Stäng

Exceptionellt bra utveckling på aktiemarknaden

Aktiemarknaden har utvecklats exceptionellt bra efter den branta nedgången vi såg under mars. Under månaden noterade både den svenska och den amerikanska aktiemarknaden (SIXRX respektive S&P500) sin högsta nivå (all time high).

Massiva stimulanser har medfört en snabb återhämtning på de finansiella marknaderna. Frågan är om diskrepansen mellan realekonomin och den finansiella marknaden har varit större? Nu återstår att se om uppgången är hållbar eller om marknaden har diskonterat för mycket för snabbt. Vi förväntar oss en skakigare resa på börsen framöver. Pandemi-oron har åter ökat i takt med smittspridningen runt om i världen. Många länder har återinfört restriktioner. Det är svårt att bortse från att pandemin fortfarande dikterar de ekonomiska utsikterna. Hittills har marknadsuppgången kunnat förklaras av en kombination av ökad riskaptit och förväntningar som eldats på av stora stimulanser. Nu närmar vi oss den punkt då ekonomin måste börja leverera på de förväntningar som byggts upp och som speglas i marknadens allt högre värderingsmultiplar. Vi kan konstatera att den ekonomiska återhämtningen fortsätter att förbättras men kanske inte lika snabbt som tidigare. OECD:s ledande indikatorer, som brukar förutspå konjunkturen med ett halvår visar en allt flackare utveckling, såväl i Europa som i USA. Riskerna har ökat och när vi väl har lämnat det amerikanska presidentvalet bakom oss kommer investerare åter att fokusera på ekonomin och vilja se bevis på en fortsatt återhämtning. I rådande klimat är det svårt att finna en stark övertygelse kring vilka marknader som har högst respektive lägst potential.

Carnegie Total

Carnegie Total hade en positiv månad och steg med 1,67 procent. Av fondens aktiefonder utvecklades Carnegie Småbolagsfond, Carnegie Spin-off och Carnegie Sverigefond väl med en uppgång mellan 4,5 och 6,5 procent. Carnegie Rysslandsfond utvecklades negativt med 0,6 procent.  Inom räntedelen utvecklades Carnegie High Yield Select bäst med en uppgång på 1,4 procent. Även Carnegie Corporate Bond och Carnegie Investment Grade utvecklades väl och steg med 0,3 respektive 0,2 procent.

Sverige

Riksbanken lämnade som väntat reporäntan oförändrad på 0,0 procent och de räknar inte med någon räntehöjning i närtid, inte förrän tidigast i slutet av 2023. Senast RB ändrade räntan var vid det penningpolitiska mötet den 18 december 2019, då de höjde med 25 punkter till 0 procent. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin (PMI) steg från reviderade 53,8 i augusti till 55,3 i september. Återhämtningen fortsätter och indexet är nu för första gången sedan hösten 2018, på en högre nivå än det historiska genomsnittet. Det var främst delindex för orderingång och produktion som stod för den största uppgången under månaden. Konjunkturinstitutets barometerindikator som mäter stämningsläget i den svenska ekonomin steg till 94,5 i september, jämfört med reviderade 87,6 föregående månad. Samtliga sektorer förutom bygg- och anläggning bidrar till ökningen. Konjunkturinstitutet har under månaden justerat sin konjunkturprognos. De förväntar sig nu att BNP kommer att sjunka med 4,8 procent i år, att jämföra med tidigare minskning på 5,6 procent enligt junibedömningen.

Europa

Europeiska centralbanken lämnade styrräntan oförändrad under månaden och de justerade inte heller i sitt program för stödköp. Enligt ECB-chefen Christine Lagarde är den samlade bilden att aktivitetsnivån i eurozonen är betydligt lägre än före covid-19, och att det råder stor osäkerhet om styrkan i återhämtningen. Enligt många bedömare så förväntas ECB presentera mer stimulanser senare under året, kanske sparar de på krutet till decembermötet. PMI för den europeiska tillverkningsindustrin steg från 51,7 i augusti till 53,7 under september. Indexet befinner över 50-nivån och indikerar därmed tillväxt i ekonomin. Efterfrågan i den tyska tillverkningsindustrin visar fortsatta tecken på återhämtning. Inköpschefsindex för den tyska tillverkningsindustrin steg från 52,2 till 56,6 i september. Även IFO-index som mäter klimatet inom näringslivet i Tyskland indikerar fortsatt styrka i ekonomin. Indexet steg från 92,5 i augusti till 93,4 i september, vilket är högsta nivån sedan pandemin fick fäste.

USA

Industri-PMI (ISM) Inköpschefsindex minskade till 55,4 i september jämfört med 56 i augusti. Indexet befinner sig fortfarande långt över 50-nivån som indikerat tillväxt. Den amerikanska centralbanken lämnade som väntat styrräntan oförändrad i intervallet 0-0,25 procent under månaden. Fed kommunicerade även en något ljusare prognos. Den spår en lägre arbetslöshet än tidigare och att BNP nu backar med 3,7 procent i år för att sedan rekylera upp med 4,0 procent 2021. Politikerna har än så länge inte kunnat komma överens om ett nytt stimulanspaket. Enligt många bedömare är nya stimulanser centralt för att den ekonomiska återhämtningen inte ska tappa fart.

Mer om fonden

Total 3 SEK

Carnegie Total är en blandfond som investerar i några av Carnegie Fonders mest framgångsrika fonder. I Carnegie Total finns både aktiefonder och räntefonder, vilket innebär att du får en god riskspridning....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Kommande månader kan präglas av fortsatta spänningar mellan USA och Kina
Carnegie Total

Kommande månader kan präglas av fortsatta spänningar mellan USA och Kina

Aktiemarknaden har utvecklats väl under sommarmånaderna i takt med att osäkerheten i ekonomin har minskat. Företagsrapporterna har under säsongen varit betydlig starkare än väntat och bidragit till en ökad optimism...

Magnus Gustafsson 2 september 2020
Svagare dollar
Carnegie Total

Svagare dollar

Aktiemarknaden fortsätter att visa styrka trots den pågående pandemins effekter på den globala ekonomin. Rapportperioden går mot sitt slut och företagens kvartalsrapporter har över lag kommit in bättre än analytikernas...

Magnus Gustafsson 6 augusti 2020
Snabb återhämtning på världens aktiemarknader
Carnegie Total

Snabb återhämtning på världens aktiemarknader

Börsuppgången fortsätter och nu dessutom med stöd från förbättringar i den reala ekonomin. Senaste månaderna har kännetecknats av ett positivt tolkningsföreträde och ett ökat risktagande från investerarna. Trots de positiva...

Magnus Gustafsson 6 juli 2020