Stäng
Språk
Meny

Ett omdiskuterat innehav

Norilsk Nickel är världens största producent av nickel – och enligt många en miljöbov. Carnegie Rysslandsfond är en av de aktieägare som försöker påverka bolaget i rätt riktning.

Norilsk Nickel är sedan många år ett av Carnegie Rysslandsfonds innehav. Företaget är världens största producent av nickel, som framför allt används för att producera rostfritt stål, men också i till exempel katalysatorer och mynt. Andra metaller som Norilsk Nickel bryter och producerar är koppar, palladium och platina, bland andra.

Norilsk Nickel har två stora anläggningar; i staden Norilsk i norra Sibirien och på Kolahalvön, samt mindre anläggningar i östra Sibirien, Sydafrika och Finland. Kunderna finns i nästan hela världen, med Europa som största marknad, följt av Asien och Nordamerika. Företagets största ägare är finansmännen Oleg Deripaska och Vladimir Potanin.

Till skillnad från många andra råvarubolag är Norilsk Nickel lönsamt även med dagens låga priser. Förklaringen är att Norilsk Nickel har låga kostnader och tillgång till en av världens mest högkvalitativa så kallade malmkroppar, med väldigt höga malmhalter. För att vara ett råvarubolag är Norilsk Nickel stabilt, med en återkommande god utdelning. Direktavkastningen ligger på runt 10 procent i dag, vilket tilltalar värdeinvesterare som Carnegie Fonder.

Men Norilsk Nickel är inte mest känt för sin höga direktavkastning, utan för sin stora åverkan på miljön. Staden Norilsk och dess omgivning har drabbats av stora utsläpp av tungmetaller och svaveldioxid, vilket kopplas till andningsproblem, höga cancerhalter och låga födelsevikter hos befolkningen.

Miljöproblemen i Norilsk ska inte underskattas. Utvinning och produktion har pågått oavbrutet i 80 år med en till stora delar föråldrad teknik. Befolkningen har påverkats, men också omgivningen. Enligt vissa uppgifter är staden Norilsk en ”död zon”, med i stort sett ingen vegetation alls i en radie om åtta kilometer från stadens centrum. Utsläpp har också spårats till andra delar av Arktis, ända till Kanada och Alaska. Norilsk Nickel ansvarar också för utsläpp i lokala vattendrag, där höga halter av både koppar och nickel har uppmätts.

”Norilsk Nickels verksamhet startade under Stalin på 1930-talet, under fruktansvärda förhållanden för arbetarna. Runt gruvan växte en enorm anläggning fram, och runt anläggningen bildades staden Norilsk. Detta skedde i Sovjetunionen, ett totalitärt system som inte tog någon miljöhänsyn alls. Det arvet dras Norilsk Nickel med än i dag”, säger Fredrik Colliander som förvaltar Carnegie Rysslandsfond.

Norilsk Nickels miljöpåverkan har gjort att bolaget uppfattas som kontroversiellt av till exempel etikrådet i norska Statens pensjonsfond Utland, den så kallade Oljefonden, som är en tongivande aktör i frågor om ansvarsfulla investeringar. Enligt Oljefondens etikråd har Norilsk Nickel inte levt upp till sina målsättningar om reducering av utsläpp, och sedan 2009 är företaget därför svartlistat av Norges regering, vilket innebär att Oljefonden inte investerar i bolaget.

Också hos Carnegie Fonder har Norilsk Nickel varit föremål för återkommande diskussioner – ska man visa sin åsikt om utsläppen genom att sälja alla aktier eller genom att som aktieägare ställa krav? Frågan diskuteras i förvaltarteamet och i rådet för ansvarsfulla investeringar, som består av Carnegie Fonders vd, kommunikationschef, försäljningschef och compliance officer.

”Vi är förvisso en liten aktieägare, men har träffat personer ur Norilsk Nickels ledning och styrelse åtminstone en gång per år de senaste tio åren. Varje gång har vi framfört kritik i dessa frågor. Och vi tycker faktiskt att det går åt rätt håll, även om man alltid vill att det ska gå snabbare. Men man måste ha respekt för att det tar lång tid att städa upp. Norilsk Nickels anläggningar är enorma, utsläppen har varit stora och de har pågått under lång tid”, säger Fredrik Colliander.

I år flyttar Norilsk Nickel sitt nickelsmältverk från centrala Norilsk till två mil utanför staden. Det är ett stort projekt som har tagit tid att genomföra, men som kommer att vara mycket positivt för den lokala miljön. Ännu viktigare än själva flytten är att anläggningen blir mer modern än den som byggdes 1942.

Enligt Norilsk Nickel kommer flytten bidra till att utsläppen av svaveldioxid minskar med över 50 procent till år 2019. Även i anläggningen på Kolahalvön har nyligen genomförda åtgärder minskat svaveldioxidutsläppen med 20 procent från 2014 till 2015.

”Norilsk Nickel kommer att fortsätta producera nickel oavsett om vi äger aktier i bolaget eller inte, och då tycker vi det är bra att vara med och försöka påverka bolaget i rätt riktning. Vi vet att Norilsk Nickel fortfarande har stora utmaningar, men det viktiga för oss är att det finns en förändringsvilja hos bolaget. Och det tycker vi att vi ser”, säger Carnegie Fonders kommunikationschef Erik Amcoff.

”Norilsk Nickel har tagit stora initiativ för att sanera den lokala miljön, minska utsläppen och genomföra sociala projekt som förbättrar befolkningens situation. Vi kan naturligtvis inte ta åt oss äran för det, men som en mindre aktieägare har vi i alla fall gjort vad vi kan: vi ställer krav på ledning och styrelse”, säger Fredrik Colliander.

Fredrik Collianders senaste möte med Norilsk Nickel skedde i januari i år.

Läs mer om Carnegie Fonders investeringsfilosofi och policy för ansvarsfulla investeringar här.

Mer om fonden

Rysslands­fond A

Carnegie Rysslandsfond investerar i aktier noterade i Ryssland och i övriga delar av forna Sovjetunionen. Här finns enorma naturtillgångar, men också många spännande företag i nyare branscher. Fonden får också investera i bolag vars...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019
Stark tillväxt i ryska guldbolag

Stark tillväxt i ryska guldbolag

Den ryska marknaden fortsatte upp i juli trots att sanktionsrisken återigen kommit att hamna i fokus. Rysslandsfonden steg 1,5 procent under månaden. Det amerikanska representanthuset godkände en förändring i ”the...

Fredrik Colliander 6 augusti 2019
”All time high”

”All time high”

Oljepriset steg kraftigt under månaden. Den ryska marknaden steg även den men inte alls i samma takt. Ur ett historiskt perspektiv är marknaden nu ganska dyr vilket innebär ett visst...

Fredrik Colliander 5 september 2016