Stäng
Språk
Meny

Epiroc nytt innehav i Sverigefonden

Så fick vi minus på Stockholmsbörsen för första gången sedan 2011. Vinsterna kommer visa sig ha ökat med tvåsiffriga belopp under 2018, men eftersom många kurser också föll med tvåsiffriga belopp har aktier, allt annat lika, blivit över 20 procent billigare.

Och då var de knappast dyra i utgångsläget om vi tar hänsyn till räntan. Däremot handlades den svenska börsen tidigare till drygt 17 gånger vinsten, vilket var lite över historiskt snitt, och nu är vi kring 14 gånger vinsten. Tillbaka till en normal nivå.

Om vinsterna håller sig  på nuvarande nivåer eller något under lär detta kunna bli ett positivt år. Parallellen till 2011 blir då ännu tydligare; börsen föll som sagt, men vinsterna steg. Året efter blev det tvärtom med stigande börs och fallande vinst.

Sverigefonden äger 24 aktier och vi gissar att merparten av dem höjer eller behåller sin utdelning, vilket ger en direktavkastning på en bit över 4 procent. Portföljen handlas till 12,5 gånger vinsten att jämföra med 16 gånger i snitt de senaste fem åren.

Tror man inte att världen går under borde det vara ett utmärkt köptillfälle för den som gillar värde på fem års sikt.

På tal om värde har vi ett nytt innehav som faktiskt tickar alla våra boxar, nämligen Epiroc. Avknoppningen från Atlas Copco sysslar med gruv- och anläggningsprodukter och är förvisso verksamt i en cyklisk bransch, men två tredjedelar av försäljningen kommer från eftermarknaden vilket gör Epiroc betydligt mindre cykliskt än man kan tro. Eftermarknaden är driven av gruvproduktion som sällan faller. Bolaget har de senaste 18 åren växt organiskt med 8,5 procent per år, vilket nog är unikt bland större svenska verkstadsbolag.

Räntabilitet på eget kapital (ROE) är lysande 35 procent, samma sak med avkastning på sysselsatt kapital, och eftersom nettoskulden motsvarar ett kvartal i resultat (!) har bolaget nettokassa redan 2019. Och för att citera den skickliga ägaren, Investor: ”vi ska inte bedriva bank”. På sikt kan nog en fjärdedel av börsvärdet överföras till aktieägarna, men trots detta värderas bolaget bara till 14-15 gånger vinsten för den som köper B-aktien.

En klockren investering för den långsiktige.

Mer om fonden

Carnegie Sverigefond A

Carnegie Sverigefond investerar i svenska börsnoterade aktier och innehåller landets bästa och mest stabila bolag. Vi investerar långsiktigt i värdebolag – bolag med hållbara verksamheter, starka balansräkningar och goda utdelningsmöjligheter. Carnegie Sverigefond...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Börsfrossa i juni
Carnegie Sverigefond

Börsfrossa i juni

Juni kom att bli en extremt svag börsmånad, och även Sverigefonden föll kraftigt om än inte lika mycket som breda Sverigeindex. Vad var det då som gjorde att börsen rasade...

Mattias Sjödin 6 juli 2022
Holmen skapar värden i skogen
Carnegie Sverigefond

Holmen skapar värden i skogen

Maj månad som helhet slutade med relativt små rörelser på index såväl som för Sverigefonden men under månaden så var slagen stora. Marknadens fokus flyttades från kriget i Ukraina och...

Mattias Sjödin 3 juni 2022
Fortsatt oroligt börsår
Carnegie Sverigefond

Fortsatt oroligt börsår

Med april så kom såväl rapportsäsong som ett stort antal bolagsstämmor med påföljande utdelningar. Med rapporterna fick vi se hur bolagen hanterat ytterligare ansträngda försörjningskedjor och kostnadsinflation i kölvattnet av...

Mattias Sjödin 3 maj 2022