Stäng
Språk
Meny

En stabil sommarmånad

I juli fick vi en mer stabil marknad än i föregående månad, men den präglas naturligtvis också av att det är semestertider och därmed lägre aktivitet. ECB såväl som FED genomförde räntehöjningar, ECB med 50 punkter och FED med 75 punkter. Vi ser att korta räntor fortsätter uppåt medan de längre i stället fallit tillbaka vilket indikerar att det finns en osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen på längre sikt. Flertalet av bolagen i portföljen har släppt sina kvartalsrapporter och man kan konstatera att det över lag är stabila rapporter.

Inom vissa sektorer har vi sett att kreditmarginalerna gått ihop något, medan fastighetssektorn ännu inte sett någon större återhämtning även om den fick en mer stabil utveckling under månaden. Vi är fortsatt inne i en period av osäkerhet, där investerarna är försiktiga och selektiva.

Aktiviteten i marknaden har varit begränsad i juli efter att sommarstiltjen infunnit sig och inga större förändringar har gjorts i portföljen. Vi har selektivt gjort några mindre köp till befintliga positioner i Lundbergs, Tele2, Electrolux, Kraftringen och Länsförsäkringar.

Stibors uppåtgående trend fortsatte starkt under månaden, vilket innebär ett positivt räntebidrag i fonden. Fonden består till stor del av obligationer med rörlig ränta där Stibor är den underliggande räntekomponenten för kupongerna.

Vi befinner oss i en miljö med en än så länge ihärdig inflation, räntehöjningar och oro för den framtida ekonomiska utvecklingen samt även geopolitiska risker, vilket borgar för att vi även framöver kommer att se osäkerhet och volatilitet i marknaden.

Vi fortsätter att konsekvent hålla en låg ränteduration i fonden, vilket begränsar ränterisken. Även om den nordiska kreditmarknaden uppvisar stabilitet ser vi en tid med fortsatt osäkerhet framför oss. Vi står fast vid vår investeringsfilosofi med fokus på att investera i välskötta, solida och hållbara bolag som skapar goda förutsättningar för en motståndskraftig och likvid portfölj i turbulenta tider och samtidigt en långsiktigt stabil avkastning.

Mer om fonden

Carnegie Investment Grade A

Carnegie Investment Grade är en räntefond som investerar i företagsobligationer med stort hållbarhetsfokus och höga kreditbetyg. Fonden investerar i hållbara bolag, som har en lägre risknivå då frågor som berör...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

En stabil sommaravslutning
Carnegie Investment Grade

En stabil sommaravslutning

Den sista sommarmånaden blev en positiv månad för nordiska krediter. Mot bakgrund av en sekundärmarknad som framförallt under de två första veckorna dominerades av köpare och ett begränsat utbud gav...

Mona Stenmark 6 september 2022
Turbulens skapar möjligheter
Carnegie Investment Grade

Turbulens skapar möjligheter

En fortsatt svag utveckling karaktäriserade juni månad där vi såg kreditmarginaler gå isär ytterligare. Det finns en oro kring den framtida ekonomiska utvecklingen i spåren av hög inflation och räntehöjningar...

Mona Stenmark 5 juli 2022
Ett lugnt avslut på en svag månad
Carnegie Investment Grade

Ett lugnt avslut på en svag månad

Den nordiska kreditmarknaden fick en svag utveckling under månaden med ganska låg aktivitet och vi såg kreditmarginaler gå isär i alla kategorier, även i lågrisksegment som säkerställda bostadsobligationer. Mot slutet...

Mona Stenmark 3 juni 2022