Stäng

”Ett positivt år”

Carnegie Rysslandsfond steg 17 procent under 2015. I sin årsrapport beskriver förvaltaren Fredrik Colliander utvecklingen, förvaltningen, innehaven och framtidsutsikterna.

Placeringsinriktning
Fonden är en aktiefond som placerar i ryska aktier utan begränsning avseende bransch eller företag. Fonden kan också placera på aktiemarknaderna i övriga före detta Sovjetunionen samt i räntebärande värdepapper.

Fondutveckling
2015 var ett positivt år för Rysslandsfonden. Trots svaga oljepriser och en fallande rubel uppvisade fonden en positiv avkastning i svenska kronor på 17 % för helåret. Ryssland var faktiskt en av de bästa tillväxtmarknaderna under året. Bakgrunden till detta är delvis att marknaden sålde av lite väl mycket i slutet på förra året men vi har även sett några positiva förändringar som drivit på uppgången.

Den ryska ekonomin har till exempel klarat av oljeprisfallet bättre än väntat. En viktig katalysator bakom uppgången var också Minsk-2-avtalet som gjorde att situationen i Ukraina kunde lugna sig. Även om Ukrainafrågan är långt ifrån löst så har inte situationen försämrats under året. Sanktionerna mot Ryssland ligger dock kvar men vi har sett ett visst närmande till väst, delvis drivet av den gemensamma kampen mot IS.

Fondens förvaltade kapital har ökat från 2,5 till 2,8 miljarder kronor. Ökningen beror på värdeuppgången. Fonden har haft ett nettoutflöde på 80 miljoner kronor.

Fondens innehav är i de flesta fall listade i dollar eller rubel. Rubeln har under året fallit med 10,9 % gentemot kronan. Dollarn har däremot stigit med 8,1 %.

Fonden har under perioden inte handlat med derivat eller lånat ut sina aktier. Befintligt säkerhetskrav per den 30 juni var 0 kr. För att beräkna de sammanlagda exponeringarna i fonden har åtagandemetoden används som riskbedömningsmetod.

Fonden har haft ett antal investeringar som givit god avkastning under året. Av de större positionerna var Sberbank och Surgutneftegaz preferensaktie de bästa investeringarna. Sberbank steg med 52 % och Surgutneftegaz pref med 24 %. Den senare aktien gav också en utdelning på 21 %. Det bolag som steg mest var dock softwareutvecklaren Luxoft. Luxoft gick upp hela 123 %. Även internetbolaget Mail.RU steg kraftigt (51 %) liksom livsmedelskedjan X% (73 %).

Några av de sämre investeringarna var Kazmunaigaz (- 52 %), Gazprom (- 16 %) och de båda telebolagen MTS (-14) och Megafon (-13). Av MTS och Megafon fick vi dock hög direktavkastning – närmre 10 %.

Förvaltning
Under den senaste tiden har vi varit nettoköpare i Gazprom. Vi tror att bolaget i framtiden kommer att betala ut en större del av vinsten i utdelning, vilket vi ser som mycket positivt. Vi har också ökat vår position i Megafon. Aktien har fallit under året och vi har passat på att köpa. Vi har gjort nyinvesteringar i betalningstjänstföretaget Qiwi och kraftbolaget Inter RAO. Qiwi verkar i en intressant nisch och har en dominerande ställning i Ryssland.

Vad gäller Inter RAO har vi gjort bedömningen att bolagets investeringar minskar framgent och att kassaflödet kommer att öka kraftigt.

De största nettoförsäljningar gjordes i Severstal, Eurasia Drilling, Surgutneftegaz preferensaktie och Transneft. Severstal såldes för att minska vår exponering mot stålsektorn. Vi har en mycket negativ syn på stålmarknaden i Ryssland. Eurasia Drilling avyttrades i samband med uppköpserbjudanden och corprate governance-risker. Surgutneftegaz- och Transneftförsäljningarna var rena vinsthemtagningar.

Värdepappersinnehav
Per den 31 december var fonden till 93 % investerad i aktier. Resterande 7 % utgjordes av kassa. Innehaven är koncentrerade till 30 innehav. Bland de största innehaven återfinns Surgutneftegaz preferensaktie, Sberbank, Gazprom och Novatek.

Framtidsutsikter
2016 har börjat mycket oroligt. Oron för utvecklingen i Kina och fortsatt fallande råvarupriser har i januari medfört fallande aktiekurser i hela världen. Ryssland sticker inte ut på något sätt utan dras med i fallet liksom andra marknader. Det är dock tydligt att oljeprisets fortsatta utveckling kommer att vara helt avgörande för den ryska aktiemarknadens utveckling under detta år. I skrivande stund är oljepriserna lägre än vad de varit på ett decennium. I reala termer är de ännu lägre och man kan fråga sig hur lågt de kan falla.

Då situationen i Ukraina har lugnat sig och kampen mot terrorismen har tvingat Ryssland och väst att närma sig varandra har den politiska spänningen minskat under året. För att den ryska marknaden ska kunna utvecklas positivt på lång sikt krävs ett fortsatt närmande till väst och dessutom krävs att man genomför ekonomiska reformer för att effektivisera ekonomin och minska beroendet av oljepriset.

Historien visar att det är i tider av kris som Ryssland kan förändras. Är förändringar på väg även denna gång?

Mer om fonden

Rysslands­fond A

Carnegie Rysslandsfond investerar i aktier noterade i Ryssland och i övriga delar av forna Sovjetunionen. Här finns enorma naturtillgångar, men också många spännande företag i nyare branscher. Fonden får också investera i bolag vars...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019
Stark tillväxt i ryska guldbolag

Stark tillväxt i ryska guldbolag

Den ryska marknaden fortsatte upp i juli trots att sanktionsrisken återigen kommit att hamna i fokus. Rysslandsfonden steg 1,5 procent under månaden. Det amerikanska representanthuset godkände en förändring i ”the...

Fredrik Colliander 6 augusti 2019
”All time high”

”All time high”

Oljepriset steg kraftigt under månaden. Den ryska marknaden steg även den men inte alls i samma takt. Ur ett historiskt perspektiv är marknaden nu ganska dyr vilket innebär ett visst...

Fredrik Colliander 5 september 2016