Stäng
Språk
Meny

”Ericssons styrelse är svag”

Ericsson har ett stort arbete framför sig för att återfå marknadens förtroende, men ändå vill vd Hans Vestberg ägna tid åt SOK. ”Nu behöver bolaget struktureras om, sänka sina kostnader och ta itu med olönsamma delar, då kan vd inte ta på sig ett stort externt uppdrag”, säger Simon Blecher, förvaltare på Carnegie Fonder.

Som långsiktiga ägare har Carnegie Fonder höga förväntningar på sina innehav, och Ericsson är ett av de större. Carnegie Sverigefond och Carnegie Sverige Selects andelsägare representerar 12 miljoner Ericssonaktier, och besvikelsen var därför stor när Ericsson den 21 april presenterade ännu en svag kvartalsrapport.

Att Ericssons vd Hans Vestberg i det läget vill ägna tid åt att vara ordförande i Sveriges Olympiska Kommitté är något som Carnegie Fonder starkt ifrågasätter.

”Hans Vestberg leder ett världsledande bolag som värderas under sin omsättning, trots att det har en nettokassa och är välpositionerat. Nu behöver bolaget struktureras om, sänka sina kostnader och ta itu med olönsamma delar, då kan vd inte ta på sig ett stort externt uppdrag”, säger Simon Blecher i en intervju med Dagens Industri.

När företag sviker är det enklaste alternativet att sälja innehavet, men som aktiva förvaltare väljer Carnegie Fonder oftast att försöka påverka i stället. I Ericssons fall är det framför allt corporate governance-frågor som behöver diskuteras.

”Det är vd:n och inte styrelsen som bestämmer i Ericsson. Ansvaret för att styrelsen är svag faller främst på Investors nuvarande ledning eftersom Industrivärden både har en ny vd och en ny ordförande. Ericsson är ett svåranalyserat bolag, det måste man ha respekt för, och därför är det ännu viktigare att styrelsen kan matcha ledningen. Har man en stark vd måste man ha en urstark styrelse. Och en styrelse som tillåter att en vd i ett bolag som har det tufft, och där aktien faller, tar ett tungt externt uppdrag är en svag styrelse”, säger Simon Blecher.