintills varit fortsatt starka vilket spädde på den tesen och marknaden steg under månaden.

ABB:s aktiekurs fortsatte uppåt under månaden. Det är många drivkrafter bakom ABB:s starka utveckling hittills i år. Dels har ABB under Björn Rosengrens styrning utvecklats till ett entreprenörsdrivet bolag med tydligt lönsamhetsfokus, dels är bolaget en nyckelspelare i elektrifieringen vilket driver på den strukturella organiska tillväxten många år framöver. Till det kan läggas möjlighet till ytterligare marginalförbättringar, strukturgrepp och återköp. Även sol och vindkraftutvecklaren OX2 gick starkt under månaden liksom kullagertillverkaren SKF.

Värmepumpstillverkaren Nibe har haft en händelserik månad. Bolaget gjorde ett förvärv av den nederländska koncernen Climate for Life som adderar 2,6 miljarder i omsättning till god marginal och visade att den förvärvsdrivna delen av tillväxten fortfarande kan bidra. Denna typ av förvärv är klart mer välkommet än storförvärvet av Fujitsu General som diskuterades men avbröts tidigare i år. Till det kan läggas nyheten mot slutet av månaden att Tyskland nu kommit överens om ytterligare ett paket som faller i kraft från och med 2024 för att subventionera värmepumpinstallationer och fasa ut kol och gasdriven uppvärmning.

På den negativa sidan fick vi en vinstvarning från Getinge. Sammantaget påverkar problemen försäljning, mix och lönsamhet med cirka 400 miljoner i det andra kvartalet enligt bolaget. Även det tredje och fjärde kvartalets lönsamhet beräknas påverkas negativt, dock i mindre omfattning. Getinges besked överraskade oss och marknaden negativt och aktien föll kraftigt på detta. Långsiktigt så ser vi dock positivt på bolaget givet dess starka globala marknadspositioner inom viktiga hälsovårdsprodukter med strukturell tillväxt. Viktigt är också att bolaget har en stark huvudägare i Carl Bennet.

Författare

Anna Strömberg

Msc i Financial Economics. Arbetat i finansbranschen sedan 1998. Hållbarhetsansvarig. Förvaltar Carnegie All Cap.