Stäng
Språk
Meny

Ett lugnt avslut på en svag månad

Den nordiska kreditmarknaden fick en svag utveckling under månaden med ganska låg aktivitet och vi såg kreditmarginaler gå isär i alla kategorier, även i lågrisksegment som säkerställda bostadsobligationer. Mot slutet av maj såg vi dock en viss stabilitet infinna sig i marknaden, men vi är fortsatt inne i en period av osäkerhet, där investerarna är försiktiga och selektiva. Även om det varit relativt lugnt på emissionsfronten mot bakgrund av den volatila miljön såg vi några bolag komma ut under månaden. Som förväntat fick dessa bolag betala upp en del just pga det dämpade sentimentet i marknaden.

Fonden deltog i emissioner från Volvo Lastvagnar, fastighetsbolaget Vacse samt försäkringsbolaget Storebrand som emitterade en grön Tier 2 obligation. Volvo Lastvagnar emitterade en 3-årig obligation som betalar Stibor +64 punkter. Vacse, ett mycket stabilt fastighetsbolag med exponering mot fastigheter inom rättsväsendet emitterade en 4-årig grön obligation som betalar Stibor +125 punkter. Sett till total exponering i fonden har vi dock minskat i fastighetssegmentet och i stället ökat i några befintliga innehav som Nibe, Stora Enso och SKF.

Fonden består till stor del av obligationer med rörlig ränta där Stibor är den underliggande räntekomponenten för kupongerna. Efter höjningen från Riksbanken har vi sett Stibor stiga, vilket därmed innebär ett positivt räntebidrag i fonden. Med Riksbankens budskap om fler höjningar under året finns förutsättningar att räntebidraget blir än större framöver. Utöver detta ser vi nu också att kreditmarginalerna befinner sig på högre nivåer vilket också bidrar till fondens avkastning.

Vi fortsätter att konsekvent hålla en låg ränteduration i fonden, vilket begränsar ränterisken. Även om den nordiska kreditmarknaden uppvisar stabilitet ser vi en tid med fortsatt osäkerhet framför oss. Vi står fast vid vår investeringsfilosofi med fokus på att investera i välskötta, solida och hållbara bolag som skapar goda förutsättningar för en motståndskraftig och likvid portfölj i turbulenta tider och samtidigt en långsiktigt stabil avkastning.

Mer om fonden

Carnegie Investment Grade A

Carnegie Investment Grade är en räntefond som investerar i företagsobligationer med stort hållbarhetsfokus och höga kreditbetyg. Fonden investerar i hållbara bolag, som har en lägre risknivå då frågor som berör...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

En stabil sommaravslutning
Carnegie Investment Grade

En stabil sommaravslutning

Den sista sommarmånaden blev en positiv månad för nordiska krediter. Mot bakgrund av en sekundärmarknad som framförallt under de två första veckorna dominerades av köpare och ett begränsat utbud gav...

Mona Stenmark 6 september 2022
En stabil sommarmånad
Carnegie Investment Grade

En stabil sommarmånad

I juli fick vi en mer stabil marknad än i föregående månad, men den präglas naturligtvis också av att det är semestertider och därmed lägre aktivitet. ECB såväl som FED...

Mona Stenmark 9 augusti 2022
Turbulens skapar möjligheter
Carnegie Investment Grade

Turbulens skapar möjligheter

En fortsatt svag utveckling karaktäriserade juni månad där vi såg kreditmarginaler gå isär ytterligare. Det finns en oro kring den framtida ekonomiska utvecklingen i spåren av hög inflation och räntehöjningar...

Mona Stenmark 5 juli 2022