Stäng
Språk
Meny

En ström av kinesiskt kapital

Gunnar Påhlson, förvaltare av Carnegie Asia
Gunnar Påhlson, förvaltare av Carnegie Asia.

De asiatiska marknaderna föll på bred front i februari. Carnegie Asias värde var oförändrat under månaden. Utveckling denna månad var en spegel av utvecklingen i januari. Marknaderna föll med 5% medan dollarn stärktes lika mycket.

Utvecklingen i februari var stökig minst sagt. Nya orosmoment från USA i form av stigande obligationsräntor, uttalanden från FED´s nya ordförande Powell om nya räntehöjningar samt protektionistiska åtgärder i form av ståltullar innebar att investeringsviljan avtog.

Hong Kong-börsen drevs kraftigt upp i januari av lokalt kinesiskt kapital som strömmade över gränsen. Detta flöde reverserade i februari när kineserna sålde för att ta hem sina vinster innan det kinesiska nyåret. Överhuvudtaget finns ingen stark trend för närvarande. Börsen var mycket påverkad av flöden i olika riktning, vilket skapar en nervös och kortsiktig börsutveckling. Bäst att sitta still i båten.

I mars inleds i Kina NPC, National Peoples Congress. Man föreslår en ändring av konstitutionen för att möjliggöra att Xi Jinping kan sitta kvar som president även efter år 2022. Xi Jinping befäster därmed sin maktposition ytterligare. Han likställs nu allt oftare med Mao Zedong, som styrde Kina som kommunistpartiets ordförande från 1949, då partiet tog över makten i landet, fram till sin död 1976. Xi Jinping aspirerar nu också på titeln som ordförande i partiet. Presidentens växande kontrollbehov innebär allt hårdare regleringar för flera viktiga sektorer som bankerna, bygg- och fastighetsbolagen och för tung cyklisk industri.

Vinstutvecklingen för kinesiska företag ser stark ut och värderingen är inte utmanande. Det faktum att börsutvecklingen i Hong Kong allt mer styrs av kinesiskt kapital innebär dock att den framtida utvecklingen blir mer oförutsägbar på grund av dessa investerares kortsiktiga beteende.

Carnegie Asia nyinvesterade i China Light & Power, Power Assets Holding, DBS Group Holdings, Maybank, Tenaga Nasional och i Singapore Telecom. Innehavet i PC Jeweller avyttrades helt.

Mer om fonden

Asia

Carnegie Asia är fonden för dig som tror på kraften i en ung och allt mer välutbildad befolkning med stort konsumtionsbehov. Nästan halva jordens befolkning bor i Asien, och trots...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Dialog om ESG-märkt kobolt till Tesla
Carnegie Asia

Dialog om ESG-märkt kobolt till Tesla

De asiatiska börserna utvecklades sidledes i november. Carnegie Asia föll i värde med 0,3 procent. I november var jag på resa i Asien för att besöka nya och gamla företag....

Gunnar Påhlson 5 december 2019
Mildare tongångar mellan USA och Kina
Carnegie Asia

Mildare tongångar mellan USA och Kina

De asiatiska börserna utvecklades positivt under oktober. Carnegie Asia steg i värde med 1,9 procent. Centralbankerna fortsätter att tillföra ny likviditet till marknaden. Det innebär att, trots tydliga signaler om...

Gunnar Påhlson 4 november 2019
Tack för senast!

Tack för senast!

Vilken kväll! Tack alla andelsägare, partners och vänner som följde med till Konserthuset i Stockholm för Årets investerarträff med Carnegie Fonder den 23 oktober. Professor Maria Strömme trollband oss alla...

Kristina Flintull 29 oktober 2019