Stäng

Fastighetsaktierna som stigit mest i år

Fastighetsaktier fortsatte att gå starkt i januari och Carnegie Fastighetsfond Norden steg med 4,4 procent under månaden.

Castellum var som vanligt först ut att rapportera sina kvartalssiffror för det fjärde kvartalet. Resultatet var ungefär som väntat men nettouthyrningen var åter positiv. VD Henrik Saxborn bedömde dessutom att hyresnivåerna fortsätter upp och att avkastningskraven fortsätter ned. Den stabila rapporten och den positiva bilden av det inledande fastighetsåret fick hela sektorn att lyfta i januari och åter placera sig på vinnarlistan på Stockholmsbörsen.

Flera byggbolag och bostadsutvecklare har också hunnit rapportera sina kvartalsresultat. Både JM och NCC överraskade positivt med stark kursutveckling som följd. Bonava däremot, rapporterade svaga siffror. Kursen i Bonava är nu så låg att vi bedömer nedsidan som begränsad.

Bland våra innehav i portföljen har Magnolia (+19 procent), NCC (+17 procent) och Nyfosa (+16 procent) gått bäst, medan Bonava (-13 procent), Veidekke (-5 procent) och AF-Gruppen (-4 procent) har gått sämst. Störst positivt bidrag till vår portfölj har positionerna i Nyfosa, Balder och Fabege givit, medan positionerna i Bonava, Lehto och Selvaag har påverkat avkastningen mest negativt.

Läs mer om Carnegie Fastighetsfond Norden här!

De större portföljförändringarna är att vi fortsatt öka något i Wallenstam. Vi har även sålt lite av vårt innehav i NCC efter den starka positiva marknadsreaktionen efter Q4-rapporten.  Vi har sålt alla våra aktier i Hemfosa (bud) och samtidigt ökat vårt innehav i Samhällsbyggnadsbolaget igen. Torslanda Property är ett nytt men litet innehav i fonden. Det är ett litet före detta enfastighetsbolag med förhållandevis attraktiv värdering, som nu har expanderat sin portfölj. Vi har generellt också ökat våra positioner något i de större mer likvida fastighetsbolagen.

Konjunkturoron har lagt sig något, men vi har ändå valt att ligga kvar med en högre exponering än vanligt mot konjunkturokänsliga svenska hyresrätter, samhällsfastigheter, preferensaktier och D-aktier. Den pågående smittspridningen av Corona-viruset har gjort investerarna mer benägna att sälja exportföretag och köpa bolag med lokal europeisk exponering.

Vill du börja spara i Carnegie Fastighetsfond Norden eller några andra av våra fonder?
Bli kund och följ ditt sparande via Carnegie Fonder Online!

Mer om fonden

Fastighetsfond Norden A

Carnegie Fastighetsfond Norden finns också i andelsklasserna: B och C. Carnegie Fastighetsfond Norden investerar i fastighetsaktier på den nordiska aktiemarknaden. Vi investerar långsiktigt, huvudsakligen i renodlade fastighetsbolag där bolagen huvudsakligen...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Stora rabatter igen
Carnegie Fastighetsfond

Stora rabatter igen

Under oktober månad föll både fastighetsbolagen och börsen som helhet. Den gemensamma nämnaren var ökad oro för coronarelaterade problem efter snabbt ökande smittspridning igen. Kursfallen under månaden innebär att flera...

Jonas Andersson 5 november 2020
Revansch för fastighetsbolagen
Carnegie Fastighetsfond

Revansch för fastighetsbolagen

September månad blev en stor revansch för fastighetsbolagen som rusade på börsen medan börsens utveckling som helhet var mer blygsam. Som vi påpekade i förra månadsbrevet fanns flera ingredienser som...

Jonas Andersson 7 oktober 2020
Positivt sentiment i början av september
Carnegie Fastighetsfond

Positivt sentiment i början av september

Fastighetsbolagens rapportperiod för Q2 avslutades under den gångna månaden med några sena rapportörer. De bekräftade den positiva bilden från början av rapportsäsongen, med överlag resultat starkare än vi väntat oss....

Jonas Andersson 4 september 2020