Stäng
Språk
Meny

Fed ”framtung” i sin räntehöjningscykel

Många av världens aktiemarknader uppvisade en stark utveckling under månaden. Globalt index (MSCI world) steg med 8 procent och den amerikanska marknaden (S&P500) med 9 procent. Nedstängningar och nolltolerans mot covid-19, fastighetskris i kombination med USA:s tuffare tonläge mot kinesiska företag gällande insyn, håller tillbaka den kinesiska aktiemarknaden, som var ner med 7 procent under juli.

Inflationen har gått från att vara ”övergående” till att nu bli ett allt större orosmoment. De amerikanska inflationssiffrorna som släpptes under månaden överraskade på uppsidan. Inflationen steg till 9,1 procent i årstakt jämfört med 8,6 procent i maj. Ökningstakten var större än vad marknaden hade förväntat sig. Även den svenska inflationen är stark och landade på 8,5 procent i juni (KPIF). Fed höjde som väntat räntan med ytterligare 75 punkter under julimötet. I och med höjningen ligger nu styrräntan på 2,25-2,5 procent, vilket är den nivån som på lång sikt är att betrakta som en neutral ränta. Kommande räntehöjningar kommer enligt Powell att bero på utfallen i den ekonomiska statistiken. Fed har agerat som de kommunicerat och varit ”framtung” i sin räntehöjningscykel för att bekämpa inflation. De snabba räntehöjningarna har medfört att marknaden redan börjat prisa in en första räntesänkning innan sommaren nästa år.

Inköpschefsindexen för den amerikanska verkstadssektorn visar fortfarande på tillväxt. ISM inköpschefsindex har fallit från 55,4 till 52,8 på tre månader. Det är den lägsta nivån på två år. De europeiska inköpscheferna är dock än mer pessimistiska. PMI för eurozonen föll från 52,1 i juni till 49,8 i juli, och är därmed strax under 50-nivån som indikerar en inbromsning i ekonomin.

Hur de finansiella marknaderna kommer att utvecklas i det korta perspektivet kommer till stor del avgöras av inflationsstatistiken och dess utfall. Det finns en påtaglig nervositet i marknaden och efter rapportperiodens slut kommer fokus att riktas mot makrostatistiken då investerare försöker hitta ledtrådar och datapunkter som ger en indikation på vart ekonomin är på väg.

Fler artiklar

Hur kommer säkerhetspolitiken att se ut framöver?

Hur kommer säkerhetspolitiken att se ut framöver?

Februari 2022 – och det är krig i Europa. Det har varit omtumlande veckor och volatiliteten på de finansiella marknaderna har varit hög. Krig medför alltid mänskligt lidande och Rysslands...

Magnus Gustafsson 7 mars 2022
Volatiliteten är tillbaka

Volatiliteten är tillbaka

Volatiliteten är tillbaka. Turbulensen på världens aktiemarknader är troligtvis här för att stanna. Coronaviruset har åter muterat och den nya omikron-varianten verkar ha fått fäste och sprider sig nu snabbt...

Magnus Gustafsson 6 december 2021
Aktiemarknaden når nya ”all-time high” i en allt högre frekvens

Aktiemarknaden når nya ”all-time high” i en allt högre frekvens

Aktiemarknaden visade åter styrka och återhämtade stora delar av tappet från föregående månad. Riskaptiten återvände och bolagens starka kvartalsrapporter gav stöd. De flesta av världens börser uppvisade starka indexuppgångar under...

Magnus Gustafsson 3 november 2021