Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hållbarhet

Fem anledningar att äga Atrium Ljungberg

Det börjar närma sig 30 år sedan som LjungbergGruppen och Atrium Fastigheter valde att gå samman och bilda Atrium Ljungberg. Sedan dess har bolaget byggt upp betydande värde genom att skapa attraktiva och hållbara stadsmiljöer där människor vill leva, arbeta och vistas, idag och i framtiden. Bolagets vision är ”Alla vill leva i vår stad” och Carnegie Fonder har varit och är med som långsiktig engagerad ägare för att fortsatt leda Atrium Ljungberg i rätt riktning.

Den 21 mars 2024 ägde Atrium Ljungbergs årsstämma rum och Anna Strömberg, förvaltare av Carnegie All Cap samt hållbarhetsansvarig, var på plats i egenskap av att sitta i valberedningen och att Carnegie Fonder är femte största ägare i bolaget.

Varför äga aktien kan man undra? Anledningarna är många, här nämner vi några.

Anna Strömberg, förvaltare av Carnegie All Cap och hållbarhetsansvarig

1. Långsiktig ledning och huvudägare

Bolagsstyrning är självklart en hjärtefråga för Carnegie Fonder när det kommer till huruvida ett företag ses som attraktivt eller inte. Med en historik inom företaget, som ekonomichef och CFO, axlar Annica Ånäs sedan åtta år tillbaka vd-rollen med bravur med samhället, kunder, leverantörer, medarbetare och miljön i åtanke. Nyligen rankades hon som en av näringslivets mäktigaste kvinnor i Dagens Industri, och den mäktigaste kvinnan i fastighetsbranschen.

Annica Ånäs. vd Atrium Ljungberg. Foto: Christoffer Edling

Långsiktiga ägare är också av vikt. Sedan LjungbergGruppen och Atrium Fastigheter slogs ihop 2006 har familjen Ljungberg varit huvudägare, tillsammans med Konsumentföreningen.

I långt över tio år har även Carnegie Fonder varit huvudägare i Atrium Ljungberg (idag femte största). Aktien återfinns i flera av våra fonder:

Och sedan många år tillbaka sitter vi också med i valberedningen. Ett av flera fokusområden för oss är likställa styrelseledamöternas och ledningens intressen med aktieägarnas. Det gör vi genom att förespråka att såväl styrelseledamöter som ledning har ett aktieägande, något som Atrium Ljungberg uppfyller.

2. Långsiktig affärsmodell

Hållbar stadsutveckling är en central del av Atrium Ljungbergs arbete med fokus på att äga, förvalta och utveckla fastigheter på ett ansvarfullt sätt. Befintliga projektportfölj möjliggör framtida investeringar motsvarande cirka 40 miljarder kronor.

Bolaget fokuserar på att skapa attraktiva platser i storstadsregioner genom att kombinera moderna inslag med kulturhistoriska kvaliteter. I Stockholm är detta tydligt om man är på besök i till exempel Sickla, Slakthusområdet och det omdebatterade projektet Slussen som är under uppbyggnad. I det sist nämnda ska Atrium Ljungberg (så småningom i alla fall, det känns som bygget har pågått i en evighet) sätta pricken över i:et och fylla Slussen med bland annat butiker, restauranger och service.

”Atrium Ljungbergs övergripande affärsmål inkluderar lönsamhet, långsiktig stabilitet och hållbart företagande. Till exempel strävar de efter att vara klimatneutrala 2030 och har tydliga mål för minskat koldioxidutsläpp. Engagemanget inom cirkulär ekonomi och energieffektivisering imponerar på oss. Vid årsstämman berättade vd Annica Ånäs bland annat om hur de återvinner tegelstenar och bygger stommar i trä,” säger Anna Strömberg.

Vd Annica Ånäs visar en modell de har på huvudkontoret

Dessutom har EU även ett nytt regelverk på gång, med syfte att förbättra fastigheters energiprestanda. Detta kan dels innebära stora kostnader för fastighetsbolag, dels påverka fastighetsvärdet.

”Exakta detaljer i regelverket väntar på att fastställas, men Atrium Ljungberg tycks vara väl positionerade då en mycket liten andel av portföljen tillhör de två lägsta energiklasserna (F och G). Den största delen tillhör i stället ge två högsta klasserna (A och B)”, säger Martina Falkenberg, hållbarhetsanalytiker på Carnegie Fonder.

Martina Falkenberg, hållbarhetsanalytiker

3. långisktig Innovationskultur

Just nu pågår en rad stadsutvecklingsprojekt inom Atrium Ljungberg och en byggsten för varje projekt är att utforska nya lösningar för att lyckas möta förväntningar som arbetande, boende, besökare och vi som investerare har. Platser som skapas måste vara trygga, attraktiva och hållbara, både socialt och ekonomiskt.

