Stäng
Språk
Meny

”En normaliserad marknad borde innebära gynnsamma förhållanden för dessa strategier”

Aktier hade sin första negativa månad på länge i september, drivet av oro kring ekonomisk och politisk utveckling i Kina, samt fortsatta utbudsproblem och flaskhalsar inom globala logistikkedjor. Amerikanska centralbanken FED utvecklade också på tidslinjen för att påbörja nedskalningen av sina stödköpsprogram som man nu ser ut att inleda innan årsskiftet och allt fler ledamöter förutspår nu att man därefter kommer börja höja räntan under 2022.

Långräntorna steg globalt som en konsekvens samtidigt som US-dollarn stärktes. Under månaden kunde fortsatta förstärkningar i råvarupriser observeras, framför allt inom energi där produktionen fortsatt släpar efter den ökande efterfrågan.

Bland de underliggande hedgefonderna i Carnegie Vega var resultatet blandat. Bäst avkastande strategi var trendföljande CTA vilka gynnades av fortsatta trender inom energiråvaror och valutor vilket vägde upp för förluster inom aktier och räntor, där trender bröts under månaden. Sämst avkastande strategi var maskindriven CTA, vars modeller hade det fortsatt svårt. Bäst avkastande fond var Trium ESG Emissions Impact Fund (+3,1%). Fonden är inriktad på investeringar bolag som bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle och tjänade under månaden på sin exponering mot europeiska elektricitetsdistributörer. Vi försätter leta fonder inom denna nisch där vi tror på fortsatt stora möjligheter många år framöver.

Vi konstaterar att beta-neutrala strategier över tid levererat ett mycket attraktivt alfa men att de på senare år har haft det svårt. Tittar vi exempelvis inom Global Macro har idag många fonder lagts ner, där Nektar och IPM är bra lokala exempel. Även korta maskindrivna modeller har fungerat dåligt på senare år där ett annat lokalt exempel är Lynx Constellation som nu är ner 18 procent i år. En viktig förklaring till svaga resultat är en situation med en dopad räntemarknad som slagit ut många historiska samband. Vi är övertygade om att marknaden på sikt blir mer normaliserad vilket då borde innebära väldigt gynnsamma förhållanden för dessa strategier och att beta-neutrala hedgefonder fortsatt utgör ett attraktivt substitut till räntebärande placeringar.

Mer om fonden

Carnegie Vega A

Carnegie Vega investerar med ledande globala hedgefondförvaltare som beaktar och integrerar hållbarhet. Portföljen valutasäkras för att minimera oönskad risk. Fonden är konstruerad för att erbjuda ett attraktivt substitut till räntebärande...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Bäst avkastande strategier: trendföljande och systematisk makro
Carnegie Vega

Bäst avkastande strategier: trendföljande och systematisk makro

Globala aktier hade i sin helhet en positiv månad under juli men resultaten på världens börser var varierande. I Europa och USA utvecklades börserna bra men på de asiatiska marknaderna...

Emanuel Furubo 11 augusti 2021
Tuff månad för lågkorrelerande hedgefonder
Carnegie Vega

Tuff månad för lågkorrelerande hedgefonder

Aktier hade återigen en bra månad i juni drivet av fortsatt generös penningpolitik, ökad vaccinationstakt och låga marknadsräntor. Relativa aktiepositioner påverkades fortsatt kraftigt av att ”värde”-faktorer fortsatte att underpresterade mot...

Emanuel Furubo 9 juli 2021
Överlag svagt positivt
Carnegie Vega

Överlag svagt positivt

Carnegie Vega avkastade 0,2 procent under månaden och har därmed levererat en avkastning på -0,3 procent hittills i år. Det var överlag förhållande vis små rörelser i portföljen under maj...

Emanuel Furubo 3 juni 2021