Stäng
Språk
Meny

Fastighetsbolag stärker sin finansiering

Efter en svag utveckling i juni stärktes såväl aktie- som räntemarknaderna under juli. Centralbankerna fortsatte med sina räntehöjningar, men marknaderna verkar nu mena att de kraftiga räntehöjningar vi ser kommer möjliggöra räntesänkningar redan nästa år i det fall konjunkturen tappar för mycket fart.

De bolag som släppt sina rapporter för årets andra kvartal har också givit stöd till en positiv utveckling. Generellt verkar efterfrågan ligga kvar på en hög nivå samtidigt som fler flaskhalsar i produktion och distribution ger med sig. Samtidigt oroar inte minst Europas stora gasberoende och vad strypta leveranser från Ryssland kan innebära. Konsumentförtroendet börjar också svikta, såväl i Europa som i USA.

Bland kvartalsrapporterna för fondens innehav kan nämnas ABB och Lifco. Siffrorna ifrån ABB var genomgående starka, i synnerhet den höga orderingången om 20 procent organisk tillväxt. Rörelsemarginalen prickade förväntningarna, drygt 15 procent justerat för engångseffekter. ABB rapporterade också att enheten Accelleron kommer att separatnoteras efter en spin-off. Verksamheten är inriktad på olika former av turboladdning. Åtgärden bör vara värdeskapande för aktieägarna och Accelleron blir i sig ett intressant investeringsobjekt. Lifco levererade som vanligt en bra rapport som lyckades överträffa förväntningarna. Vinsttillväxten uppgick till cirka 20 procent, nästan 10 procent högre än väntat.

Fondens fastighetsobligationer återhämtade sig under månaden efter en svag utveckling i juni. Marknaden börjar nu skilja på emittenterna. Hela sektorn hjälptes av Heimstaden Bostads annonserade återköp av hybridskuld om nominellt dryga 870 miljoner euro till en snittkurs på 75 procent, fullt uppbackade av existerande aktieägare som tillförde 650 miljoner euro. Även Heimstaden AB presenterade under månaden en transaktion där man säljer den fastighetsförvaltande organisationen till Bostad till en köpeskilling om cirka 3 miljarder kronor, vilket motsvarar Heimstaden AB:s seniora obligationsförfall under 2023 och 2024. Affärerna visar att det går att reducera skuldbördan även i dagens klimat.

 

 

 

Fler artiklar

Utbredd pessimism motiverar aktieköp

Utbredd pessimism motiverar aktieköp

Återgången till mer normala liv efter pandemin fortsätter att skapa tillväxt i världsekonomin. Å andra sidan hämmar Kinas nedstängningar och kriget i Ukraina utbudet av varor och indirekt även efterfrågan....

John Strömgren 3 juni 2022
Ytterligare ett bra år
Carnegie Strategifond

Ytterligare ett bra år

Trots illavarslande rapporter om Omikronvariantens smittspridning, signaler från den amerikanska centralbanken, FED, att räntehöjningar blir aktuella under 2022 och rekordhöga energipriser i Europa hade risktillgångar en stark månad. Aktiepriserna fortsatte...

John Strömgren 4 januari 2022
Försiktigare offensiv

Försiktigare offensiv

Återhämtningen i ekonomin och på aktiemarknaderna fortsatte i november även om rapporter om högre inflation än förväntat väcker oro. Det främst prisökningar på varaktiga varor som driver på. Det finns...

John Strömgren 6 december 2021