Stäng
Språk
Meny

ESG på agendan

Den indiska marknaden fortsatte att utvecklas positivt i juni.

I takt med att Indien återhämtar sig från andra vågen av Covid-19, som drabbade landet i april och maj, stiger börsen. Det finns naturligtvis ett visst samband i och med att graden av smittspridning i samhället påverkar ekonomisk aktivitet. För närvarande är antalet nya smittfall runt 40000 per dygn, vilket är en tiondel av när det var som värst. Jämfört med läget för ett år sedan har ekonomin klarat sig bättre i år, eftersom Indien inte beslutade om en nationell lockdown.

Börsen föll inte heller speciellt mycket när andra vågen inträffade, utan tvärtom befinner sig börsindex på en ny all time high.

Vi befinner oss i ett nyhetsvacuum just nu i väntan på rapporterna för Indiens första kvartal. Bolagens vinster kommer helt klart att påverkas negativt för detta kvartal eftersom selektiva restriktioner rått i vissa delstater. Jämfört med kvartal ett i fjol kommer det dock att se bra ut, eftersom då stod i princip allt stilla i tre månader.

”De flesta bolag hade en positiv syn på utvecklingen framöver.”

I juni genomförde jag ett antal videomöten med företag i vår portfölj. De flesta bolag hade en positiv syn på utvecklingen framöver. Både HDFC Bank och Icici Bank såg stabil tillväxt i utlåningen med 14 procent, medan Axis Bank växer med 9 procent. En viktig bidragande faktor är efterfrågan för huslån. Lägre kreditförluster och stabila marginaler innebär att vinstutsikterna ser lovande ut för det kommande året.

Industriföretagen ser en viss marginalpress till följd av högre råvarupriser. Flera bolag, bland andra Asian Paint, Balkrishna Industries, Voltas och Ultratech Cement, har dock kunnat genomföra prishöjningar i år.

Vi hade diskussioner med flera bolag om ESG relaterade frågor. Indiens tillsynsmyndighet, SEBI, införde nyligen hårdare rapporteringskrav för börsnoterade företag. En fråga som togs upp var bolagens arbete med kvantifierbara målsättningar för ESG frågor, så kallade SDG, (sustainable development goals). Flera av bolagen i vår portfölj har redan SDG målsättningar och ett pågående arbete. För bolag inom processindustrin som ofta har kolbaserad energiförsörjning, är det nu flera företag som arbetar med att byta ut kol mot naturgas och förnybara energikällor för att minska miljöpåverkan.

Mer om fonden

Carnegie Indienfond A

Carnegie Indienfond erbjuder exponering mot en av världens mest spännande tillväxtmarknader. Indien har det senaste decenniet etablerat sig som en ekonomisk stormakt med oerhört hög tillväxt. Landet har goda förutsättningar att...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Mot alla odds tuffar ekonomin på
Carnegie Indienfond

Mot alla odds tuffar ekonomin på

Den indiska marknaden fick en stark utveckling under maj och återhämtade allt man tappat i april och lite till. Om man bara skulle förlita sig på nyhetsrapportering från CNN och...

Gunnar Påhlson 7 juni 2021
Svag valutautveckling
Carnegie Indienfond

Svag valutautveckling

Den indiska marknaden utvecklades svagt i april. Carnegie Indienfond sjönk i värde med 6 procent. Valutan föll i värde med 4,6 procent vilket bidrog negativt till utvecklingen. Vi har tidigare...

Gunnar Påhlson 7 maj 2021
Luftkonditionering hett efterfrågad i 40-gradigt Indien
Carnegie Indienfond

Luftkonditionering hett efterfrågad i 40-gradigt Indien

Den indiska marknaden utvecklades starkt i mars. Carnegie Indienfond steg i värde med 7,1 procent. En kraftig valutaförstärkning på 5 procent bidrog positivt till utvecklingen. Det indiska bokslutsåret 2020/21 stängde...

Gunnar Påhlson 7 april 2021