Stäng
Språk
Meny

Flaskhalsar och komponentbrist

Den negativa börsutvecklingen vände under oktober och när rapporterna för tredje kvartalet rullade in under andra halvan av månaden kunde vi konstatera att återhämtningen fortsätter och orderböckerna fylldes på.

Stark efterfrågan bådar såklart gott för ekonomisk tillväxt men vi kan också konstatera att faktureringen under kvartalet blivit lidande av de ihållande flaskhalsar och komponentbristen som vi sett ett tag nu, och som vi lär få dras med även en bit in i nästa år. Till detta kan vi lägga skenande energipriser och svårighet att fylla lediga positioner.

Som alltid under rapportsäsonger är marknadens fokus på kortsiktiga och närliggande avvikelser från förväntningarna vilket resulterade i stora kursrörelser i bolag som upplevt problem i rådande klimat.

Exempel på det är ABB och Hexagon som tidigare klarat sig bra men som under tredje kvartalet också sett lägre fakturering. Med så många knutar på en global leverantörskedja borde det inte komma som någon överraskning att även dessa namn blir drabbade.

Anna Strömberg, förvaltare.

För den långsiktige investeraren är den positiva synen på båda bolagen intakt, och har snarare vuxit sig starkare i ljuset av ett markant ökat behov av investeringar i automatisering, elektrifiering och modern energiförsörjning. Starka hållbarhetsrelaterade affärsmodeller har belönats under månaden i takt med att orderböcker och efterfrågan driven av omställning överträffat marknadens förväntningar.

Exempel på detta är Lindab och Nederman som båda överträffade förväntningarna. Även Alfa Lavals levererade ett starkt kvartal drivet av hållbarhetsrelaterade segment som ventilation, uppvärmning och biodrivmedel. Bolaget meddelade även en fördubblad aktivitet inom forskning och utveckling för att ta fram lösningar för CO2-reducering till kunderna. En god investering i ett strukturellt tillväxtsegment.

I skrivande stund håller världens ledare på att lämna G20-mötet och ta plats i Glasgow på COP26 och nu väntar två intensiva veckor av förhandlingar om världens klimatmål. Det har hänt mycket sedan förra mötet 2019 i Madrid då man inte lyckades hitta samsyn kring klimatmålen. Sedan dess har ambitionerna uppdaterats på många håll och behovet av omställning är mer påtagligt än någonsin.

Även om utsikterna för att man lyckas landa i ett gemensamt 1,5 gradersmål på detta möte är fortsatt låga så är det tydligt att alltmer kapital kommer investeras i aktiviteter för omställning vilket framför allt är en grundläggande förutsättning för vår planet samt en viktig tillväxtmotor för många bolag med produkter som erbjuder lösningar på världens utmaningar.

Mer om fonden

Carnegie All Cap

En fond för dig som vill investera extra hållbart. Carnegie All Cap är en Svanenmärkt fond, med hårda krav och oberoende granskning utförd av Miljömärkning Sverige AB. En så kallad...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

”Hållbarhetsfrågan har uppgraderats från en etikfråga till en fråga om affärsmöjligheter”
Carnegie All Cap

”Hållbarhetsfrågan har uppgraderats från en etikfråga till en fråga om affärsmöjligheter”

Julrallyt kom i gång i slutet av månaden och året avslutades i dur, trots att smittspridningen av omikronvarianten fortsätter att stiga vilket lett till nedstängningar och minskad rörlighet mellan länder....

Anna Strömberg 7 januari 2022
Nyheterna på hållbarhetstemat har duggat tätt
Carnegie All Cap

Nyheterna på hållbarhetstemat har duggat tätt

November månad var nyhetsintensiv och mot slutet letade sig oro tillbaka in i sentimentet. De sista kvartalsrapporterna kom in under periodens första del och vi konstaterade att siffrorna visade på...

Anna Strömberg 2 december 2021
Laddteknik gör entré i Carnegie All Cap
Carnegie All Cap

Laddteknik gör entré i Carnegie All Cap

Börsutvecklingen under september har gått i orons tecken och tvära kast. Världen lider fortsatt av stora störningar i leverantörskedjor, stigande priser på viktiga insatsvaror som el och metaller samtidigt som...

Anna Strömberg 6 oktober 2021