Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Multi, Carnegie Total

Finansiella marknaderna andas optimism…

Året startade med ett rally på världens aktiemarknader. Riskaptiten återvände och det var främst tecken på förbättring i konjunkturen som fick fart på världens finansmarknader under januari. Även bolagsrapporterna har gett stöd och det var många av förra årets förloraraktier som i stor utsträckning utvecklats väl i början på året. Dessutom utvecklades företagskrediter starkt under månaden.

Amerikanska centralbanken höjde som väntat räntan med 25 punkter till 4,5 – 4,75 procent. Det är den åttonde raka räntehöjningen i rad från Fed. Centralbankschefen Jerome Powell medger att inflationstrycket har lättat men underströk att man ännu inte fått bukt med inflationen. Fed är tydliga med att de kommer fortsätta att höja räntan. Fed vill definitivt försöka stävja och skjuta upp marknadens förväntningar om räntesänkningar så länge som det går.

Den amerikanska arbetsmarknaden är fortfarande stark trots aggressiva räntehöjningar. Det finns dock begynnande tecken på att det är på väg att ändras. En rad tech-jättar har kommunicerat stora personalneddragningar och det finns tecken på att hushållen börjar dra ner på konsumtionen.

Svensk industri-PMI steg från 45,9 till 46,8 i januari. Det är första gången på elva månader som indexet uppvisat en uppgång. Det kan var ett första tecken på att vi närmar oss botten i industrikonjunkturen. Indexet befinner sig fortfarande under 50-nivån och indikerar därmed fortsatt kontraktion i ekonomin. Nästkommande datapunkter kommer att visa om vi sett en botten eller om det var en temporär uppgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin steg även för USA, Kina och Tyskland i januari. Nivåerna är dock fortfarande låga för samtliga länder.

Centralbankerna börjar närma sig slutfasen av räntehöjningscykeln och inflationen är på väg ner. Börsåret har startat starkt och risken för bakslag har ökat. Världens mest väntade recession verkar dröja vilket fått de finansiella marknaderna att åter andas optimism…

Författare

Magnus Gustafsson

Fil mag i statskunskap. På Carnegie Fonder sedan 2014 och i branschen sedan 1996. Förvaltar Carnegie Total, Carnegie SPAR Global & Carnegie SPAR Balanserad.