Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Marknadskommentar

FEBRUARI 2024

Februari blev en stark börsmånad. Den amerikanska börsen steg med 5,2 procent i lokal valuta och den svenska med 3,8 procent. Fastighetsindex utvecklades betydligt sämre än börsen som helhet, indexet sjönk med 7,4 procent. De långa räntorna fortsatte upp under månaden. Den svenska tioåringen steg med 0,3 procentenheter och den amerikanska med 0,4 procentenheter.

MÅNADENS SPANINGAR

1. Är vårt vatten för billigt? Det finns stora investeringsbehov avseende infrastrukturen kring svensk vattenförsörjning. Frågan är hur det ska finansieras då många kommuner redan brottas med en ansträngd ekonomi. I Carnegie Obligationsfond är Kommuninvest en av de emittenter vi lånar ut mest pengar till. Ungefär hälften av de obligationer vi äger i Kommuninvest är gröna och en verksamhet detta kapital kan användas till är kopplade till vattenhantering. Sen kanske vi som konsumenter måste lägga lite mer pengar på vårt vatten i stället för att se det som en resurs som vi knappt reflekterar över. Ställ det exempelvis mot valfri streamingtjänst och det är nog högre prioritet på att vi fortsätter att ha access till kranvatten. 

2. När man läser om den starka amerikanska börsuppgången driven av de så kallade ”magnificent seven” påpekas det ofta att index exkluderat dessa gått klart svagare och att uppgången är smal, dvs driven av ett fåtal innehav. Det stämmer att dessa aktier med Nvidia i spetsen, drivit index kraftigt uppåt, det är också så att de 10 största aktierna på USA börsen utgör en historiskt stor andel av S&P 500 index. Men det man också bör reflektera över är att de 10 största aktierna utgör ca 35% av S&P medan de 10 största aktierna i nästan alla europeiska länder utgör mycket mer än så i sina respektive breda index för landet. T ex så utgör de 10 största aktierna i Danmark respektive Norge runt 80% av sina lokala index, men även i Frankrike, Tyskland och Schweiz ser vi en koncentration där de 10 största aktierna utgör ca 55-65 procent av sina lokala index.  Slutsatsen blir att man måste vara medveten att de flesta länders index är väldigt kraftigt påverkade av ett fåtal aktiers utveckling. 

3. Optimismen spirar på världens aktiemarknader. Vi ser nya högsta nivåer på marknader som USA, Japan och Sverige. Marknaden förväntar sig räntesänkningar från Fed under året, men det är främst positiva vinstrevideringar som just nu ger extra stöd åt uppgången. För S&P 500 är det +11 procent vinsttillväxt för 2024 och +13 procent för 2025.