Stäng
Språk
Meny

Ett extraordinärt år för Strategifonden

Carnegie Strategifond steg med 2,4 procent i december. Aktiemarknaderna hade en bra utveckling då det förefaller som om USA och Kina gjort påtagliga framsteg i sina försök att träffa överenskommelser om handelsvillkoren länderna emellan. Även sannolikheten för en någorlunda ordnad Brexit har ökat i och med Tories framgångar i parlamentsvalet.

Den svenska Riksbanken höjde som väntat sin styrränta till noll, vilket säkert bidragit till att stärka den svenska kronan. Trots detta, eller kanske tack vare, tillhör den svenska aktiemarknaden de bästa under de senaste månaderna. Tillväxtmarknaderna har också utvecklats starkt. Även på marknaden för företagsobligationer har det varit positivt med något minskade spreadar. Däremot börjar långräntorna röra sig uppåt. Råvarupriserna steg också under månaden. Allt talar således för att marknaderna nu prissätts för en konjunkturvändning uppåt under 2020.

För helåret 2019 uppgick fondens avkastning till 27,2 procent, vilket måste ses som extraordinärt för en blandfond med utgångspunkten att över tid ha en fifty-fifty fördelning mellan aktier och företagsobligationer. En förklaring till den starka utvecklingen är att fondens aktieandel snarare legat kring 60 procent. En annan förklaring är bra aktieval, där utvecklingen för främst Lifco och Holmen sticker ut i positiv bemärkelse. Vidare har ett relativt högt risktagande inom obligationsdelen betalat sig. Faktum är att vi måste gå tillbaka tio år till 2009 för att hitta ett år med högre avkastning.

Det norska fastighetsbolaget Entra är ett nytt aktieinnehav. Investeringen skedde i samband med att huvudägaren, norska staten, minskade sitt innehav med knappt 15 procent. Bolaget äger ett bestånd av kommersiella fastigheter belägna i norska storstäder. De norska fastighetspriserna har inte stigit i samma utsträckning som de svenska och Entras värdering är något lägre än för motsvarande svenska fastighetsbolag. Vidare har fonden ökat på i Securitas och Volvo.

Fonden deltog i nya obligationsemissioner från bland annat finska Ahlström-Munksjö som producerar innovativa fiberbaserade produkter, norska Cegal som levererar molnbaserad teknik till framförallt oljeindustrin och Assemblin som erbjuder installations- och servicetjänster i Norden. Eftersom investerares insättningar vida överstigit försäljningarna har fondens köp både av aktier och obligationer kunnat genomföras utan finansiering från värdepappersförsäljningar.

Mer om fonden

Strategifond A

Carnegie Strategifond är en blandfond som investerar i nordiska värdepapper med bra direktavkastning. Fonden har funnits i drygt 30 år och är populär hos människor ”mitt i livet”, som har den...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Ligger det värsta bakom oss?
Carnegie Strategifond

Ligger det värsta bakom oss?

Mars månad 2020 kom att bli en av de mest dramatiska månaderna i mannaminne för såväl värdepappersmarknader som Carnegie Strategifond. Till och med traditionellt säkra placeringar som statsobligationer och guld...

John Strömgren 1 april 2020
John Strömgren: ”Det behövs massiva fiskala stimulanser”

John Strömgren: ”Det behövs massiva fiskala stimulanser”

John Strömgren har förvaltat Carnegie Strategifond sedan 1996 och sett ett flertal kriser komma och gå – men ingen så allvarlig som coronakrisen. Det som gäller nu är att hålla...

Erik Amcoff 26 mars 2020
Förvaltarkommentarer och portföljdata

Förvaltarkommentarer och portföljdata

Det är oroliga tider och därför har vi tagit fram uppdaterade förvaltarkommentarer med tillhörande portföljdata för några av våra fonder, mitt i månaden (vi uppdaterar med fler fonder löpande). Carnegie...

Kristina Flintull 24 mars 2020