Stäng
Språk
Meny

En stabil målgång

Året avslutades med en stabil kreditmarknad som trots kontinuerlig oro kring spridningen av Omikron oförtrutet uppvisar ett positivt sentiment. Isärspreadningen i kreditmarginalerna vi såg i slutet av november, som en följd av förnyad virusoro, fick därmed en återhämtning. Sett till primärmarknadstransaktioner var det relativt lugnt och många bolag avvaktar troligtvis till början på det nya året innan de ger sig ut på nya finansieringsrundor.

Vissa justeringar gjordes i portföljen under månaden, men inga investeringar i nya bolag skedde. Vi ökade exponeringen i några utvalda namn där vi ser fortsatt potential för en stabil utveckling, som exempel finska banken Aktia, investmentbolaget Latour och en grön obligation från Stockholm Exergi. Vi ökade även positionen något i Fabege där vi investerade i en obligation med kortare löptid, förfall i 2023. Vi trimmade våra positioner inom Svenska Handelsfastigheter samt COOR som båda kategoriseras inom segmentet high yield. Med dessa justeringar går vi in i 2022 med en väl balanserad portfölj med tyngdpunkt på likviditet och diversifiering. Även hållbarhet fortsätter naturligtvis att vara ett prioriterat fokusområde för alla våra investeringar.

Under månaden kom nya inflationssiffror som var högre än förväntat, de högsta sedan 1993, vilket ledde till att räntorna letade sig uppåt. En förklaringsfaktor till den höga inflationen är att elpriserna rusat.
Vi fortsätter att konsekvent hålla en låg ränteduration i fonden, främst genom obligationer med rörlig ränta, vilket begränsar ränterisken.

I skrivande stund har vi tagit de första stegen in i det nya året. Sentimentet är fortsatt positivt, men inte utan orosmoln kring den fortsatta utvecklingen av virusspridningen. Blickar vi in i det nya året är det med stor sannolikhet många av förra årets teman som återigen kommer att vara på tapeten med risk för viss volatilitet. Med fokus på att investera i välskötta, solida och hållbara bolag, skapar vi goda förutsättningar för en motståndskraftig portfölj i turbulenta tider och samtidigt en långsiktigt stabil avkastning.

Mer om fonden

Carnegie Investment Grade A

Carnegie Investment Grade är en räntefond som investerar i företagsobligationer med stort hållbarhetsfokus och höga kreditbetyg. Fonden investerar i hållbara bolag, som har en lägre risknivå då frågor som berör...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Hög aktivitet och viss volatilitet
Carnegie Investment Grade

Hög aktivitet och viss volatilitet

November blev en månad som inledningsvis uppvisade hög aktivitet och stabilitet, men i spåren av förnyad oro kring en ny variant av viruset, Omikron, fick vi ett volatilt avslut. Marknaden...

Mona Stenmark 6 december 2021
Hösten bjuder fortfarande på grönt
Carnegie Investment Grade

Hösten bjuder fortfarande på grönt

Under oktober avtog aktiviteten i marknaden något även om det fortfarande finns en relativt god efterfrågan hos investerare. Framför allt fastighetssektorn, som tillsammans med bank är en dominerande sektor i...

Mona Stenmark 3 november 2021
Ökade positioner i Hexagon, Arla och Peab
Carnegie Investment Grade

Ökade positioner i Hexagon, Arla och Peab

Aktiviteten i marknaden som tog fart i andra halvan av augusti höll i sig under början av september för att sedan avta och igen få ny fart mot slutet av...

Mona Stenmark 5 oktober 2021