Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie All Cap, Hållbarhet

Fem frågor får svar av Carnegie All Caps Anna Strömberg

Senaste året har varit utmanande. Höga räntor. Minskad riskaptit. Geopolitiska oroligheter. Då finns det anledning att arbeta långsiktigt och investera i bolag med affärsmodeller som är hållbara och beprövade. Anna Strömberg, hållbarhetschef och förvaltare av Carnegie All Cap, svarar nedan på fem relevanta frågor.

1. Vad är ett bra bolag?

När vi tittar på möjliga investeringar vill vi att ett bolag ska uppfylla en rad kriterier för att platsa i portföljen. Oavsett storlek på företaget är det viktigt att det har en stark marknadsposition. Många svenska bolag är världsledande, ta till exempel Atlas Copco och Volvo som båda är innehav i Carnegie All Cap.

Därtill gillar vi höga marginaler, låg skuldsättning och starka kassaflöden, antingen för att stödja tillväxtresan alternativt föra att generera bra avkastning till aktieägarna genom utdelning.

Carnegie Fonder arbetar långsiktigt och eftersom våra portföljer är koncentrerade kan vi arbeta i nära dialog med alla våra innehav i såväl hållbarhetsrelaterade som rent finansiella frågor. Det här har varit Carnegie Fonders melodi sedan starten 1988 och man har haft G:et, governance, i fokus långt innan ESG ens fanns som begrepp.

Governance handlar om sätt att påverka företagen, hur verksamheter bedrivs, vilka styrelser och ledningar de har. Ett bra bolag har en ägarstyrning vi kan lita på, som är transparent, som är ansvarstagande och som är rättvis. För oss är god governance det allra viktigaste och en förutsättning för en god företagsutveckling.

Genom djup kunskap, erfarenhet, långsiktighet, egen hållbarhetsanalys och närhet till bolag verkar vi för att göra bra bolag bättre.

2. Hållbarhet är viktigt för Carnegie Fonder och Carnegie All cap. på vilket sätt?

Vi kan under de senaste åren blicka tillbaka på en rad regelverk som antagits och tagit över begreppet hållbarhet. Men för mig är ett hållbart bolag mer än så och betydligt bredare än förhoppningsbolag med ny innovation och clean tech som klassas som hållbara.

På Carnegie Fonder pratar vi om framtidssäkrade investeringar. Många av bolagen som kommer att vara viktigast för omställningen har funnits i 100 år och kommer att finnas i 100 år till. ”Gamla” affärsmodeller är ofta beprövade och hållbara, annars hade de inte blivit just gamla. Dessutom ser vi en lägre risk i den här typen av bolag eftersom lösningarna till stora delar bygger på gammal teknologi.

Ett bra exempel är ABB som inte bara gynnas av den starka elektrifieringstrenden utan också ser över affärsområdena och renodlar affären, har en stark finansiell ställning med en nettokassa som kommer aktieägarna till godo genom utdelningar och återköp.

3. VILKEN FINANSIELL PROFIL KAN MAN VÄNTA SIG AV BOLAGEN I CARNEGIE ALL CAP?

Många av våra fonder har ett stort värdefokus. Förenklat kan man säga att Carnegie All Cap är en fond med värdefokuserad kvalitetsförvaltning. Vi har mer fokus på lönsam tillväxt än själva multipeln, men med det sagt vill vi inte ha en fond med övervärderade förhoppningsbolag.

Vi har en förkärlek till mogna, beprövade affärsmodeller och är försiktiga med ny teknologi och finansiell risk. Ett exempel bland de större bolagen är Alfa Laval som har en betydligt lägre multipel än många andra bolag med tydlig hållbarhetsvinkel, men som med sina produkter är en tydlig vinnare både tillväxt- och lönsamhetsmässigt.

Ett annat exempel bland de mindre bolagen är Atrium Ljungberg som genom en långsiktig tillväxtplan bygger ut Stockholm i nya hållbara trygga miljöer. Detta möjliggörs av en defensiv upplåning på långa löptider och ett konservativt risktagande jämfört med många branschkollegor.

4. 2023 var ETT TUFFT BÖRSÅR. HUR anpassades PORTFÖLJEN?

Högre långränta och minskad riskaptit har slagit hårt mot småbolag och bolag med tillväxtprofil. Vi har minskat andelen i den typen av bolag och har i stället en högre andel defensiva bolag så som Astra, Essity, Sobi, Tobii Dynavox samt Elekta och Getinge inom medicinteknik.

Dessutom har bolag med högre avkastning på kapitalet, höga marginaler och som är marknadsledande i sin bransch också en tendens att klara sig bättre i ett sämre konjunkturellt klimat och det är en typ av bolag som vi generellt letar efter.

Ett bolag som de senaste åren genomgått en kraftigt förbättrad lönsamhetsprofil är Volvo som under senare år substantiellt höjt sin lägsta nivå på marginaler och avkastning på kapital. Dessutom är Volvo en tydlig vinnare och ledare inom elektrifiering av tunga fordon. Volvo är en av fondens största innehav. Det är ett klassiskt industribolag som bildades för över 100 år sedan som ett dotterbolag till svenska kullagerfabriken (numera SKF). Det var då en värdedrivare som idag står på egna ben med ett betydligt större marknadsvärde än den gamla ägaren SKF.

Det är ett gott exempel på framtidssäkrad, hållbar och långsiktigt värdeskapare – allt som Carnegie Fonder står för.

5. vad tror du om 2024?

2022 chockades marknaden av inflationen och 2023 frågade vi oss hur mycket ränta vi klarar av. 2024 kommer bli året då vi får svaret på det. Vi kan konstatera att marknaden tror på en mjuklandning som går hand i hand med kraftiga räntesänkningar. Troligtvis kommer vi i närtid få många tillfällen att tveka på den grundsynen. Därför är det extra viktigt att välja starka bolag i portföljen med stabil marknadsposition, förmåga att höja sina priser och som med god kassaflödesgenerering och avkastning på kapitalet kan finansiera sin verksamhet.