Stäng
Språk
Meny

En välskött uppköpskandidat

November blev en ganska stabil börsmånad efter det svaga oktober, men Stockholmsbörsen backade ändå med 1,6 procent och småbolagsindex med 0,8 procent. Carnegie Micro Cap steg med 0,3 procent.

I tider av konjunkturoro är det naturligt att fondens mer ocykliska innehav presterar bättre.

Catena är som fastighetssektorn generellt att betrakta som ganska konjunkturokänsligt. Starkt förenklat kan man säga att lägre räntor i svagare konjunktur gynnar fastighetsbolag samtidigt som efterfrågan på lokaler är ganska trögrörlig. Här skulle kanske Catena såsom varande verksamt inom marknaden för logistikfastigheter vara lite känsligt. Catena har dock nischat sig mot e-handelslogistik och vi tror också att de trender som gynnat logistikfastigheter till stor del drivs av ett strukturellt ändrat beteende snarare än konjunktur. Bolaget är välskött och duktiga på att skapa världen genom projektutveckling. Aktien steg med 12 procent i november.

Outsourcingbolaget Coor som hanterar allt från fastighetsskötsel och loklavård till helhetslösningar för komplexa behov hade en stark månad med en uppgång om 12 procent. Bolaget är välskött och växer såväl organiskt som genom förvärv. Vi gör bedömningen att verksamheten inte är konjunkturkänslig. I många fall kan Coor hjälpa sina kunder att sänka kostnader, en tjänst som efterfrågas i såväl hög- som lågkonjunktur. Kanske kan bolaget som stor aktör erbjuda ett konkurrenskraftigt pris såväl som attraktiva tjänster. Vi gör bedömningen att aktien är attraktivt värderad i dagens konjunkturläge.

Scandi Standard, Nordens och Irlands ledande kycklingproducent, är ett klassiskt exempel på defensiv verksamhet. Kyckling har en underliggande strukturell tillväxt som drivs av hälsa och miljö. Vitt kött betraktas som nyttigare än rött och kycklingkött genererar en bråkdel av det koldioxidavtryck som nötkött gör. Vi äter mindre kycklingkött per capita i norden jämfört med övriga västvärlden så det finns potential för fortsatt tillväxt. Kanske kan det också finnas ett kontracykliskt element då kyckling är billigare än såväl nöt, fläsk och lax. Bolaget har haft en svag lönsamhetsutveckling under 2018 men nästa år ser ut att kunna bli mycket bättre med rejäl vinsttillväxt, med en låg värdering till följd. Aktien steg med 5 procent i november.

Mjukvarubolaget Formpipe kanske inte spontant uppfattas som konjunkturokänsligt men bolaget har styrt om en stor del av sin verksamhet till en sk mjukvara som tjänst där kunderna hyr tjänsten av Formpipe. Det ger återkommande intäkter. En stor del av kunderna är statliga eller kommunala vilket borgar för stabilitet. Att de tjänster bolaget tillhandahåller inom digital dokumenthantering till viss del drivs av regleringar är också attraktivt. Bolaget är såväl välskött som en uppköpskandidat. Aktien steg med 11 procent i november.

Mer om fonden

Carnegie Micro Cap

Carnegie Micro Cap investerar långsiktigt i mindre bolag som är välskötta, framtidssäkrade och har en stark marknadsposition. Bolagen är svenska och har ett marknadsvärde på upp till 10 miljarder kronor....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

”De brukar skämma bort oss med riktigt starka kvartalsrapporter”
Carnegie Micro Cap

”De brukar skämma bort oss med riktigt starka kvartalsrapporter”

Som vanligt domineras juli månads nyhetsflöde av innehavens halvårsrapporter. Utfallet var gott. Flertalet av våra innehav redovisar starka siffror. Bland de starkast rapporterande bolagen var Bufab som slog prognoserna med...

Viktor Henriksson 9 augusti 2022
Carnegie Micro Cap säljer Catena
Carnegie Micro Cap

Carnegie Micro Cap säljer Catena

I juni avyttrade vi den sista delen av innehavet i Catena. Vi har ägt aktien sedan fonden startade och har bara gott att säga om bolaget. Trots en kursnedgång nu...

Viktor Henriksson 5 juli 2022
4C Group nytt innehav
Carnegie Micro Cap

4C Group nytt innehav

I maj deltog fonden i börsnoteringen av krishanteringsbolaget 4C Group. Bolaget tillhandahåller en mjukvara, Exonaut, som hjälper företag och organisationer att simulera och öva för olika former av kriser. Bolaget...

Viktor Henriksson 7 juni 2022