Stäng
Språk
Meny

Fastighetsbolag får betalt för att låna pengar

Året har börjat avvaktande för fastighetsbolagen på börsen. Under januari månad var sektorn ner drygt fyra procent. Den underliggande fastighetsmarknaden i Sverige och Norden ser tvärt om stark ut. Inte minst Castellums rapport för det fjärde kvartalet, som släpptes i slutet av januari, pekar på det. Bolaget skrev upp fastighetsvärdet med tre procent, nettouthyrningen var mycket stark och bolaget har börjat återköpa aktier efter rapporten. Castellum brukar vara en bra indikator för hur resultaten kommer att se ut i kommande Q4-rapporter för övriga fastighetsbolag.

Vi kan heller inte låta bli att förundras över att fastighetsbolag numera kan få betalt för att låna pengar. Under månaden gav SBB ut ett företagscertifikat i euro med negativ ränta. Det handlar således om kort upplåning, begränsad volym och för det mesta måste bolagen ha en backup-kredit hos banken för det fall certifikatsmarknaden skulle bli dyrare eller tillfälligt försvinna. Backupfaciliteter kostar och brukar äta upp hela eller delar av den negativa räntan. Trots allt är det förstås positivt att fastighetsbolag kan finansiera sig så gynnsamt. Med tanke på att lånat kapital ofta utgör nästan halva balansräkningen i ett fastighetsbolag är låneräntan viktigare än för många andra bolag.

En annan positiv nyhet var att Fabege har hyrt ut 7 600 kvadratmeter kontor på Kungsgatan i centrala Stockholm till Convendum. Hyreskontraktet på 8 200 kronor per kvadratmeter var på en överraskande hög nivå och innebär att oron för sjunkande hyror i centrala Stockholm minskar. På nästan samma tema så har japanska Mitsubishi under månaden köpt en kontorsfastighet i centrala Stockholm av AFA. Priset ligger sannolikt runt 130 000 kronor per kvadratmeter. AFA säger att priset motsvarar marknadspriset just före Coronapandemins utbrott. Köparen säger att man räknar med en snabbare återhämtning för Stockholms kontorsmarknad jämfört med kontorsmarknaderna i andra europeiska huvudstäder. Som jämförelse kan nämnas att Hufvudstaden med uteslutande centrala fastigheter i Stockholm och Göteborg, på börsen handlas till ett implicit fastighetsvärde motsvarande knappt 90 000 kronor per kvadratmeter.

Fondens utveckling och förändring av innehav

Fonden sjönk med drygt 4 procent under januari. Bland våra innehav i portföljen har Bonava och Amasten gått bäst, medan Klövern och Fastpartner har gått sämst under månaden. Störst positivt bidrag till vår portfölj har också positionerna i Bonava och Amasten givit, medan positionerna i Klövern och Platzer har påverkat avkastningen mest negativt.

”Trots att Bonava förannonserat sitt starka resultat för det fjärde kvartalet lyckades de överraska positivt.”

Trots att Bonava förannonserat sitt starka resultat för det fjärde kvartalet lyckades de överraska positivt. Bland annat var det underliggande resultatet rensat för engångsposter starkare än väntat och utdelningen högre än väntat. Aktien fortsatte därför att gå starkt. Efter uppstället har vi passat på att minska vår exponering mot bolaget. Vi har även sålt hela vårt innehav i Offentliga hus till budkurs. Vad gäller Entra har vi minskat vår position markant. I stora stycken har vi sålt till nivåer över det högsta liggande budet (NOK 190 kronor, SBB). Efter att Balder nu ökat till över 25 procent i Entra och sagt att de liggande buden är för låga är vår bästa bedömning att bolaget inte kommer att köpas ut, utan fortsätta att vara noterat med Balder som ny huvudägare. Viss risk finns då att kursen kommer att parkera på nuvarande nivåer under lång tid.

I övrigt har vi ökat vår exponering mot Castellum något. De kan eventuellt få mer betalt för delar av sin logistikportfölj om budet på Entra faller och avtalet med Blackstone kan göras om. Vi har även ökat i SBB och Corem. Vad gäller Corem så ser vi en låg värdering, bra tillgångar och ett pliktbud som ger gratis golv på kursen några veckor till.

Mer om fonden

Carnegie Fastighetsfond Norden A

Carnegie Fastighetsfond Norden finns också i andelsklasserna: B och C. Carnegie Fastighetsfond Norden investerar i fastighetsaktier på den nordiska aktiemarknaden. Vi investerar långsiktigt, huvudsakligen i renodlade fastighetsbolag där bolagen huvudsakligen...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Konjunkturoro avlöser ränteoro
Carnegie Fastighetsfond

Konjunkturoro avlöser ränteoro

Under juli har fastighetsbolagen återhämtat sig något på börsen. Den främsta förklaringen till det är sjunkande långräntor. Den svenska tioåringen har sedan mitten på juni kommit ner från 2,0 procent...

Jonas Andersson 9 augusti 2022
Finansieringen i fortsatt fokus
Carnegie Fastighetsfond

Finansieringen i fortsatt fokus

Under första halvan av juni föll fastighetssektorn brant på börsen. Senaste veckorna har utvecklingen varit fortsatt volatil men riktningen har varit i huvudsak sidledes. Framför allt är det höga finansieringskostnader...

Jonas Andersson 4 juli 2022
Aktiemarknaden mer pessimistisk än fastighetsmarknaden
Carnegie Fastighetsfond

Aktiemarknaden mer pessimistisk än fastighetsmarknaden

Under inledningen av maj fortsatte fastighetssektorn ner på börsen, men återhämtade sig under slutet av månaden. Återhämtningen var sannolikt en funktion av fallande långräntor. Ränteuppgången kom av sig något, men...

Jonas Andersson 3 juni 2022