Stäng

Ett mycket välskött bolag

Septemberbörsen utvecklades positivt. Stockholmsbörsen ökade med 2,9 procent, småbolagsindex var något svagare med en uppgång om 1,0 procent. Carnegie Micro Cap steg med 1,5 procent.

Byggrelaterade aktier hade en bra månad. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för september visar att bygg sticker ut med en stark konfidensindikator i en annars ganska svag läsning. Vidare har svensk bostadsmarknad varit stabil en längre tid nu och tom visat svagt stigande priser. Kombinerat med ett stort behov av investeringar i infrastruktur ser svensk byggmarknad ut att vara en attraktiv plats i en osäker värld.

En av våra favoritaktier är taktätningsbolaget Nordic Waterproofing. Det skall sägas att kopplingen till svensk byggmarknad inte är särskilt stor. Såväl de finska som danska marknaderna är viktigare för bolaget och produkterna går till största delen till renoveringar snarare än till nybyggnation. ’

Men kopplingen finns och för aktiemarknadens värdering av bolaget går det inte att bortse från humöret på svensk byggmarknad. Bolaget är välskött och värderingen mycket attraktivt. Aktien handlas till ungefär 10 gånger årets vinst och ger 6 procent direktavkastning. Aktien steg med 8,0 procent i september, vi har ökat vårt innehav.

Servicebolaget Coor var den starkast lysande stjärnan i portföljen i september.

Bolaget köpte under månaden lokalvårdsföretaget Norrlands Miljövård för en köpeskilling om 185 miljoner kronor. Prislappen motsvarar en EV/EBITA-multipel på knappt 8x i förhållande till nuvarande EBITA och närmare 6x när förväntade synergier har realiserats under 2020. Det är en väsentligt lägre värdering än den värdering Coor åtnjuter på börsen.

Vi ser bolaget som mycket välskött och ledningen är skicklig. I tider av konjunkturoro är Coor en attraktiv placering då outsourcing fortfarande är en växande marknad och bolaget sparar pengar åt sina kunder, ett svårslaget erbjudande oavsett konjunkturläge.

”Vi ser bolaget som mycket välskött och ledningen är skicklig.”

Stillfront har haft en mycket stark utveckling i år och är ett av fondens bästa innehav. September var dock en dålig månad för aktien som backade med 8 procent. Bolagets största ägare, bröderna Wawrzinek, sålde aktier motsvarande 11 procent av bolaget med en stor rabatt i förhållande till börskurs vilket pressade aktien.

Vi ser försäljningen som odramatisk, bröderna blev ägare då de sålde sitt bolag Goodgames till Stillfront för snart två år sedan och de har idag inga operativa roller i bolaget. De äger fortfarande 16 procent av bolaget och det är inte omöjligt att även dessa aktier på sikt kommer att avyttras. Bolaget utvecklas väl och kombinationen god organisk tillväxt kombinerad med förvärv,  till en attraktiv värdering är attraktivt. Kombinationen strategispel och ett stort antal titlar gör att den operationella risken är hanterbar. Vi har ökat vårt innehav i september.

Mer om fonden

Micro Cap

Carnegie Micro Cap investerar i Stockholmsbörsens mindre bolag, med ett marknadsvärde på 0,5-5 miljarder kronor. Minsta insättning i fonden är 250 000 kronor, därefter kan kompletterande insättningar om minst 20...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Ändring av fondbestämmelser i Carnegie Micro Cap
Carnegie Micro Cap

Ändring av fondbestämmelser i Carnegie Micro Cap

Styrelsen för Carnegie Fonder AB har beslutat att ändra fondbestämmelserna för fonden Carnegie Micro Cap. Ändringarna berör främst villkoren för handel och görs i syfte att göra fonden tillgänglig för...

Viktor Henriksson 10 juli 2020
Attraktiva värderingar i fokus
Carnegie Micro Cap

Attraktiva värderingar i fokus

Stockholmsbörsen steg med 2,4 procent i juni, småbolagsindex steg också med 2,4 procent. Carnegie Micro Cap ökade med 7,6 procent. Månaden karaktäriserades av statistik som var överraskande stark och indikerade...

Viktor Henriksson 3 juli 2020
Instalcos börsresa imponerar
Carnegie Micro Cap

Instalcos börsresa imponerar

Stockholmsbörsen steg med 5,5 procent i maj, småbolagsindex steg med 8,9 procent. Carnegie Micro Cap ökade med 6,8 procent. Instalcon, Bulten och TF Bank i fokus under maj. Instalcos resa...

Viktor Henriksson 8 juni 2020