Stäng
Språk
Meny

En stabil målgång

Året avslutades med en stabil kreditmarknad som trots kontinuerlig oro kring spridningen av Omikron oförtrutet uppvisar ett positivt sentiment. Isärspreadningen i kreditmarginalerna vi såg i slutet av november, som en följd av förnyad virusoro, fick därmed en återhämtning. Sett till primärmarknadstransaktioner var det relativt lugnt och många bolag avvaktar troligtvis till början på det nya året innan de ger sig ut på nya finansieringsrundor.

Vissa justeringar gjordes i portföljen under månaden, men inga investeringar i nya bolag skedde. Vi ökade exponeringen i några utvalda namn där vi ser fortsatt potential för en stabil utveckling, som exempel finska banken Aktia, investmentbolaget Latour och en grön obligation från Stockholm Exergi. Vi ökade även positionen något i Fabege där vi investerade i en obligation med kortare löptid, förfall i 2023. Vi trimmade våra positioner inom Svenska Handelsfastigheter samt COOR som båda kategoriseras inom segmentet high yield. Med dessa justeringar går vi in i 2022 med en väl balanserad portfölj med tyngdpunkt på likviditet och diversifiering. Även hållbarhet fortsätter naturligtvis att vara ett prioriterat fokusområde för alla våra investeringar.

Under månaden kom nya inflationssiffror som var högre än förväntat, de högsta sedan 1993, vilket ledde till att räntorna letade sig uppåt. En förklaringsfaktor till den höga inflationen är att elpriserna rusat.
Vi fortsätter att konsekvent hålla en låg ränteduration i fonden, främst genom obligationer med rörlig ränta, vilket begränsar ränterisken.

I skrivande stund har vi tagit de första stegen in i det nya året. Sentimentet är fortsatt positivt, men inte utan orosmoln kring den fortsatta utvecklingen av virusspridningen. Blickar vi in i det nya året är det med stor sannolikhet många av förra årets teman som återigen kommer att vara på tapeten med risk för viss volatilitet. Med fokus på att investera i välskötta, solida och hållbara bolag, skapar vi goda förutsättningar för en motståndskraftig portfölj i turbulenta tider och samtidigt en långsiktigt stabil avkastning.

Mer om fonden

Carnegie Investment Grade A

Carnegie Investment Grade är en räntefond som investerar i företagsobligationer med stort hållbarhetsfokus och höga kreditbetyg. Fonden investerar i hållbara bolag, som har en lägre risknivå då frågor som berör...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Turbulens skapar möjligheter
Carnegie Investment Grade

Turbulens skapar möjligheter

En fortsatt svag utveckling karaktäriserade juni månad där vi såg kreditmarginaler gå isär ytterligare. Det finns en oro kring den framtida ekonomiska utvecklingen i spåren av hög inflation och räntehöjningar...

Mona Stenmark 5 juli 2022
Ett lugnt avslut på en svag månad
Carnegie Investment Grade

Ett lugnt avslut på en svag månad

Den nordiska kreditmarknaden fick en svag utveckling under månaden med ganska låg aktivitet och vi såg kreditmarginaler gå isär i alla kategorier, även i lågrisksegment som säkerställda bostadsobligationer. Mot slutet...

Mona Stenmark 3 juni 2022
Marknaden förhållandevis stabil i skuggan av ett krig
Carnegie Investment Grade

Marknaden förhållandevis stabil i skuggan av ett krig

Mars dominerades naturligtvis av kriget i Ukraina som fortsätter med allt större humanitära konsekvenser som följd. Diskussioner mellan Ukraina och Ryssland har skett vid några tillfällen, men har inte ännu...

Mikael Engvall 5 april 2022