Stäng

En välskött uppköpskandidat

November blev en ganska stabil börsmånad efter det svaga oktober, men Stockholmsbörsen backade ändå med 1,6 procent och småbolagsindex med 0,8 procent. Carnegie Micro Cap steg med 0,3 procent.

I tider av konjunkturoro är det naturligt att fondens mer ocykliska innehav presterar bättre.

Catena är som fastighetssektorn generellt att betrakta som ganska konjunkturokänsligt. Starkt förenklat kan man säga att lägre räntor i svagare konjunktur gynnar fastighetsbolag samtidigt som efterfrågan på lokaler är ganska trögrörlig. Här skulle kanske Catena såsom varande verksamt inom marknaden för logistikfastigheter vara lite känsligt. Catena har dock nischat sig mot e-handelslogistik och vi tror också att de trender som gynnat logistikfastigheter till stor del drivs av ett strukturellt ändrat beteende snarare än konjunktur. Bolaget är välskött och duktiga på att skapa världen genom projektutveckling. Aktien steg med 12 procent i november.

Outsourcingbolaget Coor som hanterar allt från fastighetsskötsel och loklavård till helhetslösningar för komplexa behov hade en stark månad med en uppgång om 12 procent. Bolaget är välskött och växer såväl organiskt som genom förvärv. Vi gör bedömningen att verksamheten inte är konjunkturkänslig. I många fall kan Coor hjälpa sina kunder att sänka kostnader, en tjänst som efterfrågas i såväl hög- som lågkonjunktur. Kanske kan bolaget som stor aktör erbjuda ett konkurrenskraftigt pris såväl som attraktiva tjänster. Vi gör bedömningen att aktien är attraktivt värderad i dagens konjunkturläge.

Scandi Standard, Nordens och Irlands ledande kycklingproducent, är ett klassiskt exempel på defensiv verksamhet. Kyckling har en underliggande strukturell tillväxt som drivs av hälsa och miljö. Vitt kött betraktas som nyttigare än rött och kycklingkött genererar en bråkdel av det koldioxidavtryck som nötkött gör. Vi äter mindre kycklingkött per capita i norden jämfört med övriga västvärlden så det finns potential för fortsatt tillväxt. Kanske kan det också finnas ett kontracykliskt element då kyckling är billigare än såväl nöt, fläsk och lax. Bolaget har haft en svag lönsamhetsutveckling under 2018 men nästa år ser ut att kunna bli mycket bättre med rejäl vinsttillväxt, med en låg värdering till följd. Aktien steg med 5 procent i november.

Mjukvarubolaget Formpipe kanske inte spontant uppfattas som konjunkturokänsligt men bolaget har styrt om en stor del av sin verksamhet till en sk mjukvara som tjänst där kunderna hyr tjänsten av Formpipe. Det ger återkommande intäkter. En stor del av kunderna är statliga eller kommunala vilket borgar för stabilitet. Att de tjänster bolaget tillhandahåller inom digital dokumenthantering till viss del drivs av regleringar är också attraktivt. Bolaget är såväl välskött som en uppköpskandidat. Aktien steg med 11 procent i november.

Mer om fonden

Micro Cap

Carnegie Micro Cap investerar i Stockholmsbörsens mindre bolag, med ett marknadsvärde på 0,5-5 miljarder kronor. Minsta insättning i fonden är 250 000 kronor, därefter kan kompletterande insättningar om minst 20...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Ändring av fondbestämmelser i Carnegie Micro Cap
Carnegie Micro Cap

Ändring av fondbestämmelser i Carnegie Micro Cap

Styrelsen för Carnegie Fonder AB har beslutat att ändra fondbestämmelserna för fonden Carnegie Micro Cap. Ändringarna berör främst villkoren för handel och görs i syfte att göra fonden tillgänglig för...

admin 10 juli 2020
Attraktiva värderingar i fokus
Carnegie Micro Cap

Attraktiva värderingar i fokus

Stockholmsbörsen steg med 2,4 procent i juni, småbolagsindex steg också med 2,4 procent. Carnegie Micro Cap ökade med 7,6 procent. Månaden karaktäriserades av statistik som var överraskande stark och indikerade...

Viktor Henriksson 3 juli 2020
Instalcos börsresa imponerar
Carnegie Micro Cap

Instalcos börsresa imponerar

Stockholmsbörsen steg med 5,5 procent i maj, småbolagsindex steg med 8,9 procent. Carnegie Micro Cap ökade med 6,8 procent. Instalcon, Bulten och TF Bank i fokus under maj. Instalcos resa...

Viktor Henriksson 8 juni 2020