Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Investment Grade

En sista emission innan lugnet

Aktiviteten i primärmarknaden började mattas av i mitten av månaden, men Assa Abloy hann emittera en obligation med 3,25 års löptid och rörlig ränta där vi deltog. Assa är en global ledare inom lås-, dörr- och säkerhetslösningar och det finns en trend av ökad efterfrågan just när det gäller säkerhet och trygghetslösningar. Intresset för emissionen var stort och bolaget emitterade hela 2,5 mdr SEK. Assa Abloy har kreditbetyg A- och obligationen betalar Stibor +70 punkter. Vi har även innan denna emission haft exponering mot bolaget i fonden och med den nya obligationen kvalar Assa in bland topp 15 emittenterna i fonden. Assa Abloy fick sina Science Based Targets bekräftade under 2022 och har även ett hållbarhetsprogram med år 2025 som mål och vi ser framemot att följa deras utveckling.

I andrahandsmarknaden har vi avyttrat några mindre och kortare positioner i bland annat Volvo Treasury, LF Bank och Sveaskog. Även i andrahandsmarknaden avtog aktiviteten ju närmare julledigheten vi kom. I övrigt har vi inte gjort några större förändringar i fonden under månaden.

Inflationssiffran som kom i mitten av månaden var svagare än väntat och de längre räntorna har haft en betydande rörelse nedåt. Marknadens förväntansbild på räntorna under 2024 har i samband med detta också drastiskt förändrats med fler sänkningar än tidigare. Vi har under hösten successivt arbetat upp räntedurationen något även om vi fortfarande håller den förhållandevis låg på 0,5. Vi arbetar löpande med en låg ränteduration i fonden då vi vill begränsa ränterisken, men kan naturligtvis justera den något över tid.

Vi står konsekvent fast vid vår defensiva investeringsfilosofi med fokus på hållbara bolag med stabila affärsmodeller samt likviditet och diversifiering.

Mona Stenmark

Författare

Mona Stenmark

Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 2003 och anställd sedan 2003.

Författare

Mikael Engvall

BSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 på Carnegie Fonder sedan 2012. Förvaltar Carnegie Obligationsfond och Carnegie Likviditetsfond.