Stäng
Språk
Meny

Exceptionellt bra utveckling på aktiemarknaden

Aktiemarknaden har utvecklats exceptionellt bra efter den branta nedgången vi såg under mars. Under månaden noterade både den svenska och den amerikanska aktiemarknaden (SIXRX respektive S&P500) sin högsta nivå (all time high).

Massiva stimulanser har medfört en snabb återhämtning på de finansiella marknaderna. Frågan är om diskrepansen mellan realekonomin och den finansiella marknaden har varit större? Nu återstår att se om uppgången är hållbar eller om marknaden har diskonterat för mycket för snabbt. Vi förväntar oss en skakigare resa på börsen framöver. Pandemi-oron har åter ökat i takt med smittspridningen runt om i världen. Många länder har återinfört restriktioner. Det är svårt att bortse från att pandemin fortfarande dikterar de ekonomiska utsikterna. Hittills har marknadsuppgången kunnat förklaras av en kombination av ökad riskaptit och förväntningar som eldats på av stora stimulanser. Nu närmar vi oss den punkt då ekonomin måste börja leverera på de förväntningar som byggts upp och som speglas i marknadens allt högre värderingsmultiplar. Vi kan konstatera att den ekonomiska återhämtningen fortsätter att förbättras men kanske inte lika snabbt som tidigare. OECD:s ledande indikatorer, som brukar förutspå konjunkturen med ett halvår visar en allt flackare utveckling, såväl i Europa som i USA. Riskerna har ökat och när vi väl har lämnat det amerikanska presidentvalet bakom oss kommer investerare åter att fokusera på ekonomin och vilja se bevis på en fortsatt återhämtning. I rådande klimat är det svårt att finna en stark övertygelse kring vilka marknader som har högst respektive lägst potential.

Carnegie Total

Carnegie Total hade en positiv månad och steg med 1,67 procent. Av fondens aktiefonder utvecklades Carnegie Småbolagsfond, Carnegie Spin-off och Carnegie Sverigefond väl med en uppgång mellan 4,5 och 6,5 procent. Carnegie Rysslandsfond utvecklades negativt med 0,6 procent.  Inom räntedelen utvecklades Carnegie High Yield Select bäst med en uppgång på 1,4 procent. Även Carnegie Corporate Bond och Carnegie Investment Grade utvecklades väl och steg med 0,3 respektive 0,2 procent.

Sverige

Riksbanken lämnade som väntat reporäntan oförändrad på 0,0 procent och de räknar inte med någon räntehöjning i närtid, inte förrän tidigast i slutet av 2023. Senast RB ändrade räntan var vid det penningpolitiska mötet den 18 december 2019, då de höjde med 25 punkter till 0 procent. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin (PMI) steg från reviderade 53,8 i augusti till 55,3 i september. Återhämtningen fortsätter och indexet är nu för första gången sedan hösten 2018, på en högre nivå än det historiska genomsnittet. Det var främst delindex för orderingång och produktion som stod för den största uppgången under månaden. Konjunkturinstitutets barometerindikator som mäter stämningsläget i den svenska ekonomin steg till 94,5 i september, jämfört med reviderade 87,6 föregående månad. Samtliga sektorer förutom bygg- och anläggning bidrar till ökningen. Konjunkturinstitutet har under månaden justerat sin konjunkturprognos. De förväntar sig nu att BNP kommer att sjunka med 4,8 procent i år, att jämföra med tidigare minskning på 5,6 procent enligt junibedömningen.

Europa

Europeiska centralbanken lämnade styrräntan oförändrad under månaden och de justerade inte heller i sitt program för stödköp. Enligt ECB-chefen Christine Lagarde är den samlade bilden att aktivitetsnivån i eurozonen är betydligt lägre än före covid-19, och att det råder stor osäkerhet om styrkan i återhämtningen. Enligt många bedömare så förväntas ECB presentera mer stimulanser senare under året, kanske sparar de på krutet till decembermötet. PMI för den europeiska tillverkningsindustrin steg från 51,7 i augusti till 53,7 under september. Indexet befinner över 50-nivån och indikerar därmed tillväxt i ekonomin. Efterfrågan i den tyska tillverkningsindustrin visar fortsatta tecken på återhämtning. Inköpschefsindex för den tyska tillverkningsindustrin steg från 52,2 till 56,6 i september. Även IFO-index som mäter klimatet inom näringslivet i Tyskland indikerar fortsatt styrka i ekonomin. Indexet steg från 92,5 i augusti till 93,4 i september, vilket är högsta nivån sedan pandemin fick fäste.

USA

Industri-PMI (ISM) Inköpschefsindex minskade till 55,4 i september jämfört med 56 i augusti. Indexet befinner sig fortfarande långt över 50-nivån som indikerat tillväxt. Den amerikanska centralbanken lämnade som väntat styrräntan oförändrad i intervallet 0-0,25 procent under månaden. Fed kommunicerade även en något ljusare prognos. Den spår en lägre arbetslöshet än tidigare och att BNP nu backar med 3,7 procent i år för att sedan rekylera upp med 4,0 procent 2021. Politikerna har än så länge inte kunnat komma överens om ett nytt stimulanspaket. Enligt många bedömare är nya stimulanser centralt för att den ekonomiska återhämtningen inte ska tappa fart.

Mer om fonden

Carnegie Total 3 SEK

Carnegie Total är en blandfond som investerar i några av Carnegie Fonders mest framgångsrika fonder. I Carnegie Total finns både aktiefonder och räntefonder, vilket innebär att du får en god riskspridning....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Fed ”framtung” i sin räntehöjningscykel

Fed ”framtung” i sin räntehöjningscykel

Många av världens aktiemarknader uppvisade en stark utveckling under månaden. Globalt index (MSCI world) steg med 8 procent och den amerikanska marknaden (S&P500) med 9 procent. Nedstängningar och nolltolerans mot...

Magnus Gustafsson 9 augusti 2022
Total ökar i Carnegie Global Quality Companies
Carnegie Total

Total ökar i Carnegie Global Quality Companies

Aktiemarknaden uppvisar kraftiga rörelser och mycket talar för att volatiliteten även framåt är hög. Maj blev en händelserik månad där den amerikanska aktiemarknaden var ner 5,5 procent som mest, men...

Magnus Gustafsson 7 juni 2022
Svagaste aprilmånaden sedan 70-talet
Carnegie Total

Svagaste aprilmånaden sedan 70-talet

Rapportperioden går mot sitt slut och många av bolagen som rapporterat har lyckats överträffa analytikernas förväntningar, vilket resulterat i höjda vinstestimat för innevarande år. April blev trots relativt starka kvartalsrapporter...

Magnus Gustafsson 5 maj 2022