Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Nyhet

Fabege knäckte nöten

Riksbanken höjde som väntat styrräntan med 25 punkter till 3,75 procent i slutet av månaden. Mer oväntat var att långräntan (10-åringen) också var upp 25 punkter till 3,75 procent under månaden. Trots detta slutade fastighetssektorn mer eller mindre på samma nivå som den startade på i början av månaden. Jag tolkar detta som ett styrketecken.

En intressant nyhet under perioden var Fabeges uthyrning av hela fastigheten Nöten 4 i Solna, som Skatteverket lämnat tidigare. Det handlar om en avsiktsförklaring som ska omsättas till kontrakt under Q3 i år. Uthyrningen är den största i Sverige på flera år och mycket positiv för Fabege, men även positiv generellt för kontorsmarknaden i Stockholm. Hyresgästen är ännu inte känd, men en inte alltför vågad gissning är att det är Polisen som ska hyra fastigheten. Fabege utgör knappt 5 procent av fonden.

Corem, med sin nygamla vd och huvudägare Rutger Arnhult, presenterade också positiva nyheter. Bolaget har sålt en stor del av sitt innehav i Klövern till NREP. Klövern är numera ett onoterat bolag med främst bostadsbyggrätter. Med tanke på att efterfrågan på byggrätter är mycket låg just nu, är jag positivt överraskad, trots att priset ser något lågt ut. Affären ger initialt Corem 1,4 miljarder kronor i kassatillskott. Corem talar även om att eventuellt sälja sitt Köpenhamnsbestånd av kvalitetskontor. Köpenhamns fastighetsmarknad är sannolikt den starkaste i Norden och den danska kronans styrka har lyft värdet på Corems fastigheter ytterligare. Ett pris runt 8 miljarder svenska kronor är inte orimligt och skulle göra underverk för Corems balansräkning. Corem utgör 3 procent av fonden.

Som vanligt hände det mycket runt Ilija Batljan. Ilija har sålt sina aktier i Logistea till Slättö och sannolikt en del av innehavet i Neobo till ICA. Det ser också ut som att SBB har sålt sin exponering mot Heba till Industricentralen. SBB ligger också i förhandlingar om att sälja den resterande halvan av skol- och utbildningsfastigheterna inom EduCo till Brookfield, som ju köpte den andra halvan för ett tag sedan. Hur SBB ser ut när röken har lagt sig återstår att se. Känsligheten för olika prislappar är hög. Fondens innehav i SBB är numera försumbart (0,3 procent).

Författare

Jonas Andersson

Civilingenjörsexamen. Arbetat i finansbranschen sedan 1997 och på Carnegie Fonder sedan 2019.