Stäng
Språk
Meny

”En oväntat svag månad”

Då kom då den amerikanka centralbanken till skott och höjde reporäntan för första gången sedan finanskrisen. Marknaderna var väl förberedda så när väl höjningen kom så sjönk dollarn och långräntorna rörde sig inte nämnvärt, skriver Carnegie Strategy Funds förvaltare John Strömgren.

Aktiemarknaderna hade en oväntat svag månad. Svag amerikansk konjunkturstatistik gör att fler blivit skeptiska till centralbankens beslut att höja räntan. Ytterligare höjningar är ju att vänta under 2016, vilket befaras leda till i bästa fall en svag tillväxt i den amerikanska ekonomin.

Samtidigt rapporteras om fortsatt inbromsning i Kina. Däremot är det bättre i fart i Europa, inte minst i Sverige, men aktiemarknaderna styrs i huvudsak av förväntningarna för den globala ekonomin. Carnegie Strategy Fund tappade 3,3 procent i december. Helårsresultatet för fonden blev dock positivt, 5,4 procent.

2015 blev annars året då förväntningarna på att de låga räntorna ska göra underverk för konjunkturen släcktes. Det har det goda med sig att förväntningarna på utvecklingen för 2016 nu är relativt lågt ställda. Det gäller såväl konjunkturen som aktiemarknaden, vilket gör att vi vågar öka andelen investeringar i bolag med konjunkturkänsliga verksamheter. Portföljen är dock även fortsättningsvis i huvudsak inriktad på stabila bolag.

Redan i november köpte vi Gränges, ett typiskt konjunkturkänsligt bolag. I december har vi fortsatt på den inslagna vägen och köpt Atlas Copco och finska Metsä. Som sagt, dessa bolag ratas nu av många investerare till följd av oron för konjunkturen. Det har lett till rimliga värderingar och för de nämnda aktierna, en direktavkastning på över 4 procent.

Även på obligationssidan hittar vi ett par nya innehav. Vi deltog i B2 Holdings första emission samt WestAirs nyemission. B2 Holding är en norsk och mindre motsvarighet till Intrum Justitia och Lindorff. WestAir bedriver luftfrakt i Norden.

Mer om fonden

Fler artiklar

Samtliga fonder öppna för handel igen

Samtliga fonder öppna för handel igen

Här kommer uppdaterad information om öppning av fonderna som vi fredags senarelade för handel. I fredags beslutade Carnegie Fonder att senarelägga handeln i fonder som investerar i företagsobligationer. Som en...

Erik Amcoff 22 mars 2020
Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019
Hurtigruten tar plats

Hurtigruten tar plats

Trots en rad dramatiska och tragiska händelser senaste tiden såg vi uppgångar för aktier respektive obligationer och Carnegie Strategy Fund, som investerar i båda tillgångsslagen, steg 3,9 procent i juli....

John Strömgren 4 augusti 2016