Stäng

En ström av kinesiskt kapital

Gunnar Påhlson, förvaltare av Carnegie Asia
Gunnar Påhlson, förvaltare av Carnegie Asia.

De asiatiska marknaderna föll på bred front i februari. Carnegie Asias värde var oförändrat under månaden. Utveckling denna månad var en spegel av utvecklingen i januari. Marknaderna föll med 5% medan dollarn stärktes lika mycket.

Utvecklingen i februari var stökig minst sagt. Nya orosmoment från USA i form av stigande obligationsräntor, uttalanden från FED´s nya ordförande Powell om nya räntehöjningar samt protektionistiska åtgärder i form av ståltullar innebar att investeringsviljan avtog.

Hong Kong-börsen drevs kraftigt upp i januari av lokalt kinesiskt kapital som strömmade över gränsen. Detta flöde reverserade i februari när kineserna sålde för att ta hem sina vinster innan det kinesiska nyåret. Överhuvudtaget finns ingen stark trend för närvarande. Börsen var mycket påverkad av flöden i olika riktning, vilket skapar en nervös och kortsiktig börsutveckling. Bäst att sitta still i båten.

I mars inleds i Kina NPC, National Peoples Congress. Man föreslår en ändring av konstitutionen för att möjliggöra att Xi Jinping kan sitta kvar som president även efter år 2022. Xi Jinping befäster därmed sin maktposition ytterligare. Han likställs nu allt oftare med Mao Zedong, som styrde Kina som kommunistpartiets ordförande från 1949, då partiet tog över makten i landet, fram till sin död 1976. Xi Jinping aspirerar nu också på titeln som ordförande i partiet. Presidentens växande kontrollbehov innebär allt hårdare regleringar för flera viktiga sektorer som bankerna, bygg- och fastighetsbolagen och för tung cyklisk industri.

Vinstutvecklingen för kinesiska företag ser stark ut och värderingen är inte utmanande. Det faktum att börsutvecklingen i Hong Kong allt mer styrs av kinesiskt kapital innebär dock att den framtida utvecklingen blir mer oförutsägbar på grund av dessa investerares kortsiktiga beteende.

Carnegie Asia nyinvesterade i China Light & Power, Power Assets Holding, DBS Group Holdings, Maybank, Tenaga Nasional och i Singapore Telecom. Innehavet i PC Jeweller avyttrades helt.

Mer om fonden

Asia

Carnegie Asia är fonden för dig som tror på kraften i en ung och allt mer välutbildad befolkning med stort konsumtionsbehov. Nästan halva jordens befolkning bor i Asien, och trots...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Centralbankerna trycker pengar och börsen stiger
Carnegie Asia

Centralbankerna trycker pengar och börsen stiger

”Don’t fight the Fed” som man brukar säga. De asiatiska marknaderna utvecklades starkt i juni. Carnegie Asia steg i värde med 8,2 procent. Facit för första halvåret blev en nedgång...

Gunnar Påhlson 3 juli 2020
Världens ögon fortsatt på Kina och Hong Kong
Carnegie Asia

Världens ögon fortsatt på Kina och Hong Kong

De asiatiska marknaderna utvecklades något svagare i maj. Carnegie Asia föll i värde med 4,2 procent under månaden. Marknaderna föll inte så mycket i lokal valuta. I princip hela nedgången...

Gunnar Påhlson 8 juni 2020
Kina 95 procent normalt
Carnegie Asia

Kina 95 procent normalt

De asiatiska marknaderna återhämtade sig i april efter ett rekordstort fall i mars. Carnegie Asia steg i värde med 4,8 procent under månaden. Det har nu gått över tre månader...

Gunnar Påhlson 6 maj 2020