Stäng

Fastigheter säljs till högre pris än väntat

Den största nyheten under månaden var att fastighetsaffären mellan SBB (säljare) och Nyfosa (köpare) som tidigare blev avblåst på grund av coronapandemin, nu blev av. Fastigheterna i affären, värderade till knappt fem miljarder kronor, är en del av den ursprungliga transaktionen.

I överenskommelsen köper även SBB en utvecklingsfastighet i Göteborg för en halv miljard kronor av Nyfosa. Vi gör bedömningen att prislappen är ungefär 5 procent lägre än i den ursprungliga affären, men fortfarande i linje med det senast bokförda marknadsvärdet i SBB. Yielden bedömer vi till 6,0 procent. Att SBB fortsatt lyckas sälja fastigheter till senaste värdering eller till och med strax över, ser vi som ett mycket gott tecken just nu, både för SBB specifikt och för fastighetsmarknaden som helhet. Även om detta handlar om fastigheter med något lägre risk än snittet får det positiva implikationer för alla segment. Vår gradvis mer positiva syn på fastighetsmarknaden sedan april, kvarstår därför. Med det som utgångspunkt ser sektorn fortsatt billig ut på börsen.

”Vi ligger kvar med en något större andel än normalt av konjunkturokänsliga svenska hyresrätter, samhällsfastigheter, preferensaktier och D aktier.”  

Fastighetsaktier har utvecklats ungefär som börsen som helhet under månaden, det vill säga i huvudsak en rörelse i sidled. Fonden är upp knappt 1 procent under månaden. Efter fastighetsaktiers brantare fall under inledningsfasen av coronapandemin ser vi därför fortfarande en viss återhämtningspotential jämfört med börsen som helhet. Vi ligger kvar med en något större andel än normalt av konjunkturokänsliga svenska hyresrätter, samhällsfastigheter, preferensaktier och D aktier.

Bland våra innehav i portföljen har SBB och Bonava gått bäst medan Corem A och Balder har gått sämst under månaden. Störst positivt bidrag till vår portfölj har positionerna i SBB och Akelius givit, medan positionerna i Balder och norska Entra har påverkat avkastningen mest negativt.

De större portföljförändringar vi gjort under månaden är att vi sålt av hela vårt innehav i de små illikvida bolagen Besqab (bostadsrättsutvecklare) och norska Olav Thon (köpcentra). Vi har istället ökat vår andel i SBB ytterligare. Relaterat till kursutveckling har vår andel i framförallt Balder minskat något.

Mer om fonden

Fastighetsfond Norden A

Carnegie Fastighetsfond Norden finns också i andelsklasserna: B och C. Carnegie Fastighetsfond Norden investerar i fastighetsaktier på den nordiska aktiemarknaden. Vi investerar långsiktigt, huvudsakligen i renodlade fastighetsbolag där bolagen huvudsakligen...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Positiva tongångar i Båstad
Carnegie Fastighetsfond

Positiva tongångar i Båstad

Vi deltog som vanligt vid kapitalmarknadsdagarna i Båstad i juli, som i år utspelade sig på nätet. Givet coronapandemin var tongångarna från de medverkande fastighetsbolagen förvånansvärt positiva. Atrium Ljungbergs VD...

Jonas Andersson 3 augusti 2020
Fastighetsbolagen fortsätter leverera starka kvartalsrapporter
Carnegie Fastighetsfond

Fastighetsbolagen fortsätter leverera starka kvartalsrapporter

De flesta fastighetsbolag rapporterade sina Q1-resultat i april, men en del eftersläntrare levererade resultatet i maj. Bilden var densamma; för fastigheter med handel och hotell var värdeutvecklingen negativ medan för...

Jonas Andersson 3 juni 2020
Starka kvartalsrapporter från fastighetsbolagen
Carnegie Fastighetsfond

Starka kvartalsrapporter från fastighetsbolagen

De flesta av fastighetsbolagen har under april presenterat sina resultat för årets första kvartal. Som vi förutspådde i förra månadsbrevet rapporterade lejonparten av fastighetsbolagen bra resultat och stigande fastighetsvärden, trots...

Jonas Andersson 5 maj 2020