Stäng

En uppenbar överreaktion

Februari var en stökig månad, driven av rädslan för en global pandemi av coronaviruset. Carnegie Global minskade med 7,5 procent under månaden.

Runt helgen den 22-23 februari blev det uppenbart att coronavirusets hade spridits och fått fotfäste utanför Kinas gränser. Veckan efter började aktiemarknaden prisa in en global spridning av viruset och aktieindexet MSCI World föll med 12 procent de sista fem dagarna av månaden.

Är det rimligt att världens aktier minskat med ungefär 4 biljoner dollar i värde på grund av coronaviruset? Låt oss se.

”Mitt scenario är någon form av Armageddon jämfört med IMF:s analys.”

Ett bolag är värt alla framtida kassaflöden diskonterade till idag. Man pratar ofta om P/E-tal och liknande värderingsmått men de är egentligen bara förenklingar av en kassaflödesanalys.

Om man gör en kassaflödesanalys blir det snabbt uppenbart att ett bolags värde till största del beror på vad som händer om tio år och längre bort. Det betyder att faktorer som bara har kortsiktiga effekter endast har en liten effekt på bolagens värde.

Jag bedömer att det värsta som kan hända ekonomiskt på grund av corona är att bolagens tillväxt helt uteblir under 2020.

IMF uppskattar att corona kommer minska den globala tillväxten från 3,3 procent till 3,2 procent, så mitt scenario är någon form av Armageddon jämfört med deras analys.

I en kassaflödesanalys, där vi från början antagit 1) en 3-procentig årlig tillväxt av utdelningen i all framtid och 2) 10 procent i diskonteringsränta skulle det innebära att bolagsvärdet minskat med 2,9 procent.

Det tål att upprepas: om bolagen inte växer något i år minskar deras värde endast med 2,9 procent. Kortsiktiga effekter är inte lika viktiga som man tror för ett bolagsvärde. Det 12-procentiga fallet i slutet på februari innebär att marknaden räknar med att bolagsvinsterna inte kommer att växa en krona på fem (!) år. Inte ens om alla börsbolag i världen inte tjänar en enda krona under 2020 är ett 12-procentigt fall motiverat.

För mig är det uppenbart att marknaden överreagerat på coronaspridningen och jag tror att detta är en bra tidpunkt för oss långsiktiga investerare att kunna köpa fina bolag till bättre värderingar än vad som erbjöds för bara en månad sedan.

 

 

Mer om fonden

Global A

Carnegie Global är en aktivt förvaltad aktiefond för dig som vill spara långsiktigt i några av världens bästa bolag. Målet med Carnegie Global är att den ska fungera som bas...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Ny investering
Carnegie Global

Ny investering

Carnegie Global steg 0,2 procent under månaden. Valutaeffekterna var positiva och adderade 3,0 procent. De största vinnarna var Unilever, Paychex och Ryman Healthcare och de största förlorarna var Franklin Covey,...

Mikael Tarnawski-Berlin 5 oktober 2020
Är det rimligt?
Carnegie Global

Är det rimligt?

Augusti blev en bra månad för Carnegie Global. Fonden steg med 7,4 procent. Valutaeffekterna var negativa och utan dem skulle fonden ha stigit 8,4 procent. De största positiva bidragarna var...

Mikael Tarnawski-Berlin 3 september 2020
Valutakursförändringar bör inte oroa en långsiktig sparare
Carnegie Global

Valutakursförändringar bör inte oroa en långsiktig sparare

Under juli månad sjönk fonden med 1,9 procent. Det som utmärkte juli var att den svenska kronan förstärktes i förhållande till den amerikanska dollarn. Under månaden kostade valutakursförändringar 4,9 procent....

Mikael Tarnawski-Berlin 6 augusti 2020