Stäng

Fastighetsbolagen fortsätter leverera starka kvartalsrapporter

De flesta fastighetsbolag rapporterade sina Q1-resultat i april, men en del eftersläntrare levererade resultatet i maj.

Bilden var densamma; för fastigheter med handel och hotell var värdeutvecklingen negativ medan för övriga segment rapporterades värdeökningar. Värdenedskrivningar kommer sannolikt att komma i alla fastighetssegment senare i år, utom för bostadshyresrätter.

Vi har dock blivit mer positiva och räknar med mindre värdefall än för en månad sedan. Framförallt har det faktiskt gjorts fastighetsaffärer på bra nivåer den senaste tiden, till exempel har SBB lyckats sälja flera fastigheter över bokfört värde till bland annat Castellum. Med tanke på det, ser sektorn billig ut.

Insidermisstankar i sektorn

Sektorn har under månaden drabbats av två misstänkta insiderfall. Först misstänktes Ilija Batljan, huvudägare och VD för Samhällsbyggnadsbolaget, för insiderbrott.  Förundersökningen lades dock ner. Misstankarna relaterade till budet på Hemfosa förra året.

Kort därefter häktades både Finanschef och Ekonomidirektör i Balder misstänkta för insiderbrott. Denna misstanke verkar relatera till vinstvarningen och nyemissionen tidigare i år i Collector, där Balder är huvudägare.

Även om förundersökningen mot Ilija Batljan har lagts ner och sannolikheten är låg att det blir en fällande dom för de misstänkta i Balders ledning, kvarstår ändå en dålig eftersmak.

Tillsvidare har vi valt att inte ändra vårt innehav i Balder. För sektorn är det såklart negativt att misstankar om insiderbrott förekommer. Förhoppningsvis kan EBM:s agerande leda till en ännu mer stringent hantering av insiderinformation bland fastighetsbolagens nyckelpersoner.

Carnegie Fastighetsfond Nordens utveckling och förändring av innehav

Börsen har fortsatt att behandla fastighetsaktier något styvmoderligt den senaste tiden, så återhämtningen har varit något svagare än för börsen som helhet. Carnegie Fastighetsfond Norden är upp 1,5 procent under månaden. Vi ligger kvar med en något större andel än normalt av konjunkturokänsliga svenska hyresrätter, samhällsfastigheter, preferensaktier och D-aktier.

”Störst positivt bidrag till vår portfölj har positionerna i Klövern och Sagax givit”

Bland våra innehav i portföljen har Selvaag och Catena gått bäst medan Bonava och Kungsleden har gått sämst under månaden. Störst positivt bidrag till vår portfölj har positionerna i Klövern och Sagax givit, medan positionerna i Kungsleden och FastPartner har påverkat avkastningen mest negativt.

De större portföljförändringarna vi gjort under månaden är att vi köpt mer i SBB efter den senaste sättningen. Vi har även köpt mer i Cibus (ABB). Vi har sålt hela vårt innehav i Norwegian Property. Relaterat till kursutveckling har vår andel i Klövern och Sagax ökat något medan positionen i Kungsleden minskat något.

Mer om fonden

Fastighetsfond Norden A

Carnegie Fastighetsfond Norden finns också i andelsklasserna: B och C. Carnegie Fastighetsfond Norden investerar i fastighetsaktier på den nordiska aktiemarknaden. Vi investerar långsiktigt, huvudsakligen i renodlade fastighetsbolag där bolagen huvudsakligen...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Positiva tongångar i Båstad
Carnegie Fastighetsfond

Positiva tongångar i Båstad

Vi deltog som vanligt vid kapitalmarknadsdagarna i Båstad i juli, som i år utspelade sig på nätet. Givet coronapandemin var tongångarna från de medverkande fastighetsbolagen förvånansvärt positiva. Atrium Ljungbergs VD...

Jonas Andersson 3 augusti 2020
Fastigheter säljs till högre pris än väntat
Carnegie Fastighetsfond

Fastigheter säljs till högre pris än väntat

Den största nyheten under månaden var att fastighetsaffären mellan SBB (säljare) och Nyfosa (köpare) som tidigare blev avblåst på grund av coronapandemin, nu blev av. Fastigheterna i affären, värderade till...

Jonas Andersson 6 juli 2020
Starka kvartalsrapporter från fastighetsbolagen
Carnegie Fastighetsfond

Starka kvartalsrapporter från fastighetsbolagen

De flesta av fastighetsbolagen har under april presenterat sina resultat för årets första kvartal. Som vi förutspådde i förra månadsbrevet rapporterade lejonparten av fastighetsbolagen bra resultat och stigande fastighetsvärden, trots...

Jonas Andersson 5 maj 2020