Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie All Cap

”Ett fall men långt ifrån ett ras”

Januari var betydligt mer avvaktande än avslutningen på förra året då marknaden snabbt prisade in en mjuk och smidig landning av konjunkturen i aktiekurserna, samtidigt som räntemarknaden prisade in upp mot sju räntesänkningar under 2024 och därmed implicit ett betydligt jobbigare konjunkturscenario. Riskviljan är klart mer återhållsam nu i början av det nya året. Småbolag har backat mer än stora bolag och totalt sett har börsen tappat närmare två procentenheter, ett fall men långt ifrån ett ras.

Under månaden har rapporterna för det fjärde kvartalet börjat rulla in. Över lag har resultaten och framtidsutsikter varit lite åt det svagare hållet. Bolagen kommunicerar en något svagare efterfrågan och man drar ner på lagernivåerna som byggdes upp under tidigare år. Däremot har god kostnadskontroll och prisökningar i många fall hållit marginaler på fortsatt höga nivåer. Bolagens prognoser för 2024 är något avvaktande, vilket dock är att vänta så här tidigt på året.

Beijer Ref steg kraftigt på sin rapport. En negativ organisk tillväxt låg i korten men blev något lägre än förväntat samtidigt som kassaflödet, som varit en oro under perioden då bolagen byggt mycket lager, kom in betydligt bättre än väntat. Troligtvis kommer första halvåret på innevarande år vara fortsatt dämpad men med ett starkare kassaflöde, reglering som driver tillväxten och god kostnadskontroll och möjligheter att växa genom uppköp ser vi en god potential i vinstutvecklingen.

Fondens största position ABB rapporterade också under månaden. Siffrorna i sig kom in som väntat men framtidsutsikterna överraskade positivt. ABB har gjort en fantastisk resa de senaste åren under Björn Rosengren vilket syns tydligt i marginalerna som gått från 11 procent till dagens 17 procent. Man guidar nu också för fortsatt stigande marginaler, samtidigt som tillväxten i order är stark och de ser fortsatt god efterfrågan. Bolagets resa är ett mycket gott exempel på vad rätt ledning och kultur kan åstadkomma även med ett moget bolag som ABB med över hundra års historik.

Författare

Anna Strömberg

Msc i Financial Economics. Arbetat i finansbranschen sedan 1998. Hållbarhetsansvarig. Förvaltar Carnegie All Cap.