Stäng

Fastigheter säljs till högre pris än väntat

Den största nyheten under månaden var att fastighetsaffären mellan SBB (säljare) och Nyfosa (köpare) som tidigare blev avblåst på grund av coronapandemin, nu blev av. Fastigheterna i affären, värderade till knappt fem miljarder kronor, är en del av den ursprungliga transaktionen.

I överenskommelsen köper även SBB en utvecklingsfastighet i Göteborg för en halv miljard kronor av Nyfosa. Vi gör bedömningen att prislappen är ungefär 5 procent lägre än i den ursprungliga affären, men fortfarande i linje med det senast bokförda marknadsvärdet i SBB. Yielden bedömer vi till 6,0 procent. Att SBB fortsatt lyckas sälja fastigheter till senaste värdering eller till och med strax över, ser vi som ett mycket gott tecken just nu, både för SBB specifikt och för fastighetsmarknaden som helhet. Även om detta handlar om fastigheter med något lägre risk än snittet får det positiva implikationer för alla segment. Vår gradvis mer positiva syn på fastighetsmarknaden sedan april, kvarstår därför. Med det som utgångspunkt ser sektorn fortsatt billig ut på börsen.

”Vi ligger kvar med en något större andel än normalt av konjunkturokänsliga svenska hyresrätter, samhällsfastigheter, preferensaktier och D aktier.”  

Fastighetsaktier har utvecklats ungefär som börsen som helhet under månaden, det vill säga i huvudsak en rörelse i sidled. Fonden är upp knappt 1 procent under månaden. Efter fastighetsaktiers brantare fall under inledningsfasen av coronapandemin ser vi därför fortfarande en viss återhämtningspotential jämfört med börsen som helhet. Vi ligger kvar med en något större andel än normalt av konjunkturokänsliga svenska hyresrätter, samhällsfastigheter, preferensaktier och D aktier.

Bland våra innehav i portföljen har SBB och Bonava gått bäst medan Corem A och Balder har gått sämst under månaden. Störst positivt bidrag till vår portfölj har positionerna i SBB och Akelius givit, medan positionerna i Balder och norska Entra har påverkat avkastningen mest negativt.

De större portföljförändringar vi gjort under månaden är att vi sålt av hela vårt innehav i de små illikvida bolagen Besqab (bostadsrättsutvecklare) och norska Olav Thon (köpcentra). Vi har istället ökat vår andel i SBB ytterligare. Relaterat till kursutveckling har vår andel i framförallt Balder minskat något.

Mer om fonden

Fastighetsfond Norden A

Carnegie Fastighetsfond Norden finns också i andelsklasserna: B och C. Carnegie Fastighetsfond Norden investerar i fastighetsaktier på den nordiska aktiemarknaden. Vi investerar långsiktigt, huvudsakligen i renodlade fastighetsbolag där bolagen huvudsakligen...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Revansch för fastighetsbolagen
Carnegie Fastighetsfond

Revansch för fastighetsbolagen

September månad blev en stor revansch för fastighetsbolagen som rusade på börsen medan börsens utveckling som helhet var mer blygsam. Som vi påpekade i förra månadsbrevet fanns flera ingredienser som...

Jonas Andersson 7 oktober 2020
Positivt sentiment i början av september
Carnegie Fastighetsfond

Positivt sentiment i början av september

Fastighetsbolagens rapportperiod för Q2 avslutades under den gångna månaden med några sena rapportörer. De bekräftade den positiva bilden från början av rapportsäsongen, med överlag resultat starkare än vi väntat oss....

Jonas Andersson 4 september 2020
Positiva tongångar i Båstad
Carnegie Fastighetsfond

Positiva tongångar i Båstad

Vi deltog som vanligt vid kapitalmarknadsdagarna i Båstad i juli, som i år utspelade sig på nätet. Givet coronapandemin var tongångarna från de medverkande fastighetsbolagen förvånansvärt positiva. Atrium Ljungbergs VD...

Jonas Andersson 3 augusti 2020