Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

ESG

academy

en crash course i esg

Anna Strömberg, Hållbarhetsansvarig och förvaltare av Carnegie All Cap

De olika aktörerna i samhället har sina specifika ansvarsområden i den gröna omställningen, där politiken ska ge de övergripande ramarna och näringslivet ska leverera de nödvändiga verktygen och åtgärderna. Som investerare är vårt ansvar att säkerställa att kapital placeras i långsiktiga bolag.

Därför är det viktigt för oss att våra slutkunder och rådgivare förstår sig på vad ansvarsfulla investeringar innebär och att de kan jämföra information om fondbolagens olika hållbarhetsinsatser. ESG området är i ständig rörelse med nya utvecklingsområden, initiativ och regelverk och det finns mycket man bör hålla koll på för att hänga med i utvecklingen.

Genom ESG Academy strävar vi efter att utbilda inom olika områden, begrepp och strategier relaterade till ESG för att öka både kunskapen och intresset för dessa frågor hos våra kunder och partners. Genom att förstå koncepten bakom hållbara investeringar blir investerare mer medvetna om sina egna val och deras potentiella påverkan.

ESG Academy består av sex avsnitt som alla behandlar olika aspekter av hållbara investeringar. Avsnitten består av ett intro till området, en förklaring till alla tre bokstäver inom ESG och slutligen tre vanliga strategier för fondbolag att ta hänsyn till hållbarhet i sina investeringar. Anna Strömberg, förvaltare och hållbarhetsansvarig på Carnegie Fonder, leder serien och har även bjudit in kollegor från förvaltningen för att ge olika perspektiv och insikter på området.

  • Hur kan man analysera ett bolag utifrån sociala faktorer?
  • Vad innebär det att vara aktiva ägare?
  • Hur går exkludering till?
  • Vad skiljer en artikel 8 fond ifrån en artikel 9 fond, specifikt?
  • Varför ska man som förvaltare egentligen bry sig om hållbarhet?

Detta och mycket mer kommer vi att gå igenom i ESG Academy.

”genom esg academy strävar vi efter att utbilda inom olika områden, begrepp och strategier relaterade till esg för att öka både kunskap och intresset för dessa frågor”

1.

Vad menas med hållbarhet?

Hållbarhet och hållbara investeringar är begrepp som kan vara svåra att förstå på djupet. Området är väldigt dynamiskt, och det dyker ständigt upp nya begrepp, initiativ och regelverk som såväl näringslivet som investerare behöver förhålla sig till. I det första avsnittet av ESG Academy kommer Carnegie Fonders hållbarhetsansvarige Anna Strömberg berätta mer om historian och utvecklingen bakom hållbara investeringar, och hur vi har hamnat där vi är idag. Vi får även höra Andreas Uller, VD på Carnegie Fonder, berätta hur Carnegie Fonder har följt denna utveckling.

Avsnittets längd: ca. 12 minuter

2.

Governance – esg börjar med g

Begreppet ESG används flitigt och står för Environmental, Social och Governance. I detta avsnitt berättar Simon Blecher, CIO på Carnegie Fonder, varför vi som investerare värdesätter G:et så högt och varför vi påstår att ESG börjar med just G. Anna Strömberg går även igenom viktiga områden inom governance/ ägarstyrning och vad vi letar efter hos bolag när vi gör vår analys.

Avsnittets längd: ca. 19 minuter

3.

E och S i ESG

De första bokstäverna i ESG står för Environmental och Social. I det tredje avsnittet av ESG Academy berättar Anna Strömberg historian bakom dessa begrepp och nämner några initiativ och regelverk som uppkommit de senaste åren. Dessutom förklarar David Östman, hållbarhetsanalytiker, vilka områden vi anser vara viktiga att analysera inom E&S och hur vi på Carnegie Fonder har valt att göra detta. Kreditförvaltaren Gustav Ekhagen reder även ut begrepp såsom gröna och sociala obligationer.

Avsnittets längd: ca. 12 minuter

4.

Exkludering

En av de första strategierna för att integrera hållbarhet i investeringsbeslut var att kartlägga sektorer eller bolag som ansågs vara skadliga och därefter välja att inte investera i dessa. Exkludering, som det ofta kallas, har sedan dess utvecklats och är idag en viktig byggsten i portföljer som tar hänsyn till hållbarhet. I detta avsnitt berättar Anna Strömberg mer om hur detta kan gå till och hur man som investerare följer upp.

Avsnittets längd: ca. 5 minuter

5.

Påverkan

Som fondbolag och investerare har vi ett stort ansvar. Med vårt ägande kan vi ha stort inflytande på våra innehav, och därför bedriver vi ett aktivt ägarengagemang. I det femte avsnittet av ESG Academy förklarar Anna Strömberg och Simon Blecher hur detta går till. Maria Andersson, kreditförvaltare, förklarar även Carnegie Fonders egna initiativ ”21-punktslistan” och hur vi kan påverka bolag före en investering sker.

Avsnittets längd: ca. 10 minuter

6.

Välja in

Det finns olika metoder för att låta hållbarhet ta plats i en portfölj. I detta avsnitt går Anna Strömberg igenom några exempel på strategier och beskriver vilka målen kan vara med att välja in just hållbara bolag. Vi får även höra hur EU agerat på senare år för att snabba på den gröna omställningen. Anna träffar dessutom förvaltaren Emanuel Furubo och diskuterar hållbar infrastruktur, artikel 9 fonder, och hur vi går tillväga för att välja vilka investeringar som platsar i en sådan fond.

Avsnittets längd: ca. 16 minuter

HÅLLBART VÄRDESKAPANDE

På Carnegie Fonder strävar vi alltid efter att ligga i framkant vad gäller hållbara investeringar. Vi vet att det är mycket att hålla reda på och vi gör vårt yttersta för att hjälpa er. Därför har vi samlat information som rör hållbarhet här nedan.

Självklart är du alltid välkommen att höra av dig med frågor!