Stäng
Språk
Meny

Ett extraordinärt år för Strategifonden

Carnegie Strategifond steg med 2,4 procent i december. Aktiemarknaderna hade en bra utveckling då det förefaller som om USA och Kina gjort påtagliga framsteg i sina försök att träffa överenskommelser om handelsvillkoren länderna emellan. Även sannolikheten för en någorlunda ordnad Brexit har ökat i och med Tories framgångar i parlamentsvalet.

Den svenska Riksbanken höjde som väntat sin styrränta till noll, vilket säkert bidragit till att stärka den svenska kronan. Trots detta, eller kanske tack vare, tillhör den svenska aktiemarknaden de bästa under de senaste månaderna. Tillväxtmarknaderna har också utvecklats starkt. Även på marknaden för företagsobligationer har det varit positivt med något minskade spreadar. Däremot börjar långräntorna röra sig uppåt. Råvarupriserna steg också under månaden. Allt talar således för att marknaderna nu prissätts för en konjunkturvändning uppåt under 2020.

För helåret 2019 uppgick fondens avkastning till 27,2 procent, vilket måste ses som extraordinärt för en blandfond med utgångspunkten att över tid ha en fifty-fifty fördelning mellan aktier och företagsobligationer. En förklaring till den starka utvecklingen är att fondens aktieandel snarare legat kring 60 procent. En annan förklaring är bra aktieval, där utvecklingen för främst Lifco och Holmen sticker ut i positiv bemärkelse. Vidare har ett relativt högt risktagande inom obligationsdelen betalat sig. Faktum är att vi måste gå tillbaka tio år till 2009 för att hitta ett år med högre avkastning.

Det norska fastighetsbolaget Entra är ett nytt aktieinnehav. Investeringen skedde i samband med att huvudägaren, norska staten, minskade sitt innehav med knappt 15 procent. Bolaget äger ett bestånd av kommersiella fastigheter belägna i norska storstäder. De norska fastighetspriserna har inte stigit i samma utsträckning som de svenska och Entras värdering är något lägre än för motsvarande svenska fastighetsbolag. Vidare har fonden ökat på i Securitas och Volvo.

Fonden deltog i nya obligationsemissioner från bland annat finska Ahlström-Munksjö som producerar innovativa fiberbaserade produkter, norska Cegal som levererar molnbaserad teknik till framförallt oljeindustrin och Assemblin som erbjuder installations- och servicetjänster i Norden. Eftersom investerares insättningar vida överstigit försäljningarna har fondens köp både av aktier och obligationer kunnat genomföras utan finansiering från värdepappersförsäljningar.

Mer om fonden

Strategifond A

Carnegie Strategifond är en blandfond som investerar i nordiska värdepapper med bra direktavkastning. Fonden har funnits i drygt 30 år och är populär hos människor ”mitt i livet”, som har den...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Återhämtning på företagsobligationsmarknaden äntligen igång
Carnegie Strategifond

Återhämtning på företagsobligationsmarknaden äntligen igång

Utvecklingen på värdepappersmarknaderna indikerar att världsekonomin kommer att återhämta sig relativt snabbt. De massiva stöd som stater och centralbanker implementerar förväntas ge effekt under lång tid. Samtidigt lättar land efter...

John Strömgren 3 juli 2020
Månadssparande för framtida möjligheter
Carnegie Strategifond

Månadssparande för framtida möjligheter

John Strömgren förvaltar Carnegie Strategifond, vår äldsta fond som funnits med ända sedan 1988 och som också är vår mest populära fond att månadsspara i. Carnegie Strategifond, ”Stratten”, är till...

Kristina Flintull 24 juni 2020
”Stor kassa skapar möjligheter”
Carnegie Strategifond

”Stor kassa skapar möjligheter”

Carnegie Strategifond, ”Stratten”, är något av en favoritfond för många pensionssparare. Blandningen mellan aktier med bra utdelning och företagsobligationer med bra ränta har lagt grunden för en trygg, långsiktig avkastning....

Erik Amcoff 22 juni 2020