Stockholm Wood City – världens största stadsbyggnadsprojekt i trä – står Atrium Ljungberg bakom och ligger till grund för att bolaget i mars 2024 utsågs till ett av världens mest innovativa företag av det amerikanska magasinet Fast Company. Första spadtaget planeras att tas 2025 i Sickla, strax utanför Stockholm. Projektet sträcker sig över 250 000 kvadratmeter. Och inte nog med det, med en beräknad investeringsvolym om 14 miljarder kronor är Stockholm Wood City dessutom ett av de största pågående investeringsprojekten i grön omställning i Europa.

”Urbaninseringtrenden är ju så stark och går inte att hindra. Då måste vi bygga staden och göra saker på ett nytt sätt. En del i det här att bygga en stadsdel med trästomme”, säger vd Annica Ånäs i en intervju i Tv4 den 20 mars 2024.

Området ska erbjuda en pulserande, urban miljö med en mix av arbetsplatser, bostäder, restauranger och butiker. Därtill har träbyggnader många fördelar. Forskning visar att träbyggnader bättrar luftkvalitet, minskar stress, ökar produktiviteten och lagrar koldioxid under hela tiden de är i bruk. Projektet innebär också andra miljövinster, såsom att minimera klimatpåverkan genom egenproducerad, lagrad och delad energi samt satsa på resurseffektiva byggmetoder och cirkulära materialflöden.

Stockholm Wood City, världens största stadsbyggnadsprojekt i trä. Foto: Atrium Ljungberg

4. LåNGSIKTIG UPPLÅNING

Atrium Ljungberg bygger ut storstäder i nya trygga miljöer genom en långsiktig tillväxtplan. Detta möjliggörs av en defensiv upplåning på långa löptider och ett konservativt risktagande jämfört med många branschkollegor.

Förutom att hållbarhetsarbetet är kopplat till affär och strategi, så är det även länkat till finansiering genom gröna och hållbarhetslänkade lån och obligationer. Atrium Ljungberg emitterade sina första gröna obligationer 2017 och har även utfärdat hållbarhetslänkade obligationer som första fastighetsbolag i Norden.

”Vi har skapat ”Vår stad-index”. Det är spännande och något jag hoppas andra fastighetsbolag också ska jobba tillsammans med oss. Vi har 21 KPI:er som vi har för att ”staden” ska vara attraktiv och trygg. En KPI kan till exempel vara inga brott i en stad. Det handlar om gröna delar, levande bottenvåningar och så vidare. Och där har vi emitterat en grön obligation. Vi lånar pengar på att vi följer det här indexet och når vi inte vårt mål inom ett visst tidsspann så får vi en högre räntekostnad. Det är ett intressant sätt att jobba på, för det blir så verkligt för hela organisationen,” säger Annica Ånäs i Tv4.

Atrium Ljungberg måste därmed nå målet, annars kostar det dem pengar. Denna form av finansiering var ännu en bidragande faktor till att bolaget fick utmärkelsen som ett av världens mest innovativa bolag.

Genom sitt engagemang för hållbarhet blir Atrium Ljungberg attraktivt för investerare, kunder och samhället, samtidigt som de säkerställer långsiktig lönsamhet.

5. Långsiktig avkastning

Över lång tid har Atrium Ljungberg levererat en bra avkastning och bolaget är välskött. Deras utvecklingsportfölj har dessutom stor potential som inte är reflekterad i dagens aktiekurs. Ser vi till utdelningen har denna varit stabil, sedan börsintroduktionen 1994 har utdelningen kr/aktie aldrig sänkts. Förrän i år.

Carnegie Fastighetsfonds förvaltare Jonas Andersson kommentarer:

”Givet kapitalbehovet för utvecklingsprojekten tycker jag att beslutet att sänka utdelningen var vist. Det är även ett ansvarsfullt agerande i och med att räntekostnader, som varit låga på grund av lång upplåning succesivt förfaller och dessa kommer omfinansieras på högre nivåer. Jag tror det lär krävas en del fastighetsförsäljningar framöver också. Just nu är aktiemarknaden njugg till handelsfastigheter och kontor i centrala Stockholm och aktien laggar därför fastighetsindex lite i år. Jag är inte fullt lika skeptisk och ser bra potential för bolaget på lite längre sikt.”

Jonas Andersson, förvaltare av Carnegie Fastighetsfond Norden

Läs mer om atrium ljungberg

Vd Annica Ånäs i Tv4 20 mars 2024. ”Hon är fastighetsbranschens mäktigaste kvinna”