Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Likviditetsfond

En sällsynt print av en BBB-ratad fastighetsemittent

Riksbanken har långledigt när det gäller penningpolitiska möten och från senaste mötet i november är det faktiskt bara ett ordinarie möte i februari fram till det i slutet av april. Amerikanska och europeiska centralbankerna har dock tätare mellan sina möten och på deras december-möten var tonen hökaktig vilket bidrog till att driva räntorna högre under månaden. Som vi tidigare konstaterat är Carnegie Likviditetsfond hjälpt av att vi fått med oss även korta räntor och under december rörde sig fonden högre med stöd av stabil marknad och underliggande Stibor.

I början av december var det en del transaktioner i primärmarknaden innan sedvanlig lågintensiv aktivitet infann sig ju närmare jul och nyårsledighet vi kom. Mest intressant kanske att fastighetsbolaget Humlegården emitterade gröna femårspapper till en kreditmarginal om 290 punkter. Även om det kan låta dyrt om vi jämför med vad de har emitterat på de senaste åren var det till markant bättre nivåer än de prissatts till i andrahandsmarknaden. Att ett av de starkare fastighetsbolagen i BBB-segmentet ändå kommer ut och finansierar sig i kapitalmarknaden är positivt och även om denna emission hade för lång löptid för att passa Likviditetsfonden fick vi en fin utveckling för de något kortare obligationer som vi har i portföljen. Detta då hela Humlegårdens kurva ställdes ihop i samband med transaktionen.

Utöver Humlegården investerade vi i data- och mobiloperatören Tele2 som gjorde en emission av obligationer med tre års löptid precis vid förra månadsskiftet. De betalade Stibor +115 vilket vi tycker ger oss en rimlig avkastning för denna typ av exponering. Tele 2 har BBB rating ifrån Standard and Poor’s. I andrahandsmarknaden adderade vi en del seniora bankobligationer utgivna av Sparbanken Skåne och statligt ägda bolånebanken SBAB. Vi köpte även bostadsobligationer utgivna av Nordea Hypotek.

Carnegie Likviditetsfond har en försiktig portfölj med investeringar i obligationer utgivna av emitteter med en hög kreditkvalitet. Fonden investerar i huvudsak i obligationer med rörlig ränta och på så vis kan vi hålla en låg ränterisk i portföljen.

Författare

Mikael Engvall

BSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 på Carnegie Fonder sedan 2012. Förvaltar Carnegie Obligationsfond och Carnegie Likviditetsfond.

Mona Stenmark

Författare

Mona Stenmark

Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 2003 och anställd sedan 2003.