Stäng

Fem av våra 15 hållbarhetschefer

Aktiv förvaltning och långsiktighet har genomsyrat våra investeringar ända sedan starten 1988. Samma begrepp utgör också grunden för vårt hållbarhetsarbete. Så här arbetar vi:

Stolta signatärer av FN Global Compact

Carnegie Fonder har skrivit under FN Global Compacts tio principer om hur företag ska agera i frågor om mänskliga rättigheter, miljöhänsyn, social hänsyn och antikorruption. Därmed ställer vi samma krav på oss själva som på samtliga företag som våra fonder investerar i. En självklarhet, tycker vi.

Vi arbetar aktivt med att fler företag ska skriva under FN Global Compact, vilket flera av våra 25 ryska innehav gjorde 2019, däribland storbolag som LSR, NLMK och Inter RAO med sammantaget drygt 150 000 medarbetare.

Läs mer under Åtaganden och samarbeten!

”När vi 2017 började lyfta Global Compact med ryska bolag på allvar hade de flesta inte ens hört talas om det. Vi brukar presentera Global Compact som en global code of conduct med fokus på ESG-frågor, det vill säga environment, sociala frågor och governance. I Ryssland är code of conducts på det området något av en bristvara, så responsen har varit väldigt uppskattande. Det senaste året har fem av våra innehav skrivit under, och vi vet att ytterligare två är på gång.” – Karin Fries, Rysslandsförvaltare.


15 hållbarhetschefer

Vi har inte en hållbarhetsansvarig, vi har 15. Det är fondernas förvaltare. Som förvaltare är de ansvariga för fonderna, och därmed är de också ansvariga för fondernas hållbarhetsarbete. Så klart. Som stöd i sitt hållbarhetsarbete har förvaltarna Carnegie Fonders råd för ansvarsfulla investeringar, med vår vd som ordförande och representanter från flera delar av bolaget.

Läs mer under Rådet för ansvarsfulla investeringar!

”Ta till exempel Holmen, ett av mina absoluta favoritbolag. Det finns en fantastisk potential i Holmens skogsfastigheter, där man upptäcker allt fler användningsområden som biobränsle och som alternativ till plast. Klimatförändringarna gör att skogen växer snabbare, men samtidigt ökar risken för nya skadedjur. Det är också troligt att Holmens utsläpp från bruken kommer att beskattas hårdare i framtiden.” – Simon Blecher, Sverigeförvaltare


Tänka fritt är stort, tänka rätt är större

Men vad är rätt? Världen utvecklas snabbt och utmaningarna förändras. För att hänga med utbildar sig våra förvaltare kontinuerligt i hållbarhetsfrågor, bland annat genom PRI Academy. Det är kurser som anordnas av PRI, Principles of Responsible Investments, världens största organisation för ansvarsfulla investerare som vi är medlemmar i.

Läs mer under Utbildning och incitament!

”Ett annat exempel är norska bolaget Tomra som utvecklar och tillverkar återvinnings- och sorteringsmaskiner. Deras verksamhet ligger helt rätt i tiden ur ett hållbarhetsperspektiv med fokus på den cirkulära ekonomin.” – Mikael Engvall, ränteförvaltare


Petiga och kräsna, vi? Det kan du fethaja

Om du absolut vill ha en indexfond kan du sluta läsa här, för vi investerar inte i vilka bolag som helst. De företag vi investerar i ska vara lönsamma, stabila, välskötta och långsiktiga i allt de gör. Vi ratar vapen, alkohol, tobak och företag som inte följer FN Global Compacts tio principer.

Läs mer under Screening och sektorexkludering!

”Novatek utvinner och säljer naturgas, vilket är det renaste fossila bränslet. Bolaget har alltid drivit en aktiv miljöpolitik och vid ett flertal tillfällen vunnit Rysslands stora miljöpris. Bolaget är listat i London och med FTSE4Good. Bolaget strävar efter att reducera sina utsläpp och använder all tillgänglig teknik för att få ner utsläppen. Bolaget är stolta över att de inte påverkar den biologiska mångfalden i de områden de verkar i.” – Fredrik Colliander, Rysslandsförvaltare


Ingen investering utan hållbarhetsanalys

Ingen aktiv förvaltning utan analys, och ingen analys utan hållbarhetsperspektiv. Vi har utvecklat ett eget verktyg för hållbarhetsanalys – CF THOR – som appliceras på samtliga bolag vi tittar på. Här kontrolleras totalt 100 parametrar, från koldioxidutsläpp och styrelsesammansättning till underleverantörer och avfallshantering.

Läs mer under Egen analys – CF THOR!

”Castellum är ett exempel på ett bolag som vi definierat som ett grönt bolag. Det rankas som nummer ett i världen på hållbarhet av fastighetsbranschens Global Real Estate Sustainability Benchmark, GRESB. Castellum har högt ställda mål vad gäller hållbarhet men också ett gediget och ambitiöst arbete för att nå dessa. Några exempel är att de ska vara 100 procent klimatneutrala till 2030.” – Mona Stenmark, ränteförvaltare


We come in peace

Vi investerar i bolag vi gillar, och vi gör det långsiktigt. Därför är vi väldigt engagerade i bolagens utveckling, inte minst genom det som kallas proaktiva dialoger och arbete i valberedningar.

Läs mer under Ägarengagemang!

”Vi ser att hållbara investeringar ökar och som exempel så emitterade Stora Enso nyligen så kallade gröna obligationer för hela 6 miljarder kronor. Kapitalet går till hållbara ändamål och marknaden visade stort intresse för den obligationen.” – Maria Andersson, ränteförvaltare


Vill du veta mer om vårt arbete med ansvarsfulla investeringar? Kontakta oss!

Fler artiklar

Karantän och tester – så agerar Carnegie Fonder i coronakrisen

Karantän och tester – så agerar Carnegie Fonder i coronakrisen

Coronakrisen kräver innovation och anpassningsförmåga. Carnegie Fonder har vidtagit ett flertal åtgärder för att säkerställa verksamheten, skriver vd Hans Hedström. När det i februari stod klart att coronaviruset fått fäste...

Hans Hedström 27 maj 2020
Världens tio bästa börser

Världens tio bästa börser

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning – men den visar exakt vad du hade kunnat få om du börjat spara i tid. Var skulle man då ha investerat...

Erik Amcoff 30 april 2020
7 risker att hålla koll på

7 risker att hålla koll på

Finansmarknaden är full av fantastiska möjligheter, och alla som sparar långsiktigt har goda möjligheter att få en god avkastning. Men det finns också risker. Vissa måste du ta, andra bör...

Erik Amcoff 28 april 2020