Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Fastighetsfond Norden

Fastigheter i positiv trend

Året har börjat starkt för fastighetsbolagen med ett inledande rally på börsen. I slutet av månaden sjönk kurserna tillbaka något men i skrivande stund kan vi konstatera att uppgången fortsatte efter månadens slut. Den starka kursutvecklingen har främst varit räntedriven. Till den sjunkande långräntan och duvaktiga tolkningar av centralbankerna ska man lägga överraskande solida inledande rapporter för det fjärde kvartalet från fastighetsbolagen.

Bland de större börsnoterade bolagen har Platzer och Atrium Ljungberg hunnit rapportera. Båda rapporterna innehöll stabila siffror med habil nettouthyrning och fastighetsnedskrivningar på bara några få procent. De onoterade stora bolagen Vasakronan (kontor) och Rikshem (bostäder) bekräftade bilden med värdenedskrivningar på drygt 3 procent. Speciellt det faktum att Rikshem skrev ner sin portfölj så pass lite var en positiv överraskning. Vi har varit oroliga för långt större nedskrivningar inom bostradssegmentet. Vi får se om det kommer under året eller inte.

Bostadsutvecklarna har också hunnit leverera sina helårsrapporter. Vi är mycket förvånade över det minst sagt heterogena utfallet. Besqab med huvudmarknad i Stockholm och Uppsala vinstvarnade, framför allt på grund av en svag bostadsmarknad. Stora nedskrivningar och en stor nyemission annonserades.

Bonava följde i samma spår med stora nedskrivningar. JM däremot levererade förhållandevis starka siffror, tillskillnad från kraftigt fallande aktiekurser i Besqab och Bonava. Det är ju samma bostadsrättsmarknad som bolagen är exponerad mot. Slutsatsen är att JM kan dra nytta av sin storlek och en väl inarbetad organisation och affärsmodell. Vår försiktighet till bostadsmarknadsexponering och beslutet att inte äga bostadsrättsutvecklare just nu kvarstår, även när det gäller JM.

På temat bostadsutveckling annonserades nyligen en intressant affär där JM köper bostadsbyggrätter i Stockholm för en halv miljard kronor av Fabege. Ärligt talat trodde vi att marknaden för att sälja mark avsedd för bostadsutveckling, till ett rimligt pris, var död just nu.

Författare

Jonas Andersson

Civilingenjörsexamen. Arbetat i finansbranschen sedan 1997 och på Carnegie Fonder sedan 2019.