Stäng
Språk
Meny

Ett mycket välskött bolag

Septemberbörsen utvecklades positivt. Stockholmsbörsen ökade med 2,9 procent, småbolagsindex var något svagare med en uppgång om 1,0 procent. Carnegie Micro Cap steg med 1,5 procent.

Byggrelaterade aktier hade en bra månad. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för september visar att bygg sticker ut med en stark konfidensindikator i en annars ganska svag läsning. Vidare har svensk bostadsmarknad varit stabil en längre tid nu och tom visat svagt stigande priser. Kombinerat med ett stort behov av investeringar i infrastruktur ser svensk byggmarknad ut att vara en attraktiv plats i en osäker värld.

En av våra favoritaktier är taktätningsbolaget Nordic Waterproofing. Det skall sägas att kopplingen till svensk byggmarknad inte är särskilt stor. Såväl de finska som danska marknaderna är viktigare för bolaget och produkterna går till största delen till renoveringar snarare än till nybyggnation. ‘

Men kopplingen finns och för aktiemarknadens värdering av bolaget går det inte att bortse från humöret på svensk byggmarknad. Bolaget är välskött och värderingen mycket attraktivt. Aktien handlas till ungefär 10 gånger årets vinst och ger 6 procent direktavkastning. Aktien steg med 8,0 procent i september, vi har ökat vårt innehav.

Servicebolaget Coor var den starkast lysande stjärnan i portföljen i september.

Bolaget köpte under månaden lokalvårdsföretaget Norrlands Miljövård för en köpeskilling om 185 miljoner kronor. Prislappen motsvarar en EV/EBITA-multipel på knappt 8x i förhållande till nuvarande EBITA och närmare 6x när förväntade synergier har realiserats under 2020. Det är en väsentligt lägre värdering än den värdering Coor åtnjuter på börsen.

Vi ser bolaget som mycket välskött och ledningen är skicklig. I tider av konjunkturoro är Coor en attraktiv placering då outsourcing fortfarande är en växande marknad och bolaget sparar pengar åt sina kunder, ett svårslaget erbjudande oavsett konjunkturläge.

”Vi ser bolaget som mycket välskött och ledningen är skicklig.”

Stillfront har haft en mycket stark utveckling i år och är ett av fondens bästa innehav. September var dock en dålig månad för aktien som backade med 8 procent. Bolagets största ägare, bröderna Wawrzinek, sålde aktier motsvarande 11 procent av bolaget med en stor rabatt i förhållande till börskurs vilket pressade aktien.

Vi ser försäljningen som odramatisk, bröderna blev ägare då de sålde sitt bolag Goodgames till Stillfront för snart två år sedan och de har idag inga operativa roller i bolaget. De äger fortfarande 16 procent av bolaget och det är inte omöjligt att även dessa aktier på sikt kommer att avyttras. Bolaget utvecklas väl och kombinationen god organisk tillväxt kombinerad med förvärv,  till en attraktiv värdering är attraktivt. Kombinationen strategispel och ett stort antal titlar gör att den operationella risken är hanterbar. Vi har ökat vårt innehav i september.

Mer om fonden

Micro Cap

Carnegie Micro Cap investerar i Stockholmsbörsens mindre bolag, med ett marknadsvärde på 0,5-5 miljarder kronor. Minsta insättning i fonden är 250 000 kronor, därefter kan kompletterande insättningar om minst 20...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Vi ökar i Coor och Instalco
Carnegie Micro Cap

Vi ökar i Coor och Instalco

Carnegie Micro Cap backade med 22,3 procent i mars. Vi ökade innehaven i två kvalitetsbolag som fått oförtjänt med stryk. Stillfront som är fondens största innehav klarade börsraset i mars...

Viktor Henriksson 7 april 2020
Räkna med turbulens
Carnegie Micro Cap

Räkna med turbulens

Stockholmsbörsen backade med 6,6 procent i februari, småbolagsindex var ännu något svagare med en nedgång om 8,0 procent. Carnegie Micro Cap backade med 8,7 procent. Februari blev en dramatisk börsmånad....

Viktor Henriksson 6 mars 2020
Lyckad start för Vostok
Carnegie Micro Cap

Lyckad start för Vostok

Carnegie Micro Cap steg med 1,6 procent. Stillfront och Vostok New Ventures bidrog starkt. Stillfront var månadens bästa innehav med en uppgång om 27 procent. Bolaget fortsätter sin framgångsrika kombination...

Viktor Henriksson 10 februari 2020