Stäng
Språk
Meny

Fin utveckling i norska B2

Februari blev en utmanande månad för världens tillväxtmarknader. Parallellt med stigande amerikanska långräntor ökade riskaversionen och vi såg kreditmarginaler för obligationer på tillväxtmarknader gå isär. Detta kom efter en längre period med god riskaptit och det är egentligen ganska naturligt att vi får en korrigering i såväl aktie- som kreditmarknaden. Carnegie Emerging Market Corporate Bond gick ned med 0,50 procent under februari.

B2 Holding som köper skuldportföljer i framförallt Östeuropa är ett bolag som vi haft exponering mot ända sedan de initialt tog in pengar i obligationsmarknaden i slutet av 2015. Bolaget betalade då närmare 8 procent för sin då femåriga upplåning. Detta tyckte vi var bra betalt och B2 Holding var på den tiden en mindre och relativt okänd aktör i marknaden. Sedan dess har bolaget blivit allt större och i ett par omgångar inhämtat mer kapital för att finansiera fortsatta portföljköp.

B2 Holding, vars aktie är listad i Oslo, kan mycket väl vara en kandidat för att på sikt få officiellt kreditbetyg och marknaden har också successivt prisat in en allt lägre risk i bolaget. Under februari minskade vi en del av vår exponering mot bolaget då vi sålde av i deras första obligation som nu, med kort tid kvar till en förmodad förtida inlösen, handlas till ca 2 procent i yield. Vi har dock fortsatt exponering mot bolaget genom längre krediter som alltjämt betalar relativt bra. Deras obligation med förfall 2022 ger oss ca 4 procent omräknat till svenska kronor.

I skuggan av den överlag något svagare marknaden så ställdes priset på Vostok New Ventures upp efter en stark rapport för 2017. Investmentbolaget, som är ett av våra större innehav i portföljen, gynnades av en stark utveckling för ryska Avito som under januari i år även betalat en större utdelning till Vostok.

Carnegie Emerging Markets Corporate Bond har en bred exponering mot såväl Investment Grade som High Yield och även en god geografisk spridning och förhållandevis låg ränterisk. Innehaven valutasäkras för att ytterligare dra ner volatiliteten i den samlade portföljen.

 

 

Fler artiklar

Ökat utbud av emissioner

Ökat utbud av emissioner

Den positiva utvecklingen för företagsobligationer på världens tillväxtmarknader fortsatte även under april. Under månaden var det även ordentlig fart avseende nyemissioner och preliminära siffror indikerar att vi fick ett nytt...

Mikael Engvall 1 maj 2019
Vi ökar i uppgraderat Alrosa

Vi ökar i uppgraderat Alrosa

Även under mars månad fortsatte vi att se inflöden till företagsobligationer på världens tillväxtmarknader vilket gav fortsatt stöd till marknaden. Även om aktivitetsnivån i primärmarknaden kommit igång ligger den emitterade...

Mona Stenmark 4 april 2019
Stark utveckling i Latinamerika

Stark utveckling i Latinamerika

Inflöden har fortsatt till företagsobligationer på tillväxtmarknader och vi noterade en förhållandevis stabil utveckling avseende kreditspreadar. Amerikanska långräntor steg samtidigt mot slutet av månaden efter stark BNP-statistik. Den annars något...

Mona Stenmark 4 mars 2019