Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Strategifond, Carnegie Strategy Fund

En stark börsmånad

Februari var en stark börsmånad där breda Stockholmsbörsen SBX steg med 4 procent, samtidigt som marknadsräntor steg under månaden. Marknaden lägger nu större vikt på att räntesänkningar kommer ske, och mindre vikt på när och hur snabbt, varför kreditmarknaden också fortsätter gå starkt. Amerikanska börsindex slog nya rekord under månaden drivet till stor del av kraftig tillväxt inom teknologibolag som ser en stor AI-driven tillväxt.

Kvartalsrapporterna fortsatte komma in under månaden där vi generellt sett såg stabila rapporter med starka kassaflöden och marginaler, men med något lägre ordrar än väntat. Bland fondens innehav rapporterade Karnov starka siffror där de även accelererar integrationen av senaste förvärvet och nu väntar sig mer synergier. Demant presenterade även väldigt starka siffror och meddelade att de gör en strategisk översyn av kommunikationsdivisionen som tyngt bolaget senaste året. Aktien fick en stark reaktion och vi passade på att sälja vår position efter en kort, men framgångsrik investering.

Emissionsmarknaden visade återigen på sin styrka efter rapporterna där många bolag har utnyttjat tillfället att emittera nya obligationer, där fonden deltagit ibland andra Securitas, Jyske Bank och Coor. Vi såg en stor spridning under månaden där fastighetsaktier hade en svag utveckling, samtidigt som deras obligationer gått starkt, vilket visar på fördelen med att kunna investera i hela kapitalstrukturen. Fastighetsbolaget EQ meddelade att de återlöser resterande del av sin obligation och fonden använde likviden till att öka ytterligare i stabila investment grade-bolag inom försäkring och telekom.

Fonden ökade under månaden i Atrium Ljungberg och Holmen, och sålde även sitt innehav i ABB-avknoppningen Acceleron, som utvecklats väldigt starkt, till förmån för ökad exponering mot obligationer där vi fortsatt ser många attraktiva möjligheter och hög direktavkastning.

Författare

John Strömgren

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 1996. Marknadsekonom och CEFA. Förvaltar Carnegie Strategifond.

Författare

Simon Blecher

På Carnegie Fonder sedan 2006. Investeringschef. Förvaltar Carnegie Sverigefond och Carnegie Spin-Off.

Författare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.