Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Global Quality Companies, Carnegie Global Quality Small Cap, Hållbarhet

”ETT AV VÄRLDENS MEST HÅLLBARA BOLAG”

Carnegie Global Quality Companies och “lillasystern” Carnegie Global Quality Small Cap investerar långsiktigt i några av världens mest etablerade varumärken, där företagen har en stark position, god lönsamhet och en beprövad affärsmodell. Förvaltare av fonden, Simon Reinius, berättar hur han integrerar hållbarhet i förvaltningsstrategin.

Simon, du arbetade med hållbara investeringar redan i början av 90-talen, vad ledde dig dit?

Jag har alltid haft ett stort samhällsintresse och sista året på Stockholm Universitet började jag arbeta extra för miljöstiftelsen Det Naturliga Steget där en av mina bästa vänner arbetade. Där byggde jag makromodeller och modeller för att identifiera vilken typ av bolag som skulle gynnas och missgynnas i utveckling mot ett hållbart kretsloppssamhälle. Med denna modell som grund lanserade vi en hållbarhetsfond 1994, Svensk Miljöfond. Vad jag vet var detta då världens första ”sustainability-fond”, det vill säga en fond som identifierade generella vinnare i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. I samband med lanseringen började jag sedan arbeta för Investor AB som på den tiden tyckte jag hade ett spännande men udda intresse för denna typ av frågor.

Er strategi går ut på att äga kvalitetsbolag till attraktiva värderingar. Men hur integrerar ni hållbarhet till denna strategi?

Vi söker bolag som uppfyller tre kriterier, och som dessutom är undervärderade,

  1. God långsiktig tillväxt
  2. Uthållig överlönsamhet
  3. Låg systematisk risk

Hållbarhet har alltid varit en integrerad del i vår långsiktiga analys då det har effekt på flertalet drivande finansiella nyckeltal. Vår definition av kvalitetsbolag är något som rimmar väldigt väl med hållbara bolag.

Hållbarhet har en påverkan på alla dessa kvalitetskriterier. Jag vill till och med säga att det är ett grundkrav för de två första. Ett bolag som inte är en relativ vinnare på hållbar omställning kommer inte ha en överlönsamhet och tillväxt på lång sikt. På så vis tenderar bolag som vi anser är kvalitetsbolag även vara bolag som är relativa hållbarhetsvinnare.

Har ni några bra exempel på bolag som ni tycker gynnas av hållbarhet?

Franska industribolaget Schneider Electric klassas som ett av världens mest hållbara bolag. De är stora inom energieffektivisering och gynnas starkt av världens behov av att bli mer energisnål.

John Deere är ett bolag som många känner till. De ligger i framkant inom automatisering och effektivisering av jordbruket vilket är ett område som kommer bli kritiskt i framtiden när matproduktionen ska ökas samtidigt som tillgången på jordbruksresurser riskerar att minska.

Roche är ett av världens största läkemedelsföretag med produkter inom bland cancerbehandling vilket är ett viktigt område som kommer bli ännu viktigare i och med att befolkningen blir allt äldre.

Ett intressant innehav som finns i Global Quality Small Cap är Darling Ingredients, som är störst i USA inom matåtervinning. Bolaget samlar in fett och oljor från restauranger som sedan används för att framställa biobränsle och djurfoder. Darling är en klar vinnare när USA ställer om till ett cirkulärt samhälle.

Simon Reinius, förvaltare Global Quality Companies och Global Quality Small Cap

Hur stor andel av portföljernas innehav gynnas av utvecklingen mot ett hållbart samhälle?

Alla innehav i portföljen är relativa vinnare när världen går mot ökad hållbarhet, på sikt måste världen uppfylla kraven för ett kretsloppssamhälle för att överleva. Bolag med exempelvis stor energikonsumtion och på övriga sätt ger stora fotavtryck på både samhället och miljön kommer bli långsiktiga förlorare i och med att dessa måste betala ökade kostnader för de resurser de använder och den påverkan de har på miljön.

För att vara en relativ vinnare i denna utveckling måste bolagen vara resurssnåla med låg negativ påverkan på vår planet. Kvalitetsbolag, enligt vår definition, måste vara framtidsbolag som kommer frodas även om 10-20 år. I GQC och GQSC hittar man därför bolag vars verksamheter har minimal samhälls- och miljöbelastning och som blir de relativa vinnarna på hållbarhetsövergången.

Ni säger att alla innehav gynnas av hållbarhet. Innebär det att det är en artikel 9-fond?

Kort svar: Nej. En så kallad artikel 9-fond, eller mörkgrön fond som de även kallas, ska ha hållbarhet som mål utöver avkastning. På Carnegie Fonder har vi definierat som så att investeringar endast görs i bolag som gynnar FN:s hållbarhetsmål. Här gör vi alltså en distinktion mellan bolag som själva gynnas av hållbarhet och bolag som gynnar hållbarhet. 55 procent av portföljen består av bolag med verksamheter som har en konkret positiv påverkan på ett eller flera hållbarhetsmål och är alltså bolag som skulle platsa i en artikel 9-fond. Övriga bolag är sådana vars verksamheter gynnas av hållbarhetsomställning men som inte har produkter och tjänster som kan kopplas till ett av FN:s specifika hållbarhetsmål.

Nämn några bolag ni gillar men som inte klarar kraven för artikel 9?

Alphabet är ett bra exempel på detta. Bolaget har ett väldigt lågt fotavtryck på klimat och samhälle och kommer således klara sig relativt bättre än andra mer klimatnegativa bolag. Tjänster som Google Networks och Google Cloud är väl positionerade för att gagnas av trender mot ökad digitalisering och automatisering. Däremot kommer fortfarande majoriteten av bolagets intäkter från annonser vilket inte går att kopplas till FN:s hållberhetsmål.

L’Oreal är ett annat väldigt fint bolag med en ledande marknadsposition inom kosmetika. Även här pratar vi om ett resurssnålt bolag som är väl positionerat relativt konkurrenter inom hållbar kosmetika. Däremot har vi svårt att motivera att försäljning av smink har ett konkret bidrag till FN:s mål.

Överlag hittar vi många konsumentbolag bland bolag som vi tror är långsiktiga vinnare på hållbarhetsomställning men vars produkter inte direkt har en positiv påverkan på hållbarhetmålen. Ta ett bolag som Moncler som gör ett fantastiskt arbete inom hållbarhet och för att minimera sin miljöpåverkan. Det är såklart något som också lockar fler kunder som värdesätter att handla mer hållbart och driver tillväxt. Ett bra hållbarhetstänk skapar dessutom starkare varumärken vilket är en nyckel för långsiktig överlönsamhet.