Stäng
Språk
Meny

ESG-analys som identifierar värdebolag

Vårt uppdrag som fondförvaltare är att skapa en god riskjusterad avkastning åt våra andelsägare. Det är därför ESG-analys är en viktig del av vår investeringsprocess.

I helgen hade vi på Carnegie Fonder en konferens där vi bland annat fördjupade oss i det vi kallar ansvarsfulla investeringar. Sedan 2004 anlitar vi en extern part som gör en så kallad normbaserad granskning av våra innehav, för att kontrollera att inget av ”våra” bolag bryter mot internationella konventioner avseende mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöfrågor och anti-korruption, som de formuleras i framför allt UN Global Compact.

De företag som visar sig göra det inleder vi en fördjupad kontakt med genom en så kallad påverkansdialog. Företag som saknar probleminsikt och bryter mot konventionerna på ett systematiskt sätt sållar vi bort. Så har vi alltså arbetat i över tio år.

Dessutom sållar vi bort företag som är verksamma inom branscher som tobak, pornografi och kärnvapen.

Men ESG-analys handlar inte bara om att undvika företag som inte sköter sig. Det handlar också om att identifiera de bolag som har bäst förutsättningar att klara de utmaningar världen står inför, vilket diskuterads på konferensen.

Det vi tittade närmare på var de ESG-relaterade megatrender som påverkar de flesta branscher och företag, mer eller mindre. Det rör sig alltså om miljötrender (E), sociala trender (S) och governance-trender (G). Exempel på sådana ESG-relaterade trender är:

 • Befolkningstillväxt: migrering, urbanisering, åldrande befolkning…
 • Resursbrist: vatten, vissa metaller, fisk…
 • Klimatförändringar: stigande temperatur, höjd havsnivå, ostadigare väder…
 • Snabba teknikskiften: IoT, AI, AR, bioteknik, blockchain…
 • Nya regleringar och lagar: plasthantering, kapitalkrav, penningtvätt, koldioxidutsläpp, kvotering…
 • Nya konsumtionsmönster: ekologiskt, näthandel…
 • Ökade krav på transparens: avgifter, leverantörskedjor, arbetsvillkor…
 • Krav på följsamhet: jämställda och diversifierade styrelser och arbetsplatser, samhällsengagemang

Vår övertygelse är att det vi kallar värdebolag står väl rustade att möta dessa utmaningar. Riktiga värdebolag är nämligen inte bara långsiktiga och försiktiga med sina finanser och investeringar, utan med allt de gör. Värdebolag arbetar aktivt med ESG-frågor, även om de inte alltid hänvisar till det begreppet. Exempel:

 • Värdebolag är innovationskraftiga och arbetar aktivt med resursoptimering.
 • Värdebolag tar HR-frågor på allvar och är engagerade i det samhälle som de verkar i.
 • Värdebolag arbetar aktivt med risk management och har en ordentlig compliance-funktion:

Utmaningen är att identifiera dessa värdebolag, att sålla dem från mängden. Som vi ser det är det helt avgörande med aktiv förvaltning, något vi har arbetat med sedan 1988.

 

Fler artiklar

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019
Varför ser koldioxidavtrycken ut som de gör?

Varför ser koldioxidavtrycken ut som de gör?

Carnegie Fonder rapporterade per årsskiftet 2016 aktiefondernas koldioxidavtryck för första gången. För att göra det tar vi hjälp av en extern leverantör, Trucost som ägs av Standard & Poor’s. Mellan...

David Östman 29 augusti 2019
Halvårsrapport 2019

Halvårsrapport 2019

Äntligen! Carnegie Fonders halvårsrapport är publicerad! Så klart redovisar vi fondernas utveckling och viktigaste händelser, men få också en inblick i hur hur Carnegie Fonder är som arbetsplats, hur vi skapar...

Kristina Flintull 26 augusti 2019